RSS
20 Листопад
     
 
Новини АУБ
АУБ: Проект змін НБУ зробить діяльність відділень банків економічно недоцільною

bank1.jpgАсоціація українських банків направила до Національного банку України зауваження та пропозиції банків до підготовленого НБУ проекту змін до Положення “Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень”, затвердженого  Постановою Правління НБУ  №375 від 31.08.2001 року.

Не заперечуючи проти багатьох уточнюючих положень проекту змін, банки відзначили декілька позицій проекту, які значно погіршать умови капіталізації та створять перешкоди у діяльності відділень банків.

Перш за все йдеться про намагання НБУ уніфікувати вимоги до порядку відкриття філій та відділень банку. Зокрема, в проекті пропонується встановити вимоги до обов’язкової наявності керівника відділення. При цьому вимоги до професійної придатності керівника відділення мають бути ідентичними до вимог до Голови правління та членів правління банку.

На сьогодні банками відкрита велика кількість відділень, які не мають самостійного балансу. Значна кількість таких відділень є установами з вузькою спеціалізацією діяльності (розрахунково-депозитне та розрахунково-касове обслуговування) та кількістю працюючих 1-2 особи.

Введення в таких відділеннях штатної посади керівника  зробить їх діяльність економічно недоцільною. Крім того, з огляду на те, що на сьогодні існує проблема забезпечення керівними банківськими кадрами у регіонах України, банки просто не зможуть знайти для заповнення вакансій фахівців відповідного рівня (наявність вищої економічної,  юридичної освіти чи освіти у галузі  управління, стаж роботи у банківській системі за відповідним фахом не менше трьох років).

 Таким чином значна кількість відділень не відповідатиме новим вимогам до відкриття відокремлених підрозділів і повинна бути або реорганізована або ліквідована, що, у свою чергу, потребуватиме переналагодження всієї системи рахунків та зміни реквізитів клієнтів.
Крім того, примусове закриття невеликих відділень, зокрема районних та селищних установ Ощадбанку, матиме негативний соціально-політичний ефект, оскільки в багатьох випадках відділення Ощадбанку є єдиними банківськими установами у віддалених населених пунктах.

АУБ пропонує надати банкам право самостійно визначати необхідність призначення керівника відділення та диференціювати кваліфікаційні вимоги до посад керівників банківських установ різних рівнів.

Також АУБ надані зауваження та пропозиції для доопрацювання інших положень проекту, зокрема: переліку ознак відсутності задовільного фінансового стану засновників та відсутності бездоганної ділової репутації керівників та учасників банку; визначення віддаленого робочого місця та агентства банківської установи; скорочення переліку інформації, що включається до письмового запевнення про відповідність філії/відділення відповідно до вимог Закону “Про банки і банківську діяльність”; порядку розрахунку власних коштів юридичних осіб для забезпечення ними внесків до статутного капіталу банку.

Прес-служба
Асоціації українських банків

 
НОВИНИ