RSS
23 Жовтень
     
 
Новини АУБ
АУБ проти прийняття законопроекту, який загрожує діяльності 2/3 українських банків

e1cc1cb5a6_88570.jpgАсоціація українських банків продовжує активну роботу щодо недопущення прийняття дискримінаційних норм законопроекту “Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання діяльності банків)” (реєстраційний № 0884). Зокрема, зусиллями Голови Ради АУБ та першого заступника Голови парламентського Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Станіслава Аржевітіна розгляд Верховною Радою України у ІІ читанні згаданого законопроекту перенесено на наступне пленарне засідання.

Як наголошують в Асоціації українських банків, при доопрацюванні законопроекту №0884 до ІІ читання у ньому було враховано значну кількість пропозицій АУБ. Разом з тим, залишилась низка пропозицій, з якими АУБ принципово не може погодитися, а деякі з них, на погляд фахівців Асоціації, матимуть руйнівні наслідки для банківської системи України.

Перш за все йдеться про передбачене законопроектом підвищення мінімальних вимог до статутного капіталу на момент створення банку з 75 млн. грн. до 500 млн. грн. Як відзначив Президент АУБ Олександр Сугоняко, запропонований розмір статутного капіталу майже у 10 разів перевищуватиме аналогічні вимоги Євросоюзу, встановлені у розмірі 5 млн. ЄВРО.

В АУБ звертають увагу на той факт, що, як показує регуляторна практика, саме показник мінімального статутного капіталу на момент реєстрації банку приймається НБУ як база для встановлення нормативу мінімального регулятивного капіталу і для діючих банків в цілому. Так, Постановою Правління НБУ від 09.06.2010 року №273 мінімальний регулятивний капітал встановлено у розмірі 120 млн. грн., що перевищує передбачений на сьогодні Законом розмір мінімального статутного капіталу у сумі 75 млн. грн. «Таким чином, - кажуть в АУБ, - можна передбачити, що НБУ, продовжуючи свою практику встановлення мінімального розміру регулятивного капіталу, може визначити цей показник у розмірі понад 500 млн. грн.». Звертаючи на це увагу, фахівці АУБ наголошують, що при цьому не враховується, що більшість українських банків реєструвалися із статутним капіталом від 3 до 5 млн. ЄВРО відповідно до діючих на той час вимог Закону “Про банки”, та за діючим на той час курсом гривні до ЄВРО.

За даними НБУ станом на 01.10.2010 року власні кошти у розмірі, меншому від 500 млн. грн. (без урахування субординованого боргу) мали 128 банки або 73% від загальної кількості працюючих банків. При цьому більшість з цих банків вже тривалий час працюють на ринку, виконують нормативи адекватності регулятивного капіталу та інші економічні нормативи НБУ.

За словами Президента АУБ, застосування нових вимог до вже існуючих банків призведе до витиснення цих банківських установ з ринку, що грубо порушує Конституційні норми щодо захисту державою прав усіх суб’єктів права власності (“ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності” ст. 41), та незворотності дії у часі законів та нормативно-правових актів (ст. 58).

Як наголошують в АУБ, законодавством більшості країн у разі збільшення вимог до мінімального розміру капіталу, необхідного для отримання дозволу на банківську діяльність (створення банку), встановлюються гарантії на можливість продовження діяльності вже існуючих банків, розмір капіталу яких є меншим від нових вимог.

З огляду на це АУБ пропонує передбачити відповідні гарантії продовження діяльності діючими банками і в законопроекті № 0884.

Окрім цього, АУБ подала свої зауваження до запропонованих законопроектом порядку погодження статутів банків та набуття істотної участі у статутному капіталі банку, регулювання достатності (адекватності) регулятивного капіталу, обмеження на залучення банками коштів фізичних осіб, права НБУ на отримання від банків інформації та документів тощо.

Враховуючи значну кількість принципових зауважень, АУБ продовжуватиме наполягати на неможливості прийняття згаданого законопроекту у запропонованому варіанті.

Прес-служба
Асоціації українських банків

 
НОВИНИ