RSS
18 Листопад
     
 
Новини АУБ
Лист Антимонопольного комітету України на звернення АУБ щодо дискримінаційних положень Постанови НБУ № 273
antmk.jpg


--------------------------------------------------------------------- 


 Листи АУБ до Антимонопольного комітету України  

 № 06.1-06/0497 від 04.08.2010 р.  

   
Голові Антимонопольного комітету
України
п. КОСТУСЄВУ О.О.


Щодо неконкурентного обмеження
 
діяльності малих банків  


 
 Шановний Олексію Олексійовичу ! 

Висловлюємо Вам свою щиру повагу та звертаємося до Вас з приводу антиконкурентних дій Національного банку України, що випливають із Постанови НБУ від 09.06.2010 року № 273 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» (далі – Постанова НБУ №273). 
Так, Постановою НБУ №273 поставлені вимоги для банків щодо нарощення мінімального регулятивного капіталу до 120 млн. грн., до 120-180-240 млн. грн. - до капіталу банків для отримання ліцензій та дозволів для здійснення окремих операцій, та встановлено строк виконання такої вимоги до 01.01.2012 року. Найбільше занепокоєння викликає п.6 Постанови НБУ №273, яким банкам, які не мають регулятивного капіталу у сумі 120 млн. грн., з 20.07.2010 р. фактично забороняється прийняття нових депозитних вкладів від фізичних осіб, тобто для таких банків перекриваються і так вкрай обмежені джерела ресурсів для кредитування та підтримання ліквідності. 
 За даними АУБ станом на 01.06.2010 року капіталу у розмірі 120 млн. грн. не мають 50 банків. При цьому 35 банкам для продовження роботи з фізичними особами необхідно одномоментно збільшити свій капітал на суму від 20 до 65 млн. грн., що на практиці зробити неможливо. Для збереження своїх дозволів на валютні операції за прямими коррахунками з банками-нерезидентами банки мають збільшити капітал до 180 млн. грн. За даними АУБ такого капіталу не мають 70 банків, або майже 40% від загальної кількості діючих банків.
 Враховуючи, що і банківський сектор, і уся економіка країни продовжують діяльність у кризових умовах, здійснити таке нарощення капіталу навіть у строк до 01.01.2012 року є практично неможливим.
 
 Таким чином близько 40% банків поставлено у неконкурентні умови, які витісняють ці банки з ринку фінансових послуг. 
Вважаємо, що такі дії Національного банку порушують Конституцію України та законодавство України про захист економічної конкуренції. 
Так, згідно статті 13 Конституції України усі суб'єкти права власності рівні перед законом, держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання. Згідно статті 42 Конституції України держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності.
 Разом з тим, вищезазначені дії Національного банку призводять до ситуації, внаслідок якої окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання, а саме банкам, які станом на 20.07.2010 року мають регулятивний капітал менше 120 млн. грн., створюються дискримінаційні умови діяльності порівняно з конкурентами. 
 Зазначені банки зареєструвалися та отримали ліцензії на здійснення банківських операції у відповідності до вимог законодавства України, що діяли на момент їх реєстрації та отримання ліцензій. Згідно ж статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.
 На момент прийняття Постанови НБУ №273 більшість цих банків успішно здійснює свою діяльність, виконує вимоги щодо економічних нормативів та ліквідності. Встановлені Постановою НБУ №273 вимоги щодо нарощення регулятивного капіталу та обмеження діяльності таких банків мають дискримінаційний характер.
 Тому дії Національного банку України щодо обмеження кола банків, у яких фізичні особи можуть укласти договори банківського вкладу, створення дискримінаційних умов діяльності для малих банків містять ознаки антиконкурентних дій органів влади, що зазначені у пунктах 3, 7, 8 ст. 15 Закону України "Про захист економічної конкуренції". 
Зважаючи на вищевикладене, просимо Вас у відповідності до ст. 35, 36 Закону України "Про захист економічної конкуренції" розглянути питання про порушення Національним банком України у Постанові НБУ від 09.06.2010 р. № 273 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» законодавства України про захист економічної конкуренції, та у відповідності до ст. 48 Закону України "Про захист економічної конкуренції" зобов’язати Національний банк України скасувати цю Постанову. 


 З повагою,Президент Асоціації                                                      О. СУГОНЯКО 


  --------------------------------------------------------------------- 


  № 04-09/604 від 13.10.2010 р. 


 Заступнику Голови
Антимонопольного комітету України
п. ЧЕРНЕЛЕВСЬКІЙ О.Л. 
  


Додаткова інформація щодо впливу на
діяльність банків Постанови НБУ №273 

 Шановна Олено Леонідівно ! 

 Відповідно до листа Антимонопольного комітету України від 21.08.2010 року №23-29/09-7529 Асоціацією українських банків проведена робота з підготовки додаткової інформації щодо впливу пункту 6 Постанови Правління Національного банку України від 09.06.2010 року №273 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” на ринок банківських послуг в Україні. 
На поставлені вами запитання повідомляємо наступне: 
1.      Відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація про регулятивний капітал банку є такою, що становить банківську таємницю. У зв’язку з тим, що не всі українські банки є членами АУБ, Асоціація не володіє інформацією про регулятивний капітал по всіх банках. У зв’язку з цим для розрахунків був використаний показник “Власний капітал банку”, який щоквартально публікується НБУ у розрізі банків, але може дещо відрізнятися від показника регулятивного капіталу.
2.      З тієї ж причини розрахунки здійснені станом на 01.01.2010 року та станом на 01.07.2010 року (дати публікацій інформації НБУ).
3.      Згідно статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність” залучення депозитів фізичних осіб здійснюється на підставі банківської ліцензії і не потребує надання спеціальних дозволів (ліцензій) НБУ. Усі банки з капіталом меншим від 120 млн. грн. мають банківські ліцензії, таким чином вони мають право на залучення вкладів фізичних осіб.
4.      Розрахунки часток банків на ринку послуг зроблені за 2 показниками:-         розмір залучених коштів фізичних осіб  - усього (депозити + поточні рахунки);-         розмір депозитів фізичних осіб.
5.      Зробити прогноз перерозподілу структури ринку послуг із залучення вкладів фізичних осіб у розрізі банків не виявляється можливим, оскільки ці показники залежать від багатьох факторів, зокрема:
-         кількості банків, які збільшать свій регулятивний капітал до 120 млн. грн., та терміну такого збільшення;-         збереження довіри клієнтів до конкретних банків та до банківської системи у цілому;
-         темпів зростання депозитів фізичних осіб у цілому по системі;
-         законодавчих змін, які стосуються операцій із залучення депозитів фізичних осіб (зокрема оподаткування доходів від депозитів та вкладів), тощо. 
Разом з тим, якщо припустити, що у цілому по системі у ІІ півріччі 2010 року:
-         збережеться тенденція зростання депозитів фізичних осіб на рівні 10% (за І півріччя було 13,8%);
-         банки з регулятивним капіталом, меншим від 120 млн. грн.,  збережуть своїх клієнтів - вкладників (а отже і загальний розмір депозитів, який на 01.07.2010 року складав 12 023 675 тис. грн.), то у цілому доля цих банків на депозитному ринку послуг фізичних осіб знизиться з 4,9% (12 023 675 : 242 966 702 х 100%) станом на 01.07.2010 року до 4,5% (12 023 675 : 242 966 702 х 1,1 х 100%) на кінець року;
-         передбачивши відповідні темпи (10%) зростання вкладів фізичних осіб у 2011 році можна припустити, що частка ринку банків з капіталом до 120 млн. грн. протягом року знизиться до 4,1% (12 023 675 : (242 966 702 х 1,1) х 1,1 х 100%). 
Але ці темпи зменшення частки ринку можуть суттєво зрости у разі утиску діяльності та поширення інформації про ці банки, яка викликатиме сумніви у їх вкладників. 
Також повідомляємо, що при підготовці до ІІ читання законопроекту “Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання діяльності банків)” реєстраційний №0884 внесені пропозиції щодо підвищення мінімального статутного капіталу на момент реєстрації банку з 75 млн. грн. до 500 млн. грн. Оскільки НБУ у своєму листі повідомив АУБ, що мінімальні вимоги до статутного капіталу на момент створення банку використовуються ним як база для визначення мінімального розміру регулятивного капіталу, можна передбачити, що у разі прийняття зазначених змін до Закону вимоги до мінімального регулятивного капіталу діючих банків можуть бути підвищені до розміру 500 млн. грн. (і більше).  
АУБ висловилася проти прийняття зазначених змін без включення відповідних законодавчих гарантій можливості продовження діяльності раніше створених банків (таблиця до законопроекту №0884 у частині змін до ст. 31 та 35, пропозиції та прес-релізи АУБ з цих питань додаються).
 Враховуючи, що прийняття зазначених змін матиме наслідком монополізацію ринку банківських послуг, просимо врахувати зазначену інформацію у Вашій роботі та висловити позицію АМКУ щодо запропонованих змін. 
Додаток:1.   
  
Таблиці - розрахунки на 4 аркушах;
2.      Перелік та адреси банків, які на 01.07.2010 року не мали власний капітал у розмірі 120 млн. грн. на 1 аркуші;
3.      Таблиця пропозицій депутатів до ст. 31, 35 законопроекту №0884 на 2 аркушах;
4.      Таблиця пропозицій АУБ до ст. 31, 35 законопроекту №0884 на 3 аркушах;
5.      Прес-релізи АУБ на 4 аркушах.  

 З повагою
 
Перший Віце-президент Асоціації                                                          В. БОНДАР     
Додатково див.:

Асоціація українських банків звернулася до Мінюсту, Держкомпідприємництва та Антимонопольного комітету з приводу скасування Постанови НБУ №273

http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2927&menu=119&Itemid=113


http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2893&menu=120&Itemid=77

 
НОВИНИ