RSS
19 Листопад
     
 
Новини АУБ
АУБ звернулася до вищих судових органів України з приводу поширеної судової практики визнання недійсними кредитних договорів, виражених в іноземній валюті.
houm_kredit_skrival_procenti_300x200.jpgАУБ звернулася до вищих судових органів України з приводу поширеної судової практики визнання недійсними кредитних договорів, виражених в іноземній валюті.Асоціація українських банків звернулася до вищих судових органів України з приводу поширеної судової практики подання позичальниками-резидентами України позовів щодо визнання недійсними кредитних договорів, виражених в іноземній валюті.Основною підставою, на яку посилаються позичальники-резиденти  для обґрунтування таких позовних заяв, є незаконність укладання кредитного договору, вираженого в іноземній валюті, та незаконність видачі кредитів в іноземній валюті.  Задовольняючі позовні заяви судові інстанції виходять з положень ч.1. ст.524  Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України), відповідно до якої зобов'язання має бути виражене у грошовій одиниці України – гривні, а також ст. 3 розділу 2 Декрету Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”  від 19 лютого 1993 року N 15-93, в якій йдеться про те, що валюта України є єдиним законним засобом платежу на території України, який приймається без обмежень для оплати будь-яких вимог та зобов'язань, якщо інше не передбачено цим Декретом, іншими актами валютного законодавства України. АУБ звертає увагу, на недопустимість вибіркового застосування положень законодавства, зокрема ст. 533 ЦК України; за якою враховуються лише положення ч.ч. 1, 2 ст. 533 ЦК України щодо виконання грошових зобов’язань у гривнях, без врахування положення ч. 3 ст. 533, яка допускає можливість виконання зобов’язань у іноземній валюті. Тим більше, що надання кредитів резидентам в іноземній валюті за ліцензією Національного банку України передбачено пунктом 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".Отже, чинним законодавством передбачено право комерційним банкам здійснювати валютні операції, в т.ч. видавати кредити у іноземній валюті юридичним та фізичним особам. Існує велика кількість нормативно-правових актів Національного банку України, які регулюють діяльність банків щодо кредитування позичальників – резидентів України в іноземній валюті. У зв’язку з цим отримання позичальниками кредитів в іноземній валюті достатньо поширено в банківський практиці України. АУБ застерігає, що практика визнання недійсними кредитних договорів, виражених в іноземній валюті, в свою чергу, може привести до зростання обсягу проблемних кредитів та є великою загрозою для стабільності банківської системи. Станом на 01.10.2009 кредитні вкладення, деноміновані в іноземній валюті у гривневому еквівалентів складають 384,9 млрд. грн. (53, 1% кредитного портфелю), у тому числі по кредитах, наданих фізичним особам, рівень валютних кредитів складає 73,2 %. Таким чином, створення прецедентів по визнанню недійсними кредитних угод, укладених в іноземній валюті, може призвести до повного колапсу банківської системи з усіма наслідками, які з цього випливають, для населення і економіки України.З огляду на вищевикладене АУБ звернулася до Міністерства юстиції України, Верховного Суду України та Вищого господарського суду України із клопотанням про надання узагальнюючих роз’яснень Верховного Суду України та Вищого господарського суду України щодо застосування судами законодавства при розгляді спорів про правомірність кредитування в іноземній валюті.Крім того, АУБ подала представника до складу відповідної робочої групи при Комітеті Верховної Ради України з питань правосуддя з питань дослідження проблеми  визнання недійсними кредитних договорів, виражених в іноземній валюті.Водночас, АУБ звертає увагу банківського співтовариства на те, що проблема, пов’язана з оскарженням позичальниками кредитних договорів за надуманим підставами і винесенням рішень державними судами, які задовольняють такі позови, регулярно виникає у банків. Така багаторічна повторювана практика позичальників або їх поручителів призвела АУБ до висновку, що найкращий способом протидії цьому є розгляд спорів за участю банків у третейському суді АУБ. У зв’язку з цим АУБ пропонує у якості ефективного заходу протидії вищеназваним позовам позичальників або поручителів включати до кредитних договорів і договорів забезпечення (або додаткових угод до них про пролонгацію) третейське застереження про розгляд спорів у третейському суді при АУБ.
 
НОВИНИ