RSS
23 Жовтень
     
 
Новини АУБ
За результатами наради в НБУ АУБ подала зауваження та пропозиції з питань регулювання вимог до капіталу банків.

nbu2.jpgПрезидент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко направив Голові Національного банку України Володимиру Стельмаху узагальнені пропозиції банкірів щодо регулювання діяльності банків ІІІ та ІV групи. Ці пропозиції підготовлені та направлені до Нацбанку відповідно до домовленості, досягнутої 17 листопада 2010 р. на нараді керівництва НБУ, АУБ та комерційних банків.

Як вже повідомлялося, на згаданій нараді були обговорені питання діяльності малих та середніх банків, зокрема питання нарощення капіталу відповідно до вимог Постанови НБУ № 273 та законопроекту № 0884. За результатами наради Голова НБУ Володимир Стельмах запропонував підготувати конкретні пропозиції банків та їх обґрунтування. З метою їх обговорення буде проведена додаткова зустріч Голови НБУ, керівництва АУБ та окремих комерційних банків.

Серед пропозицій, переданих АУБ до НБУ, зокрема, наголошується на необхідності продовження до 01.01.2017 року терміну нарощення регулятивного капіталу відповідно до вимог п.3 Постанови Правління НБУ від 09.06.2010 року №273 (у частині підвищення ліцензійних вимог до капіталу до 120-180-240 млн. грн.). На переконання фахівців АУБ, це надасть можливість невеликим банкам зберегти свою конкурентну позицію, продовжуючи виконувати операції, на які вони вже мають дозволи НБУ, зокрема – валютні операції. Крім того, запропонований перехідний період відповідає світовим підходам до вимог нарощення банківського капіталу. Так, угодою Базель ІІІ передбачається 8 річний термін для досягнення нових стандартів капіталу.

Також АУБ пропонує НБУ відмінити заборону банкам, які не мають капіталу у розмірі 120 млн. грн., приймати депозити фізичних осіб понад обсяги, що склалися станом на 20.07.2010 року. Така заборона, переконані в АУБ, веде до обмеження активних операцій банків, що по-суті входить у протиріччя з вимогою нарощення капіталу.

Особливий наголос у підготовленому АУБ документі зроблений на пропозиції перейти від політики регулювання капіталу за абсолютним його розміром до практики контролю за дотриманням банками адекватності регулятивного капіталу з посиленням контролю на індивідуальній основі за діяльністю банку незалежно від його розміру. Як пояснюють в АУБ,  наявність великого капіталу зовсім не означає, що такий банк надійний. Практика показує, що банки з великим розміром капіталу зазнали ризику втрати ліквідності та платоспроможності у період кризи. До того ж наслідки неплатоспроможності великих банків були більш нищівні, ніж малих та середніх, оскільки потребували значних державних вливань.

Також в АУБ переконані, що задля збереження повноцінного функціонування національної банківської системи Нацбанк не повинен  наполягати на примусовому об’єднанні комерційних банків ІІІ та ІV групи. За словами Президента АУБ, формальне об’єднання малих банків не створить додаткового вільного капіталу для довгострокового кредитування економіки. Натомість значно зростають ризики діяльності новоствореного банку, у тому числі через можливі корпоративні конфлікти.

Серед іншого, в АУБ пропонують внести зміни до частини 5 ст. 32 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, привівши її у відповідність до підходів європейського законодавства.

Окрім вищесказаного, АУБ пропонує створити в НБУ постійно діючу робочу групу із керівних представників НБУ, АУБ та комерційних банків для обговорення питань покращення діяльності банків ІІІ та ІV групи.

Як наголошує Президент АУБ Олександр Сугоняко, без врахування поданих пропозицій Постанова НБУ №273 неспроможна досягти задекларованих нею цілей, має дестабілізуючий вплив на діяльність банків та їх клієнтів тощо.


Прес-служба
Асоціації українських банків

 
НОВИНИ