RSS
18 Листопад
     
 
Новини АУБ
Рада АУБ розглянула актуальні питання банківської діяльності

Обговоренню актуальних питань діяльності банків в країні було приділено головну увагу на черговому засіданні Ради Асоціації українських банків. Вів засідання Голова Ради АУБ, перший заступник Голови парламентського Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Станіслав Аржевітін.

Зокрема, під час засідання Ради АУБ обговорено ситуацію у банківській сфері країни у зв'язку з регуляторною політикою НБУ щодо капіталізації банків. Значну увагу приділено Постанові Правління НБУ № 273, законопроекту № 0884, проблемам, які виникли у банківській системі внаслідок необмеженого валютного кредитування. Також обговорено проект закону з валютного регулювання, яким передбачається лібералізація порядку відкриття резидентами рахунків в іноземних банках, надання права міжнародним фінансовим організаціям на випуск боргових цінних паперів у гривні тощо.

Жвавий інтерес викликала у членів Ради АУБ доповідь голови ради юристів при АУБ Анатолія Жукова про хід судового розгляду позову до НБУ з питань, викладених у Постанові Правління НБУ № 273. Членами Ради АУБ після всебічного обговорення було ухвалено продовжити наполегливу роботу з захисту інтересів банків, залучаючи до участі у судовому процесі якомога більшу кількість банків.

Було також заслухано інформацію Президента АУБ Олександра Сугоняка про стан довіри в суспільстві до банків, виконання Кодексу честі українського банкіра та про заходи, які необхідно здійснити з метою захисту банків. Обговорюючи ці проблеми, учасники засідання погодились, що в результаті фінансово-економічної кризи та невиконання  низкою банків своїх зобов`язань перед клієнтами, а також через порушення окремими банками умов кредитних договорів і службових інструкцій, довіра клієнтів до банків значно погіршилась. Про це свідчать, зокрема, і результати опитувань. Знизився рівень довіри і у міжбанківських відносинах. Матеріали засобів масової інформації, а також чисельні звернення позичальників і вкладників свідчать про те, що банками не виконуються вимоги Кодексу честі українського банкіра.

За результатами обговорення визнано за необхідне звернутися від імені Ради АУБ до керівників і власників банків розглянути питання щодо додержання Кодексу честі українського банкіра і вжити заходів до його безумовного виконання.
 
Окрім цього Рада АУБ прийняла рішення про необхідність продовження заходів, направлених на скасування п.6 Постанови НБУ № 273, у тому числі – у судовому порядку. Також вирішено організувати роботу з підготовки пропозицій банків ІІІ та IV груп за результатами наради в НБУ, в т.ч. щодо продовження терміном до 5 років строків нарощування регулятивного капіталу банків для збереження дозволів НБУ на виконання окремих видів діяльності.

Для обговорення проблем, які виникли у банківській системі внаслідок необмеженого валютного кредитування, Рада АУБ прийняла рішення про проведення «круглого столу» з питань валютного кредитування. Також вирішено провести серію «круглих столів» з проблемних питань, які накопичились у банківській сфері, з метою визначення шляхів і засобів для їх усунення.

Розглянувши внутрішньо-організаційні питання, Рада АУБ прийняла рішення задовольнити заяви п.Тимонькіна Б.В та п.Лавренчука В.М. щодо виключення їх із складу  Ради АУБ. Також вирішено задовольнити заяву члена Ради АУБ п.Згоника С.В. про призупинення його членства у Раді АУБ у зв'язку з переходом на державну службу - у територіальне управління НБУ. Окрім цього, Рада АУБ прийняла рішення про виключення із складу членів Ради АУБ п.Гіленка І.В. та п.Гаврилишиної Н.А. – у зв'язку з припиненням їх діяльності у банківській системі України.

На засіданні Ради були прийняті інші рішення, спрямовані на підвищення рівня роботи АУБ, вирішення актуальних питань діяльності системи комерційних банків.

Прес-служба
Асоціації українських банків

 
НОВИНИ