RSS
23 Жовтень
     
 
Новини АУБ
В АУБ відбулась прес-конференція на тему “Підсумки діяльності комерційних банків України за дев’ять місяців 2010 року”

pidsym.jpg“Підсумки діяльності комерційних банків України за дев’ять місяців 2010 року”, – така тема прес-конференції, яка відбулася 3 листопада в Асоціації українських банків. У прес-конференції взяли участь Голова Ради АУБ, Перший заступник Голови парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності Станіслав Аржевітін, Президент АУБ Олександр Сугоняко та Перший Віце-президент АУБ Володимир Бондар.

Як повідомив під час прес-конференції Президент АУБ Олександр Сугоняко, за дев’ять місяців 2010 року індекс промислового виробництва становив - 10,8% (у 2009 році – падіння на 29,3%). Індекс споживчих цін становив 7,4%, (у 2009 році – 9,1%). Валові валютні резерви Національного банку України на кінець жовтня 2010 року склали 34,68 млрд. доларів США (за півріччя зростання склало 20,77  млрд. доларів США).

         За даними НБУ в Україні станом на 1 листопада 2010 року ліцензію на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стадії ліквідації перебуває 18 банків (17 - за рішенням НБУ, 1 – за рішенням суду).

Станом на 1 листопада 2010 р. обсяг активів банківської системи становив 917,6 млрд. грн., приріст з початку року склав 37,3 млрд. грн., та в основному він відбувся за рахунок зростання вкладень у цінні папери, яке становило 37,5 млрд. грн. або 95,4%.

З початку 2010 року зобов’язання  банків зросли на 19,6 млрд. грн. і на  01.10.2010 року становили 784,8 млрд. грн. При цьому зростання коштів клієнтів банків склало  66,3 млрд. грн.

Власний капітал  банківської  системи України зріс на 17,6 млрд. грн. і за станом на 01.10.2010 року становив 132,8 млрд. грн.  Слід зазначити, що збільшення обсягу статутного капіталу банків з початку року склало 20,77 млрд. грн. (на 17,4%).

За перше півріччя 2010 року банки отримали збиток у розмірі 10,0 млрд. грн. (у 2009 році збиток склав 20,9 млрд. грн.).

Облікова ставка НБУ з початку року зменшилася на 2,5% та складає 7,75% річних. Кредитні ставки банків у національній валюті з початку року зменшилися з 19,6% до 13,0% річних. За цей же період обсяг кредитів, наданих суб’єктам господарювання,  зріс на 5,3%, а фізичним особам зменшився на 9,3%. 


*  *  *

       Під час прес-конференції Президент АУБ Олександр Сугоняко відзначив, що для аналізу показників роботи банків Асоціація українських банків використала баланси 158 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.10.2010 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 115 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій з початку 2010 року.

      Загальний обсяг активів 158 банків станом на 01.10.2010 року становив 875,8 млрд. грн., що становить 95,4% по банківській системі. По індикативній групі банків активи з початку року зросли на 36,54 млрд. грн., або на 4,85%.

     Структура активів індикативної групи протягом року зазнала певних змін: зменшилася питома вага кредитів з 67,53% до 61,21% у загальному обсязі активів; зросли вкладення у цінні папери з 4,10% до 8,36% та залишки на коррахунках з 8,67% до 9,54%.

     За станом на 01.10.2010 р. структура активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.01.2010 року): 61,21% (67,98%) - кредитний портфель та лізинг; 9,54%(8,67%) -  коррахунки в інших банках; 8,36% (4,10%) - інвестиційний  портфель  (державні  цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 4,78% (4,27%) - депозити та кредити в інших банках; 4,12% (4,02%) - матеріальні та нематеріальні активи; 2,40%(2,38%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,20%(0,17%) - інвестиції капіталу; 9,38%(8,42%) – інші активи.
     Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування індикативної групи станом на 01.10.2010 р. була такою: кредити юридичним особам – 59,62%(58,47%) - склали 310,5 млрд. грн.; кредити фізичним особам – 33,13%(35,62%) – 172,6 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 7,25%(5,91%) – 37,8 млрд. грн.
    Структура зобов’язань з початку року також змінилася. При цьому зросла питома вага строкових коштів з 29,55% до 32,91% та частка коштів до запитання з 16,83% до 20,26%; знизилася частка коштів банків з 35,91% до 30,56%.
      Станом на 01.10.2010 р. структура зобов’язань мала такий вигляд: 20,26%(16,83%)  - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 32‚91%(29,55%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 30‚56%(35,91%) - залучені строкові кошти банків; 1,52%(1,34%)  - коррахунки інших банків; 4,24%(4,30%) - субординована заборгованість;  5,65%(6,67%) – інші фінансові зобов’язання; 4,87%(5,40%) – інші зобов’язання.
      Обсяг  капіталу 158 банків на 01.10.2010 року становив 153 670,1 млн. грн., або 14 266,9 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу становив 132 990,7 млн. грн., або 12 347,0 млн. ЄВРО.
По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) станом на 1.10.2010 року становив 116 470,0 млн. грн. Незважаючи на значний від’ємний поточний фінансовий результат, зростання статутного капіталу відбувалося випереджаючими темпами та склало 16,41% (16 700,0 млн. грн.), що призвело до зростання капіталу цих банків на 5,12% або    5 675,0 млн. грн.
     Фінансовий результат за дев’ять місяців 2010 року 158 банків становив -9 461,1 млн. грн. проти -18 453,4 млн. грн. в 2009 році.
У індикативній групі банків прибуток за дев’ять місяців був від’ємний та склав -8 022,0 млн. грн., тоді як за три  квартали 2009 року банки мали 10 359,4 млн. грн. збитку .
     За станом на 01.10.2010 р. структура доходів (в дужках – значення на 01.01.10 року): 83,01% (85,08%) - процентні, 9,80% (8,09%) - комісійні, 7,19% (6,83%) - інші.
     Структура процентних доходів: 65,81(62,22%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 26,12% (30,66% )- від кредитів фізичним особам; 5,16% (3,44%) - від цінних паперів; 1,85% (3,19%) - від розміщення коштів у інших банках; 1,05% (0,59%) - від інших операцій.
     Структура витрат: 45,80% (41,38%) - процентні витрати, 1,52% (1,52%) - комісійні витрати; 24,18% (23,88%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 28,50% (33,22%) – створення резервів.
     Структура процентних витрат: 43,10% (34,61%) - за коштами фізичних осіб; 17,43% (23,46%) - за коштами інших банків; 14,08% (15,10%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 0,69% (1,34%) - від цінних паперів; 13,55% (15,71%) - за коштами, залученими від НБУ; 6,85% (6,81%) - від коштів небанківських фінансових структур; 4,30% (2,96%) - за іншими операціями.


Прес-служба
Асоціації українських банків

2010-11-03

 
НОВИНИ