RSS
24 Лютий
     
 
Новини АУБ
АУБ подала зауваження до запропонованих законопроектом нових правил зовнішнього аудиту банків

articles_logo.jpgАсоціація українських банків подала до профільного парламентського Комітету з питань фінансів і банківської діяльності зауваження та пропозиції до нових правил зовнішнього аудиту банків, запропонованих у останній редакції законопроекту “Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання діяльності банків)” (№0884).

Так, зокрема, статтею 70 законопроекту пропонується поглибити взаємовідносини між НБУ та зовнішніми аудиторами банку. Серед іншого пропонується внести у статтю наступні норми:

- банки та аудиторські фірми зобов’язані надавати НБУ на його вимогу письмові пояснення з питань зовнішнього аудиту банку;
- НБУ має право вимагати від банку розширення предмета аудиторської перевірки;
- аудиторська фірма зобов’язана повідомити НБУ про виявлені під час проведення аудиторської перевірки та надання інших аудиторських послуг викривлення показників фінансової звітності, порушення та недоліки в роботі банку, що можуть призвести до його неплатоспроможності, значних втрат регулятивного капіталу банку.
- аудиторська фірма на вимогу НБУ зобов’язана надати йому робочі документи аудиторської фірми з питань аудиту банку.
 
Принципово не заперечуючи проти поглиблення таких взаємовідносин, АУБ вважає необхідним більш чітко виписати норми щодо взаємодії між аудиторами та НБУ. Зокрема АУБ пропонує, щоб були чітко прописані підстави для надання банками та аудиторськими фірмами пояснень НБУ з питань зовнішнього аудиту банку. Без цього АУБ вважає шкідливим запровадження вищезгаданої норми.

Також в АУБ вважають недоцільним запровадження норми щодо права НБУ вимагати розширення предмета аудиторської перевірки. Як пояснюють в АУБ, згідно з вимогами Положення про порядок подання банками до НБУ аудиторських звітів  (Постанова № 389), об’єктом аудиту є річна та консолідована фінансова звітність, яка має бути перевірена аудитором з метою надання висновку, що вона складена достовірно, відображає дійсний фінансовий стан банку та складена відповідно до законодавства України. У ході проведення аудиту розглядаються усі напрямки діяльності банку, тому, як відзначають в АУБ, немає потреби розширювати предмет аудиту, оскільки він і так вимагає повного підтвердження фінансової звітності.

У зв’язку із тим, що робочі документи аудиторської фірми з питань аудиту банку є конфіденційною інформацією, АУБ запропонувала безпосередньо у Законі чітко врегулювати умови, за яких ці документи повинні надаватися до НБУ, а також уточнити умови, за яких зовнішній аудитор має самостійно повідомляти НБУ про виявлені викривлення звітності банку.


2010-10-04

 
НОВИНИ