RSS
18 Листопад
     
 
Новини АУБ
АУБ вважає, що втрати держави від запровадження оподаткування доходів від вкладів фізичних осіб можуть значно перевищити їх реальні поступлення до бюджету

Асоціація українських банків вважає, що запровадження оподаткування  процентних доходів населення за їх депозитними вкладами потребує широкого обговорення та опрацювання механізму стягнення цього податку, оскільки прийняте рішення вплине на можливості залучення банками депозитів фізичних осіб, які на сьогодні є чи не єдиним внутрішнім джерелом інвестування економіки країни.


 Нагадаємо, що попереднім проектом кодексу, який було прийнято парламентом у першому читанні, запровадження такого оподаткування пропонувалось з 1 січня 2013 року, що відповідало прийнятим Верховною Радою антикризовим заходам. Однією із останніх версій проекту  кодексу цей податок вбачається впровадити вже з початку наступного року. На погляд АУБ, це свідчить про відсутність в Україні як чітко визначеної антикризової стратегії, так і продуманої інвестиційної політики.


В  АУБ  впевнені, що оподаткування доходів за депозитними вкладами вже з початку наступного року може спричинити суттєвий відтік коштів вкладників з банків України, насамперед, як наслідок двох причин: небажання вкладника нести додаткові витрати з оподаткування отриманих доходів  та розкривати органам державної податкової служби інформацію про свої заощадження, оскільки не забезпечений захист цієї інформації.


Відповідно до механізму, закладеному у проекті Кодексу, оподаткуванню будуть підлягати доходи  вкладників банків  за  вкладами,  які розміщені на депозитних (у тому числі карткових), поточних (у тому числі зарплатних, пенсійних) рахунках та у вигляді  депозитного (ощадного) сертифікату. За розрахунками експертів АУБ,  відповідно до запропонованого законопроектом механізму при річній депозитній ставці 18% оподаткуванню будуть підлягати доходи  вкладників банків  за  вищезгаданими вкладами, які у сумі   складають 122,0 тис. грн., що на погляд АУБ не носить ознак розкоші. При цьому, запроваджуючи податок, варто врахувати, що кошти, які вкладники розмістили на депозитних рахунках, вже були обкладені податками. Крім цього, рівень інфляції в країні є досить високим, велика кількість населення до цього часу не отримала свої вклади та проценти за такими вкладами у зв’язку із фінансовою кризою та важким становищем окремих банків.

Також в АУБ наголошують, що запропонований механізм утримання податку є недосконалим.


Функції податкового агента покладені на банк, який  зобов’язаний утримувати податок, виходячи із сумарного розміру доходу, нарахованого за всіма вищезазначеними  рахунками фізичної особи, відкритими у будь-якому відділенні цього банку, розраховуючи при цьому, чи підлягає загальна  сума доходу кожного вкладника оподаткуванню, чи ні. Крім того, банк зобов’язаний щоквартально надавати податковим органам  розрахунок суми нарахованих (виплачених) процентів, кількості місяців, за які отримані доходи за вкладом, та суму  утриманого податку по кожному вкладнику. Практично функції податкових органів перекладаються на банки.


Одночасно, відповідно до норм  законопроекту, самі вкладники зобов’язані   повідомляти кожний банк про всі свої вклади в інших банках або щорічно, з метою остаточного розрахунку сплаченого податку, подавати декларацію в податкові органи  щодо розміру отриманих доходів за коштами, розміщеними у всіх фінансових установах. В АУБ наголошують, що це змусить практично все доросле  населення країни, включаючи похилих людей та  інвалідів виконувати цю непритаманну їм роботу, або зберігати готівкові кошти не в фінансових установах.


 Таким чином,  фактично скасовується таємниця банківського вкладу громадян, що є порушенням  ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність».


АУБ вважає, що втрати бюджету  щодо адміністрування цього податку можуть значно перевищити доходи від його поступлення. Так, додаткове покладення на банки функцій податкових агентів значно збільшить їх  витрати (додаткове програмне забезпечення,   значне збільшення чисельності працівників та таке інше), що призведе до зменшення бази  оподаткування самих банків. Одночасно це потребує  збільшення чисельності і податкових органів, а відповідно і бюджетних витрат на їх утримання.


  Як наголошують в АУБ, суттєвим є те, що економіка країни недоотримає такі  необхідні кошти для  кредитування  підприємців, а відповідно і прибутки від їх діяльності.
 В АУБ переконані, що сьогодні треба відновити довіру людей до банків і як можна швидше почати кредитувати економіку.

За словами Президента АУБ Олександра Сугоняка, « Депозитні вклади – це є внутрішні інвестиції. Владі необхідно визначитися, що важливіше сьогодні для країни – шукати ресурси для кредитування за кордонам, чи створити всі умови для залучення  коштів населення і кредитування економіки». 


Враховуючи вищенаведене, Асоціація українських банків пропонує зберегти мораторій на неоподаткування процентних доходів населення  від їх вкладів принаймні до завершення кризових явищ і реального відновлення економічного зростання.


Прес-служба
Асоціації українських банків

 
НОВИНИ