RSS
22 Січень
     
 
ВАТ «Перший Інвестиційний Банк» з 11 вересня 2009 року змінило своє офіційне найменування на ПАТ «Перший Інвестиційний Банк»
Публiчне Акцiонерне товариство «Перший Інвестиційний Банк» є правонаступником всіх прав та обов'язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства «Перший Інвестиційний Банк». Нова редакцiя Статуту Публічного Акціонерного товариства «Перший Інвестиційний Банк» затверджена Загальними зборами акціонерів ВАТ «Перший Інвестиційний Банк» 30 липня 2009 року протокол № 3, погоджена НБУ 11 вересня 2009 року, реєстраційний № 267, зареєстровано державним реєстратором Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації 28 вересня 2009 року, номер запису 10691050017001171.
Нове повне офіційне найменування:
-         українською мовою - Публічне Акціонерне товариство «Перший Інвестиційний Банк»,
-         англiйською мовою - Public Joint-Stock Company «First Investment Bank»,
-         росiйською мовою - Публичное Акционерное общество «Первый Инвестиционный Банк».
Нове скорочене найменування:
-         українською мовою - ПАТ «Перший Інвестиційний Банк»,
-         англiйською мовою - PJSC «First Investment Bank»,
-         росiйською мовою - ПАО «Первый Инвестиционный Банк».
 
Довідка: ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» було створено 20 червня 1997 р.
Станом на 01.09.2009 р. статутний капітал складає 200 000 тис. грн., чисті активи - 873 720 тис. грн., депозитний портфель 392 174 тис. грн., кредитний портфель - 766 388 тис. грн.
 
2009-10-05
 
НОВИНИ