RSS
23 Жовтень
     
 
Новини АУБ
АУБ аргументує необхідність відміни деструктивної Постанови Правління НБУ, яка загрожує діяльності майже третини діючих банків

nbank.jpgАсоціація українських банків вважає, що прийнята Правлінням НБУ Постанова №273 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» ставить у нерівні конкурентні умови сегмент середніх та малих банків, чим може бути спричинена чергова хвиля недовіри до банківської системи. Як наголошується з цього приводу у листах Президента АУБ Олександра Сугоняка до Голови НБУ Володимира Стельмаха та Голови Ради НБУ Петра Порошенка, «наслідком цього не може не  стати нова хвиля банківської та поглиблення економічної криз».

Як відомо, відповідно до цієї Постанови підвищені до 120 млн.грн. вимоги до мінімального регулятивного капіталу, до 120-240 млн.грн. - ліцензійні вимоги для капіталу банків для здійснення окремих операцій, та встановлено строк для нарощення капіталу до 01.01.2012 року. Проте найбільше занепокоєння банківської спільноти викликає п.6 Постанови, яким банкам, які не мають регулятивного капіталу у сумі 120 млн.грн., з 16 липня 2010 р. фактично забороняється прийняття нових депозитних вкладів від фізичних осіб. Це світова новація у банківському регулюванні: під час економічної, інвестиційної, бюджетної кризи запроваджувати «депозитну стелю», а отже обмежити доступ банків  до ресурсів.

В АУБ наголошують на невідповідності Міжнародним стандартам банківського регулювання адміністративного підходу у встановленні вимог з нарощення банками капіталу, який застосовується НБУ. За словами Олександра Сугоняка, «у всьому світі рівень капіталізації банку вимірюється через достатність його капіталу для покриття ризиків від банківської діяльності, тобто через дотримання нормативу адекватності капіталу.  Мінімальні ж вимоги для отримання дозволу на банківську діяльність, встановлені Європейською банківською директивою №2006/48/ЕС, складають 5 млн. євро, що очевидно менше, ніж 120 млн.грн.»

За даними АУБ, ця заборона на ресурси стосується близько 50 банків (або майже 30% діючих банків), які станом на 01.07.2010 р. не мали капіталу у встановленому НБУ розмірі. А у цілому Постанова ускладнює діяльність понад 80 банкам.

Як наголошується в листах Президента АУБ до Голови НБУ та Голови Ради НБУ, «такі вимоги є порушенням концептуального принципу ринкової економіки – забезпечення умов рівної конкуренції для усіх учасників ринку. Наслідком їх стане витіснення малих та середніх банків з ринку депозитів фізичних осіб, що обмежить їх доступ до ресурсів». В АУБ звертають увагу на те, що з одного боку держава наголошує на необхідності розвитку малого та середнього бізнесу, а з іншого - Нацбанк усіма силами стримує розвиток малих та середніх банків. «Зрозуміло, що обмеження у ресурсній базі призведе до фактичного введення «кредитної стелі» на період до нарощення регулятивного капіталу до необхідного розміру.  І це при тому, що саме малі та середні банки показували приріст кредитування протягом минулого кризового року на відміну від тенденції, що склалася у цілому по системі. Тобто саме ці банки продовжували кредитну підтримку української  економіки», - каже Олександр Сугоняко. В АУБ розуміють звідки йде алогічний і антиринковий тиск, і ця тема не буде спущена на гальмах.

В АУБ також наголошують, що вимоги щодо наявності у банку для залучення депозитів фізичних осіб регулятивного капіталу у сумі 120 млн.грн. суперечать чинному законодавству України, оскільки відповідно до закону «Про банки і банківську діяльність» залучення вкладів фізичних осіб здійснюється на підставі банківських ліцензій. Жодних спеціальних вимог для здійснення цих операцій чинне банківське законодавство не передбачає.

Фахівці АУБ застерігають, що введення в дію згаданої Постанови не може не про стимулювати відтік депозитних вкладів фізичних осіб з банків. «Очевидною реакцією населення на призупинення залучення вкладів третиною банків стане посилення недовіри до усієї банківської системи», - пояснюють в Асоціації українських банків. 

Також в АУБ наголошують, що в більшості країн вимоги регуляторів щодо нарощення капіталу висуваються за результатами стрес-тестингу банків, тобто для покриття наявних збитків. І тільки в Україні в умовах кризи та критичної нестачі в країні інвестиційних ресурсів продовжують висувати адміністративні вимоги до капіталізації банків без врахування реальних ризиків їх діяльності. Як відзначають в АУБ, «це не просто політика нищення сегменту малих та середніх банків. Це провокація нової хвилі банківської кризи, оскільки система розрахунків банків і їх клієнтів складає єдине ціле, і бездумна бюрократична спроба витіснення з ринку частини банків неминуче відіб’ється на фінансовому стані всієї системи». АУБ зробить все можливе, щоб не допустити цього.

Обурення банкірів  і їх галузевого об'єднання викликає і той факт, що банківська система не була ознайомлена з цим нормативним актом до його прийняття, а отже не мала змоги висловити свої зауваження та застереження при обговоренні його на стадії проекту.

Враховуючи негативний вплив зазначеної Постанови на стабільність банківської системи, а також те, що Нацбанком не було проведено попереднє обговорення проекту цього нормативного акту, АУБ звернулась до керівництва НБУ з проханням скасувати Постанову № 273 та провести її широке обговорення з банківською системою, інвесторами та клієнтами банків.

Прес-служба
Асоціації українських банків


2010-07-15

 
НОВИНИ