RSS
15 Грудень
     
 
АУБ подала зауваження та пропозиції до проекту бюджету на 2010 рік

Асоціація українських банків направила до профільних парламентських Комітетів з питань бюджету, з питань фінансів і банківської діяльності та з питань податкової та митної політики зауваження та пропозиції до законопроекту “Про державний бюджет України на 2010 рік” (реєстраційний № 5000).

Серед наданих АУБ зауважень та пропозицій, зокрема, відзначено, що передбачене законопроектом законодавче закріплення авансових платежів перевищення доходів НБУ над його витратами матиме негативні наслідки як з огляду інфляційних процесів, так і в частині обмеження можливостей НБУ у рефінансуванні проблемних банків. У зв’язку з цим АУБ запропонувала виключити цю норму.

Наголосивши на необхідності скасування пенсійного збору з операцій купівлі-продажу іноземної валюти як такого, що має стримуючий характер як для притоку іноземних інвестицій в Україну, так і для розвитку внутрішнього валютного ринку, та підтримуючи поданий Урядом законопроект №5012 щодо скасування цього збору з означених операцій, АУБ запропонувала  вилучити з законопроекту пенсійний збір при “здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню”.

Також в АУБ звертають увагу, що законопроект не містить норми щодо щорічного направлення до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб частини доходів НБУ, що перераховуються до державного бюджету. Відповідно до законопроекту кошти на кредитування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб можуть бути виділені за рахунок випуску ОВДП понад затверджений розмір державного боргу, або за рахунок понадпланових державних запозичень.

За оцінкою АУБ, зазначений порядок фінансування є неприйнятним, оскільки призведе до зростання інфляції, і навряд чи буде схвалений міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МВФ. Все це робить малоймовірним практичну реалізацію згаданої норми. “Таким чином, проект бюджету на 2010 рік залишає вкладників проблемних банків на призволяще. Держава, на відміну від дій більшості урядів інших країн, ухиляється від забезпечення гарантування встановлених законом розмірів вкладів фізичних осіб”, – наголошують в АУБ.

Для недопущення ослаблення гарантій вкладникам за розміщеними ними в банках депозитами АУБ запропонувала додатково включити до законопроекту статтю, якою б встановлювалося, що 25% від суми коштів, внесених НБУ як перевищення його кошторисних доходів над кошторисними витратами, але не менше 1 млрд. гривень, спрямовується на поповнення коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Окрім цього, АУБ запропонувала, щоб Уряд в умовах фінансово-економічної кризи, з метою зменшення господарських витрат і недопущення збиткової діяльності банків, переглянув орендні ставки за користування державним та комунальним майном для суб’єктів господарювання фінансово-банківської сфери.

Запропонувала також АУБ виключити із законопроекту норму, що зобов’язує податкові органи оскаржувати рішення усіх судових інстанцій, що прийняті не на користь держави, до прийняття остаточного рішення Верховним Судом України. В АУБ наголошують, що встановлення такої норми саме бюджетним законом є порушенням  чинного законодавства, зокрема й Закону  “Про судоустрій України”.

Серед іншого, в АУБ наголосили, що запропоновані законопроектом зміни податкових ставок (зокрема ставки земельного податку по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, збільшені законопроектом в 3,2 рази) суперечать  вимогам Законів України “Про систему оподаткування” та “Про плату за землю”, якими чітко визначено, що ставки та мехенізм справляння податків не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, окрім законів про оподаткування.

Прес-служба
Асоціації уукраїнських банків


 
2009-10-06
 
НОВИНИ