RSS
17 Січень
     
 
Новини АУБ
АУБ наполягає на доопрацюванні проекту податкового кодексу

kodex.jpgВідповідно до пропозицій профільного парламентського Комітету з питань податкової та митної політики, у засіданнях якого брали участь фахівці Асоціації українських банків, Верховна Рада України ухвалила рішення про винесення проекту Податкового кодексу України на всенародне обговорення.

Ідея винесення згаданого законопроекту на широке обговорення та подовження терміну його підготовки до другого читання з метою доопрацювання висловлювалась АУБ у зверненнях до Кабінету міністрів України та народних депутатів України. Також АУБ регулярно брала участь у засіданнях робочих груп парламентського Комітету з питань податкової та митної політики, де вносила свої зауваження та пропозиції до проекту Податкового кодексу України. Як наголошувала АУБ у своїх листах, «законопроект має суттєві недоліки і введення його без значного доопрацювання негативно вплине на ведення господарської діяльності платників податків та інвестиційний клімат в країні».

З метою доопрацювання проекту кодексу, в листі до Кабінету міністрів України та Комітету з питань податкової та митної політики, Асоціація українських банків запропонувала створити робочу групу у складі спеціалістів Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, Мінфіну, НБУ, ДПАУ, АУБ та комерційних банків.

Серед зауважень, зокрема, АУБ звертала увагу на те, що запропоновані у законопроекті норми щодо адміністрування податків порушують норми Конституції та інших Законів України, надають необмежені права податковим органам при здійсненні перевірок та в частині отримання інформації щодо платників податків, в той час як права самих платників податку, навіть у порівнянні з чинним законодавством, значно обмежені.

Також в АУБ наголошують, що позапланові податкові перевірки можуть здійснюватись тільки за рішенням суду, як це передбачено ч.7 ст.11¹ чинного Закону України «Про державну податкову службу в Україні», при цьому терміни всіх перевірок мають бути обмежені. Звертають в АУБ увагу і на те, що надання банками інформації, яка складає банківську таємницю, на вимогу податкових органів має здійснюватись згідно з вимогами Закону України ”Про банки і банківську діяльність ” і за рішеннями суду.  Також Асоціація вважає, що запропоновані у проекті зміни до “Кодексу адміністративного судочинства України” позбавляють платника податку права на оскарження рішення суду, коли воно прийняте не на його користь, що є неконституційним та таким, що прямо суперечить принципу рівності сторін перед законом та судом. Окрім цього, АУБ категорично заперечує і проти внесення змін до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», оскільки зазначена норма суперечить Цивільному кодексу України та Закону України «Про виконавче провадження».

Наголошують в АУБ і на необхідності додаткового обговорення питання оподаткування банківських операцій, оскільки у законопроекті методологія визначення витрат запропонована за собівартістю, тоді як нормативно-правові акти НБУ з питань бухгалтерського обліку не встановлюють для банків вимог щодо розрахунку собівартості банківських послуг.

На переконання фахівців АУБ, потребує обговорення у законопроекті і ставка податку на прибуток, оскільки є незрозумілим  її різке підвищення з початку 2015  року  з 17 до 20 відсотків. Крім того,  АУБ  пропонує виключити надання права обласним,  районним та міським радам на підвищення ставки податку на прибуток на 2 та 3 відсотки, оскільки принцип оподаткування прибутку підприємств для всіх платників податку повинен бути єдиним.

Окрім цього, в АУБ категорично не погоджуються із тим, що проектом позбавлено права платників податків на консолідовану  сплату податку на прибуток. На переконання АУБ, це  є порушенням прав юридичної особи платника податку, на яку проектом покладено всю відповідальність за сплату податків.

Також АУБ вважає, що у проекті має бути поновлено право банків на призупинення нарахування процентів при врегулюванні сумнівної, безнадійної заборгованості за кредитними операціями. «Не включення цієї норми, яка діє згідно  чинного Закону України ”Про оподаткування прибутку підприємств” (п.11.3.6), призведе до збільшення сум заборгованості і відповідно збільшення банками страхових резервів, та зменшення надходжень до бюджету з податку на прибуток», - кажуть в АУБ.

За словами фахівців АУБ, важливим для банків, особливо в умовах фінансової кризи, є формування страхових резервів у податковому обліку, тоді як нормативи формування таких резервів у законопроекті АУБ вважає недостатніми. Одночасно у проекті закону виключені норми чинного закону щодо процедури списання безнадійної заборгованості за рахунок вже сформованого страхового резерву, у зв’язку із чим АУБ наполягає на їх включенні до проекту.

Як наголошують в АУБ, незрозумілим є також позбавлення права платників податків на включення до складу валових витрат, у межах встановленого законом розміру, відрахувань до неприбуткових організацій, визначених у статті  27  цього проекту, а також суми коштів, що перераховані юридичним особам, у тому числі неприбутковим організаціям-засновникам постійно-діючого третейського суду. Окрім цього АУБ у своєму листі просить відновити  у проекті норму чинного Закону України ”Про оподаткування прибутку підприємств” (п.5.2.2 статті 5 ).

Також АУБ пропонує розглянути можливість подовження мораторію на неоподаткування процентних доходів населення  від їх вкладів хоча б до завершення кризових явищ і реального відновлення економічного зростання.

Наголошують в АУБ також на неприпустимості покладення на банки додаткових функцій податкових агентів. В АУБ звертають увагу на необхідність визначитися у проекті щодо переліку осіб, які виконуватимуть функції податкового агента, видів заборгованості, щодо яких застосовуються норми цього пункту, дати нарахування таких доходів та  джерел сплати податку.

Враховуючи недосконалість та складність проекту кодексу, АУБ запропонувала включити до законопроекту норму, згідно якої протягом 6 місяців з моменту набуття чинності цим законом не застосовувати штрафних санкцій до платників податків за їх порушення.

Асоціацією українських банків було подано і інші зауваження та пропозиції до проекту Податкового кодексу України.

Прес-служба
Асоціації українських банків

2010-07-08

 
НОВИНИ