RSS
20 Листопад
     
 
Новини АУБ
АУБ подала до ДПА України пропозиції щодо перевірки інформації про позичальників з метою зниження ризиків кредитування

Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко звернувся до Голови Державної  податкової адміністрації України Сергія Буряка з обґрунтуванням необхідності спільного доопрацювання проекту «Порядку перевірки достовірності ідентифікаційного номера фізичної особи, яка укладає кредитний  правочин», розробленого ДПА України і який передбачає надання доступу Бюро кредитних історій до інформації з реєстру платників податків.

Як відомо, АУБ тривалий час активно і послідовно працює над створенням легального доступу фінансово-банківської системи до інформації, яка накопичується у різних реєстрах та базах даних державних органів з  метою зниження ризиків кредитування. Зокрема, саме АУБ спільно з НБУ  був розроблений свого часу проект діючого зараз Закону України  «Про організацію формування та обігу кредитних історій »,  яким надано  право доступу до інформації з Державних реєстрів  бюро кредитних історій, що відкриває можливість банкам  легально отримувати через бюро, за згодою позичальника, інформацію щодо нього. Підтримуючи створення «Порядку перевірки достовірності ідентифікаційного номера фізичної особи, яка укладає кредитний правочин», в АУБ сподіваються, що його прийняття також буде сприяти роботі фінансового сектору з легальними даними,  запобіганню шахрайству на фінансовому ринку і стабілізації  роботи банківської системи.

Разом з тим, як відзначено в листі Президента АУБ до Голови ДПА України, отримання інформації з Державних реєстрів повинно надавати можливість банкам перевіряти  необхідну інформацію в обсягах, достатніх для прийняття ними рішення, а отримання відповіді  повинно проходити у режимі реального часу. “На жаль, запропонований проект  Порядку  не  зовсім відповідає зазначеним критеріям”, – наголосив Президент АУБ.

В АУБ вважають, що Порядок повинен врегульовувати доступ до інформації усіх Бюро кредитних історій, які мають Ліцензію Мінюсту на цей вид діяльності, а не одного суб’єкту ринку, як це передбачено проектом ДПА України. Окрім цього, в АУБ відзначають, що проектом Порядку встановлений дуже тривалий термін отримання відповіді  –  протягом трьох робочих днів з дня отримання файла – запиту. Як наголосив Президент АУБ, при кредитуванні, відкритті рахунку, проведенні банківських операцій перевірка повинна бути проведена банком у режимі реального часу, як це робиться в інших країнах, в тому числі і в тих, де бюро кредитних історій створені всього декілька років тому – Чехії, Польщі, Румунії, Казахстані, Литві, тощо. Звертають увагу в АУБ і на такий недолік порядку перевірки  ідентифікаційних даних, як  те, що практично  будь-яка незначна розбіжність чи помилка при введенні оператором банку інформації може викликати негативну відповідь  і  позбавити позичальника права на отримання кредиту. Відзначаючи наявність у проекті Порядку і інших недоліків, які потребують доопрацювання, в АУБ наголошують, що основним серед них є те, що введення його в дію у запропонованому вигляді, без врахування зауважень бюро кредитних історій і банків, як користувачів інформації, не вирішить питання  переходу фінансового сектору до користування легальними даними.

З огляду на вищевикладене, АУБ звернулась до ДПА України з пропозицією  створити робочу групу з представників ДПАУ, НБУ, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, представників бюро кредитних історій та АУБ, яка спільними зусиллями доопрацювала би проект  Порядку з врахуванням  вимог Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та потреб фінансового ринку.

Прес-служба
Асоціації українських банків

 
2009-09-28
 
НОВИНИ