RSS
19 Грудень
     
 
Новини АУБ
АУБ звернулась до Президента України з проханням накласти вето на Закон “Про захист персональних даних”

prezukr.jpgАсоціація українських банків звернулася до Президента України Віктора Януковича з обґрунтуванням необхідності накласти вето на Закон України «Про захист персональних даних» (реєстраційний номер 2273).

За задумом авторів, метою закону №2273 є покращення нормативно-правового забезпечення захисту персональних даних в Україні відповідно до міжнародного права, законодавства Європейського співтовариства, сприяння соціальному, економічному і науково-технічному прогресу і забезпеченню балансу прав людини, суспільства та держави в цій сфері суспільних відносин.

Як наголошують в АУБ, проведений аналіз переконливо засвідчує, що закон № 2273 не лише не вирішує поставлених перед ним завдань, але й суттєво ускладнює регулювання цих відносин. Більше того, його положення йдуть врозріз із загальновизнаними стандартами, усталеною міжнародною практикою у сфері захисту персональних даних, а також не відповідає умовам цивільного обігу та несе вкрай негативні наслідки для розвитку економіки України.

По-перше, закон №2273 суперечить міжнародним стандартам у сфері захисту персональних даних. Як крок до виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань перед Радою Європи та Європейським Союзом закон № 2273 не відповідає критерію якості, а саме не узгоджується із встановленими європейськими стандартами, зокрема, Конвенцією Ради Європи № 108 „Про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру” та додаткового протоколу до неї, рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи та рішенням Європейського суду з прав людини, а також Директиви 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних".

По-друге, зазначають в АУБ, закон №2273 несе системні загрози для відновлення та розвитку економіки України. Оскільки закон №2273 є базовим у сфері захисту персональних даних, його положення поширюються на усіх господарюючих суб’єктів. Відтак, практична реалізація цього закону матиме безпосередній вплив на економіку країни. З огляду на це особливе занепокоєння викликають норми закону, які  істотно ускладнюють, а в окремих випадках  унеможливлюють ведення цивілізованого цивільного обігу, що, в свою чергу, зумовить невідворотні негативні  наслідки для розвитку економіки України.

В АУБ наголошують, що реалізація даних положень призведе до ситуації, коли кредитор не зможе захистити свої права передбаченими законодавством способами у зв’язку із небажанням божника надати згоду на таку обробку, а в крайньому випадку, його вимогою про знищення персональних даних щодо нього. У сфері банківської діяльності така державна політика може спровокувати неможливість стягнення заборгованості після знищення персональних даних та масову відмову від погашення кредитів навіть тих боржників, які в змозі їх обслуговувати. Для вкладників та інших клієнтів, що мають поточні рахунки у банках, прийняття даного закону означає погіршення платоспроможності банків та зростання загрози неповернення депозитів у встановлені строки.

По-третє, зазначають в АУБ, закон №2273 не враховує негативний досвід практики застосування аналогічного закону Російської Федерації. Проведений аналіз юридичним департаментом Асоціації українських банків виявив, що положення закону № 2273 вже мають негативні наслідки у практиці застосування Росії. Численні проблемні питання, серед яких: відсутність мети обробки персональних даних у письмовій згоді, неврегульованість строків такої можливої обробки, формування інформаційних систем із персональними даними злісних боржників, передання персональних даних колекторським агентствам при уступці прав вимоги і т.п., призвели до того, що на даний час норми закону в Росії виконати практично не можливо. Відтак, Російська Федерація наразі змушена змінювати положення даного закону відповідно до потреб цивільного обігу.

Таким чином, закон №2273 потребує доопрацювання, адже право на справедливе поводження з інформацією персонального характеру визнається складовою частиною права на недоторканість приватного життя в Конституції України та має бути забезпечуваним державою як непорушне.

Прес-служба
Асоціації українських банків

 
НОВИНИ