RSS
26 Квітень
     
 
Статут АУБ
Статут АУБ
   1.  Загальні положення

   2. Основні принципи діяльності та завдання Асоціації

   3. Членство в Асоціації

   4. Права та обов’язки членів Асоціації

   5. Управління Асоціацією та її виконавчим органом

   6. Ревізійна комісія

   7. Фінанси та майно. Облік і звітність

   8. Припинення діяльності Асоціації

Київ 1998 р.
ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ Державною адмiнiстрацiєю Днiпровського району м. Києва 13 жовтня 1994 року Свiдоцтво № 21562073

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ II З'їздом Асоцiацiї українських банкiв 15 жовтня 1993 року Постанова № 3
 
НОВИНИ