RSS
23 Жовтень
     
 
Новини АУБ
АУБ пропонує внести зміни до законодавства щодо захисту прав кредиторів

040219219.jpgАсоціація українських банків разом із представниками комерційних банків-членів АУБ у рамках робочої групи, створеної Національним банком України, опрацювала пропозиції щодо законодавчого врегулювання проблемних питань забезпечення захисту прав кредиторів. У процесі даної роботи АУБ зверталася до зовнішніх експертних організацій, тісно співпрацювала із спеціалізованими науковими кафедрами та інституціями.


Як підкреслюють в АУБ, подолання кризових явищ та відновлення економіки не можливе без стабілізації ситуації у фінансовому секторі, і, перш за все, – на банківському ринку. На жаль, на сьогодні у законодавстві України склалася ситуація, за якою боржник має більше можливостей ухилитись від виконання боргу, ніж кредитор має можливостей для його повернення, захисту та відновлення своїх порушених прав.


В АУБ підкреслюють особливу важливість даного принципу для банківської діяльності. Банки як специфічні суб’єкти господарювання здійснюють свою діяльність відповідно до міжнародних стандартів переважно за рахунок залучених коштів. Згідно із встановленим НБУ нормативом адекватності капіталу на 1 одиницю капіталу банк може створити 9 одиниць активів за рахунок залучених коштів. Таким чином 90% наданих банками кредитів надані за рахунок коштів їх клієнтів – суб’єктів підприємницької діяльності та вкладників. У зв’язку з цим питання захисту прав кредиторів переходить із площини захисту інтересів безпосередньо банку у площину захисту інтересів клієнтів та вкладників цього банку.


З цього питання АУБ спільно з банками розроблено та запропоновано внести зміни до Законів України “Про виконавче провадження”, “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”, “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, «Про іпотеку»,  “Про банки і банківську діяльність”, ряду кодексів України тощо.


Основні проблеми, які вирішується в рамках цих законодавчих пропозицій АУБ, наступні:


- удосконалення процедур банкрутства, зокрема: визначення моменту введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, уточнення складу комітету кредиторів, розмежування майна фізичної особи та  фізичних осіб-підприємців тощо;

- удосконалення процедури виконавчого провадження, зокрема: врегулювання питання щодо примусового стягнення боргу на основі даних балансу, встановлення обов’язку державного виконавця реєструвати арешт рахунку у Реєстрі обтяжень рухомого майна тощо.

- удосконалення законодавства в сфері застави та іпотеки, зокрема: скасування мораторію на примусову реалізацію державного майна, узгодження ЗУ«Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»  із ЗУ “Про заставу” у контексті звернення стягнення на рухоме майно на підставі виконавчого напису нотаріуса тощо.

- удосконалення загальних засад цивільного законодавства, зокрема: встановлення захисту прав добросовісного заставодержателя, поширення переходу  боргу на новостворені господарські товариства тощо.

- удосконалення ринку проблемних боргів, зокрема: встановлення, що при розпорядженні банком правом вимоги за договорами укладеними з клієнтами, не відбувається розголошення банківської таємниці, удосконалення процедури заміни сторони на стадії судового процесу та виконавчого провадження тощо.


Підготовлені АУБ пропозиції направлені Прем’єр-міністру України та народним депутатам з проханням розглянути можливість внесення згаданих пропозицій та змін до чинного законодавства. Інтерес до підготовлених пропозицій АУБ виявили і ряд міжнародних інституцій, зокрема, Світовий банк та Міжнародна фінансова корпорація (IFC).


Прес-служба

Асоціації українських банків


2010-06-01

 
НОВИНИ