RSS
15 Грудень
     
 
Новини АУБ
Парламент врахував пропозиції АУБ щодо законопроекту №6337

rada.jpg20 травня Верховною Радою України прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (№6337).

Як повідомлялося раніше, Асоціація українських банків щодо цього законопроекту  зверталася до Прем’єр-міністра України Микола Азарова, брала участь у його обговоренні у Віце-прем’єр-міністра Сергія Тігіпка, неодноразово зверталася до комітетів ВРУ з питань податкової та митної політики та фінансів та банківської діяльності та обґрунтовувала свою точку зору на всіх засіданнях та робочих групах податкового Комітету щодо недоцільності прийняття окремих його положень.

В результаті проведеної роботи при прийнятті Закону вдалося домогтися врахування цілої низки пропозицій АУБ. Так, скажімо, у законопроекті пропонувалось заборонити банкам створювати за рахунок збільшення валових витрат страхові резерви за гарантіями, поруками, придбаними цінними паперами, залишками коштів на коррахунках, дебіторською заборгованістю. Проте під час прийняття Закону вдалося наполягти, щоб банкам було залишено право створювати страховий резерв за рахунок збільшення валових витрат за всіма видами активних операцій, за виключенням  позабалансових зобов’язань, крім гарантій. Також у прийнятому Законі суттєво збільшено, в порівнянні із законопроектом, розмір страхового резерву, що створюється за рахунок валових  витрат (Урядом пропонувалося 15%, прийнято на 2010 рік – 40%, на 2011 р.- 30%, з 2012 –20% від суми заборгованості за активними операціями).

Крім того, у зв’язку із відміною застосування банками касового методу визначення доходів за кредитними операціями, банкам надано право створювати страхові резерви за процентними доходами за такими операціями.

Враховані також пропозиції АУБ щодо недоцільності введення  вищезгаданим законопроектом запропонованого нового варіанту податкового обліку результату від перерахунку заборгованості в іноземній валюті тільки за подією її фактичного продажу (погашення) у зв’язку із його недосконалістю.
Стосовно змін до Закону України «Про податок на додану вартість» АУБ було наголошено, що за новою редакцією статті 7 цього Закону обмежувалося право платників щодо декларування податкового кредиту.

АУБ було відзначено, що, відповідно до запропонованих змін, у разі передавання застави, навіть при наявності податкової накладної, виданої окремими суб’єктами господарювання (які ліквідовані або знаходяться в розшуку), втрачатиметься право банку на податковий кредит, що негативно впливатиме на фінансовий стан банків. Пропозиції АУБ з цього питання враховано народними депутатами України.

Крім цього, АУБ висловлювала категоричну незгоду із запропонованими змінами до Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” (п.п.8.2.1) в частині сплати банками до бюджету  штрафних санкцій за рахунок власного прибутку у випадку, коли клієнт банку не передбачив у  платіжному дорученні, наданому банку при отриманні коштів на виплату заробітної плати,  перерахування податку до бюджету в розмірі не менше 5%. 

На погляд АУБ, ця новація суперечила самій суті Закону (ст.17), оскільки банк у цьому випадку не є податковим агентом і відповідальність за нарахування та сплату податку несе сам клієнт банку. АУБ наголошувала, що запропонована норма є прямим перекладанням функцій податкових агентів та контролюючих органів на банківські установи. За пропозицією АУБ, вищезгадана норма була вилучена із законопроекту.

Для банків та небанківських фінансових установ за пропозицією АУБ також була виключена із законопроекту вимога щодо ведення бухгалтерського обліку тимчасових та постійних податкових різниць.

Прес-служба
Асоціації українських банків

 
НОВИНИ