RSS
19 Листопад
     
 
Новини АУБ
АУБ проти змін до законодавства, що погіршують умови роботи банків

dengi1.jpgПрезидент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко звернувся до Прем’єр-міністра України Миколи Азарова з обґрунтуванням недоцільності внесення окремих змін, щодо оподаткування банків, передбачених законопроектом  “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (реєстр. №6337).

Як наголошується у листі Президента АУБ до Прем’єр-міністра України, однією із основних умов стабільного розвитку економіки є прогнозованість податкової політики. Одночасно запропоновані законопроектом зміни різко погіршують умови роботи банків під час фінансової кризи що може призвести до дестабілізації банківської системи.
 
В умовах неповернення банкам кредитів, банкрутства підприємств, дестабілізації фондового ринку, Урядом запропонований  новий порядок формування банками страхових резервів у податковому обліку, яким пропонується  виключити із переліку операцій, за якими банки створюють резерви, придбанні цінні папери, гарантії, залишки на коррахунках в інших банках, дебіторську заборгованість та встановити  норматив створення ними страхових резервів всього 15% від суми боргових вимог за наданими кредитами.
 
АУБ наполягає на тому, що  в умовах фінансової кризи є необхідним  збереження права банків, з метою стабільності їх діяльності, створювати страхові резерви за всіма видами активних операцій та віднесення таких резервів  протягом 2010 року до складу валових витрат у повному обсязі..
 
Ці пропозиції АУБ  є нормами  прийнятого у  кінці  2009 року антикризового Закону України № 1533. Вже починаючи з 1 січня 2011року до 1 січня 2012 року банки згідно зазначеного закону будуть мати право включати до складу валових витрат тільки 80% створеного резерву. У подальшому АУБ пропонується повернутися до нормативу створення страхового резерву у процентному відношенні від суми боргових вимог починаючи  з 50%.

Крім того, на погляд АУБ, ця норма законопроекту є дискримінаційною щодо банків, оскільки банк, на відміну від інших платників податків, не має права відповідно до норм  чинного  Закону віднести до складу валових витрат будь-яку безнадійну заборгованість за активними операціями, пов’язану із його господарською діяльністю, а тепер не буде мати права відшкодувати її також і за рахунок страхового резерву.

Асоціація також вважає, що прийняття інших запропонованих законопроектом змін  є сумнівним з точку зору наповнення бюджету.

Зокрема,  запропонований у змінах до Закону України “Про податок на прибуток підприємств” новий варіант  податкового обліку результату від перерахунку заборгованості в іноземній валюті тільки за подією її фактичного продажу (погашення) потребує значного доопрацювання.
 Введення його, на погляд АУБ, для банків призведе до непрогнозованості сум надходжень до бюджету від банківської системи, за рахунок того, що банки, на відміну від звичайних платників податків, забезпечують свої активи в іноземній валюті зобов‘язаннями в іноземній валюті різного виду та строків.

АУБ запропоновано переглянути цю норму при прийнятті  Податкового Кодексу або залишити для банків діючий порядок оподаткування операцій із розрахунками в іноземній валюті. 

Стосовно змін до Закону України «Про податок на додану вартість» АУБ наголошує, що за новою редакцією статті 7 цього Закону обмежується право платників щодо декларування податкового кредиту.

В АУБ відзначають, що, відповідно до запропонованих змін, у разі передавання застави, навіть при наявності податкової накладної, виданої окремими суб’єктами господарювання (які ліквідовані або знаходяться в розшуку), втрачатиметься право банку на податковий кредит. Це  негативно впливатиме на фінансовий стан банків, а також на процедуру ліквідації банків, які мають непогашену заборгованість, забезпечену заставою.

Окрім цього, Асоціація українських банків висловила категоричну незгоду із запропонованими змінами до Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” (п.п.8.2.1) в частині сплати банками до бюджету  штрафних санкцій за рахунок власного прибутку у випадку коли клієнт банку  не передбачив у  платіжному дорученні    наданому банку при   отриманні   коштів на виплату заробітної плати  перерахування податку до бюджету в розмірі не менше 5%. 

За словами Президента АУБ, ця новація суперечить самій суті Закону (ст.17), оскільки банк у цьому випадку не є податковим агентом і відповідальність за нарахування та сплату податку несе сам клієнт банку. «Запропонована норма є прямим перекладанням функцій податкових агентів та контролюючих органів на банківські установи, ще із застосуванням до них штрафних санкцій» - наголошує Президент АУБ у листі до Прем’єр-міністра України.


Прес-служба
Асоціації українських банків


2010-05-18

 
НОВИНИ