RSS
21 Листопад
     
 
Новини АУБ
Підсумки діяльності комерційних банків України за перший квартал 2010 року

040214081.jpgЗа перший квартал 2010 року індекс промислового виробництва становив - 110,8 % (у 2009 році - 68,1%). Індекс споживчих цін становив 4,7 (у 2009 році –5,9%). Валові валютні резерви Національного банку України на кінець березня 2010 року склали 25,15 млрд. доларів США (за квартал зменшення склало 1,36  млрд. доларів США).
         За даними НБУ в Україні станом на 1 квітня 2010 року ліцензію на здійснення банківських операцій мали 175 банків (185 - у 2009 році). У стадії ліквідації перебуває 19 банків (з них 17 банків ліквідуються за рішеннями НБУ, 2 – за  рішеннями господарських (арбітражних) судів), у шести банках діє тимчасова адміністрація. Протягом першого кварталу 2010р. відкликано банківську ліцензію у 7 банків.
Станом на 1 квітня 2010 р. обсяг активів банківської системи становив 875,3 млрд. грн. зменшення з початку року склало 5,03 млрд.грн. В основному воно відбулося за рахунок скорочення обсягів кредитних операцій (на 24,7 млрд.грн.), частка яких становить 82,56% усіх активів.
За перший квартал 2010 року зобов’язання банків зменшилися  на 16,6 млрд. грн.. і на  01.04.2010 року становили 748,5 млрд. грн. При цьому на 2,0 млрд. грн. скоротилися строкові кошти юридичних осіб, та на 11,1 млрд.грн.  зросли строкові кошти фізичних осіб. 
Власний капітал банківської  системи України збільшився на 11,55 млрд. грн. і за станом на 01.04.2010 року становив 126,7 млрд.грн.  Слід зазначити, що збільшення обсягу статутного капіталу банків з початку року склало 9,2 млрд.грн. (на 7,7%).
За перший квартал 2010 року банки отримали збиток у розмірі 4,4 млрд.грн. (у 2009 році -  7,02 млрд.грн збитку)
Облікова ставка протягом кварталу залишалася без змін та складала 10,25% річних. Кредитні ставки банків у національній валюті знизились з 19,6% до 16,8% річних. За цей же період обсяг кредитів, наданих суб’єктам господарювання та фізичним особам, зменшився відповідно на 2,0% та 5,9%. 

*  *  *

       Для аналізу показників роботи банків Асоціація українських банків використала баланси 157 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.04.2010 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшов 121 банк, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій протягом першого кварталу 2010 року.
      Загальний обсяг активів 157 банків у першому кварталі 2010 року сягнув 838,36 млрд. грн., що становить 95,78% по банківській системі. По індикативній групі банків активи за квартал зменшилися на 1,332 млрд. грн., або на 0,2%.
     Структура активів індикативної групи протягом кварталу зазнала певних змін: знизилась питома вага кредитів з 67,29% до 64,7% у загальному обсязі активів та частка депозитів і кредитів у інших банках з 4,3% до 4,01%; зросли  залишки на коррахунках з 8,72% до 9,24%, вкладення у цінні папери з 4,40% до 5,58% та інші активи з 12,89% до 13,97%.
     За станом на 01.04.2010 р. структура активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.01.2010 року): 64,7% (67,29%) - кредитний портфель та лізинг; 9,24% (8,72%) -  коррахунки в інших банках; 5,58% (4,40%) - інвестиційний  портфель  (державні  цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 4,01% (4,30%) - депозити та кредити в інших банках; 4,10% (4,14%) - матеріальні та нематеріальні активи; 2,50%(2,40%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,17%(0,17%) - інвестиції капіталу; 5,12%(4,64%) – інші активи.
     Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування індикативної групи станом на 01.04.2010 р. була такою: кредити юридичним особам – 57,58% (57,30%) - склали 306,51 млрд. грн.; кредити фізичним особам – 35,35% (35,66%) – 188,18 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 5,84% (6,01%) – 31,08 млрд. грн.
    Структура зобов’язань з початку року зазнала невеликих змін. Питома вага строкових коштів дещо збільшилась з 35,23% до 36,06%; знизилась частка залучених коштів інших банків з 36,17% до 34,72%.
      Станом на 01.04.2010 р. структура зобов’язань мала такий вигляд: 16,64%(16,59%)  - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 36,06%(35,23%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 34,72%(36,17%) - залучені строкові кошти банків; 1,28%(1,31%)  - коррахунки інших банків; 4,27%(4,21%) - субординована заборгованість;  0,03%(0,04%) - цінні папери власного боргу; 5,36%(4,6%) - інші.
      Обсяг  капіталу 157 банків на 01.04.2010 року становив 151,03 млрд. грн., або 14,14 млрд. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу становив 122,83 млрд. грн.
По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) станом на 1.04.2010 року становив 117,06 млрд. грн. Зростання капіталу цих банків за квартал склало 2,57% або 2,93 млрд.грн. Статутний капітал збільшився на 9,92% або на 10,63 млрд.грн.

     Фінансовий результат за перший квартал 2010 року 157 банків становив -4,29 млрд. грн.
У індикативній групі банків збитки склали 4,39 млрд. грн., у першому кварталі 2009 року збиток банків склав 1,353 млрд.грн. На від’ємний фінансовий результат вплинуло зростання обсягу резервів під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам, на 11,71%. Станом на 01.04.2010р. їх обсяг склав 104,17 млрд. грн. (93,25 млрд. грн.).


28 квітня  2010  року                                                                     Асоціація українських банків
                                                                                                           ІАЦ “Банк-Інформ”
                                                                                                           тел. 512-41-50 

Прикріпленні файли

 
НОВИНИ