RSS
17 Листопад
     
 
Новини АУБ
Комітет з питань правової політики підтримав позицію АУБ по законопроекту, який стимулював ухилення від зобов’язань за кредитними договорами
b_img.jpgКомітет з питань правової політики на своєму засіданні рекомендував парламенту відхилити законопроект  “Про внесення доповнень до статті 516 Цивільного кодексу України (щодо права фізичних осіб – позичальників на викуп власного боргу у колекторів за ціною, яку сплатив колектор банку)” (№ 5434).
Як вже повідомлялося, на прохання Комітету з питань правової політики Асоціація українських банків ще 15 січня 2010 р. надала експертні  висновки щодо змін, запропонованих цим законопроектом. Зокрема, ним пропонується доповнити Цивільний Кодекс України частиною третьою статті 516, яка передбачає, що у випадку заміни кредитора у зобов'язанні, що виникло з кредитного договору, позичальником у якому є фізична особа (фізична особа - підприємець), такий позичальник має право викупити право вимоги за ціною відступлення такого права первісним кредитором (банк або інша фінансова установа).
За словами першого Віце-президента АУБ Володимира Бондаря, введення обов’язку однієї із сторін договору уступати право вимоги за конкретно-визначеною ціною є прямим порушенням принципів диспозитивності цивільних правовідносин, свободи договору, рівності сторін, які закріплені у ст. 1  Цивільного Кодексу України (надалі - ЦКУ), а також права на вільне волевиявлення сторони такого договору.
Окрім цього, як вважають в АУБ, автори законопроекту не враховують такого факту, що наявність у позичальника законодавчо закріпленого права викупу (переведення) боргу і відсутність у нового кредитора обов’язку щодо продажу боргу  нівелюють значення даної норми, яка фактично буде «мертвою».
В АУБ наголошують, що більшість держав світу для вирішення означеної проблеми прийняли рішення про державну підтримку неплатоспроможних позичальників – фізичних осіб. АУБ неодноразово зверталася до Уряду та парламенту із конкретними пропозиціями щодо запровадження механізму державної підтримки неплатоспроможних позичальників, замість перекладання цієї проблеми виключно на банки (насправді – на їх клієнтів-кредиторів -  вкладників та суб’єктів господарювання).
Як неодноразово наголошували в АУБ, прийняття законопроекту № 5434 не вирішує поставлені перед ним завдання, натомість призведе до загрозливих для банківської системи наслідків – створення умов для свідомого масового ухилення від виконання зобов’язань по кредитним договорам, зупинення розвитку цивілізованого колекторського ринку. З огляду на це в АУБ наполягають на необхідності використання економічних шляхів та механізмів державної підтримки для вирішення проблеми неспроможності фізичних осіб, що опинилися в складній ситуації (внаслідок фінансової кризи) та не мають змоги повністю виконувати кредитні зобов’язання.
В Асоціації українських банків вітають рішення Комітету з питань правової політики щодо відхилення згаданого законопроекту.
Прес-служба
Асоціації українських банків

2010-04-06
 
НОВИНИ