RSS
18 Листопад
     
 
Новини АУБ
АУБ подала зауваження до проекту Положення НБУ “Про порядок формування банками резервів під кредитні ризики”

nbank.jpgАсоціація українських банків, за результатами обговорення з банками-членами АУБ, направила до Національного банку України зауваження та пропозиції до робочої версії проекту Положення “Про порядок формування банками резервів під кредитні ризики”.

В АУБ наголошують, що у запропонованій версії проекту врахована частина пропозицій, які надавалися членами робочої групи.

Разом з тим, в АУБ вважають, що суттєвого доопрацювання потребують питання визначення класу позичальника, розширення переліку забезпечення та уточнення порядку його оцінки та визначення критеріїв об’єднання у групи фінансових активів.

Також, зважаючи на пов’язаність питань з податковим законодавством, в АУБ наголошують, що більш глибокої деталізації потребують такі новації, як запровадження діапазону значень показника ризику кредитної заборгованості, а також накопичення досвіду щодо збитків за групами фінансових активів.

За словами Першого Віце-президента АУБ Володимира Бондаря, окремі питання постають і щодо запровадження нового порядку формування банками резервів. Зокрема, в АУБ наголошують, що Положення містить норми, алгоритми, коефіцієнти ризику, які значно відрізняються від тих, що, на поточний час використовуються українськими банками у відповідності до вимог НБУ. “Затвердження Положення може призвести до значних змін у сумах розрахункових резервів банків. У разі, якщо наслідками впровадження цього Положення буде суттєве збільшення сум розрахункових резервів, це може призвести до подальшої втрати капіталів банків, що є неприпустимим в умовах фінансової кризи”, – сказано у листі АУБ до НБУ.

Враховуючи вищенаведене, АУБ запропонувала НБУ перенести впровадження цього Положення на час, коли настане стабілізація економічної ситуації в країні.

Таблиця узагальнених пропозицій банків передана АУБ до НБУ для врахування при подальшій роботі над проектом.

Прес-служба
Асоціації українських банків

2010-02-22

 
НОВИНИ