RSS
15 Листопад
     
 
Новини АУБ
В АУБ відбулась прес-конференція на тему “Підсумки діяльності комерційних банків України за 2009 рік та завдання на 2010 рік”

p2100012bbbbbbbb.jpg“Підсумки діяльності комерційних банків України за 2009 рік та завдання на 2010 рік”, – така тема прес-конференції, яка відбулася 10 лютого в Асоціації українських банків. У прес-конференції взяли участь Голова Ради АУБ, перший заступник Голови парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності Станіслав Аржевітін та Президент АУБ Олександр Сугоняко.

Як повідомили під час прес-конференції її учасники, за 2009 рік індекс промислового виробництва становив – 78,1% (у 2008 році – 96,9%). Індекс споживчих цін становив 12,3%, (у 2008 році – 22,3%). Валові валютні резерви Національного банку України на кінець 2009 року склали 26,5 млрд.доларів США (протягом року зменшення склало  5,03  млрд. доларів США).

За даними НБУ в Україні, станом на 1 січня 2010 року, ліцензію на здійснення банківських операцій мали 182 банки. У стадії ліквідації перебуває 14 банків (12 - за рішенням НБУ, 2 – за рішенням судів).

Станом на 1 січня 2010р., обсяг активів банківської системи становив 880,3 млрд. грн., зменшення за рік склало 45,8 млрд.грн. В основному воно відбулося за рахунок скорочення обсягів кредитних операцій, частка яких становить 79,2% усіх активів. У структурі кредитного портфеля значно збільшилась частка проблемних кредитів - у  3,88 рази, що значною мірою вплинуло на фінансовий результат банків. 

Протягом 2009 року зобов’язання  банків зменшилися  на 41,7 млрд.грн., та  на  01.01.2010 року становили 765,1 млрд.грн. При цьому скорочення коштів клієнтів банків склало 31,9 млрд.грн.
Власний капітал  банківської  системи України збільшився на 4,1 млрд.грн. і за станом на 01.01.2010 року становив 115,2 млрд.грн. Слід зазначити, що збільшення обсягу статутного капіталу банків з початку року склало  36,7 млрд.грн. (на 44,6%).

Протягом 2009 року банки отримали збиток у розмірі 38,45 млрд.грн. (у 2008 році прибуток складав 7,3 млрд.грн.).

Облікова ставка з 12.08.2009 року складає 10,25% річних. Кредитні ставки банків у національній валюті з початку року зменшилися з 21,6% до 19,6% річних, в іноземній – з 12,6% до 10,2%. За цей же період обсяг кредитів, наданих суб’єктам господарювання,  зріс на 0,51%, а фізичним особам знизився на 17,2%. 

*  *  *

Під час прес-конференції Президент АУБ Олександр Сугоняко відзначив, що для аналізу показників роботи банків Асоціація українських банків використала баланси 159 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.01.2010 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 108 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій протягом 2009 року.
      Загальний обсяг активів 159 банків протягом 2009 року сягнув 836,40 млрд.грн., що становить 95,01% по банківській системі. По індикативній групі банків активи протягом року зменшилися на 21,32 млрд.грн., або на 2,83%.

Структура активів індикативної групи протягом року зазнала певних змін: зменшилася питома вага кредитів з 76,31% до 68,14% у загальному обсязі активів, вкладення у цінні папери з 4,39% до 3,98%, депозити та кредити в інших банках з 4,81% до 4,20%; зросли залишки на коррахунках з 6,51% до 8,52%, та інші активи з 0,68% до 4,56%.

За станом на 01.01.2010 р. структура активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.01.2009 року): 68,14% (76,31%) - кредитний портфель та лізинг; 8,52% (6,51%) -  коррахунки в інших банках; 3,98% (4,39%) - інвестиційний портфель (державні цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 4,20% (4,81%) - депозити та кредити в інших банках; 4,09% (3,78%) - матеріальні та нематеріальні активи; 2,41% (2,24%) - готівка, чеки та банківські метали;         

0,18% (0,19%) - інвестиції капіталу; 3,92% (1,07%) доходи до отримання; 4,56% (0,68%) – інші активи.

Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування індикативної групи станом на 01.01.2010 р.  була такою: кредити юридичним особам – 57,89 (57,86%) - склали 306,65 млрд.грн.; кредити фізичним особам – 35,22% (36,21%) – 186,58 млрд.грн.; кредити та депозити іншим банкам – 5,81% (5,93%) – 30,77 млрд.грн.

Структура зобов’язань з початку року також змінилася. При цьому зросла частка коштів до запитання з 14,21% до 16,47% та знизилася питома вага строкових коштів з 38,37% до 35,52%.

Станом на 01.01.2010 р. структура зобов’язань мала такий вигляд: 16,47% (14,21%)  - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 35,52% (38,37%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 36,33% (39,44%) - залучені строкові кошти банків; 1,35% (1,37%) - коррахунки інших банків; 4,22% (2,15%) - субординована заборгованість; 0,65% (1,32%) - цінні папери власного боргу; 4,19% (1,65%) - інші.

Обсяг  капіталу 159 банків на 01.01.2010 року становив 143,926 млрд.грн., або                   12,514 млрд.ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу становив 112,377 млрд. грн., або 9,771 млрд. ЄВРО.

По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) станом на 01.01.2010 року становив 103,780 млрд.грн. Незважаючи на значний від’ємний поточний фінансовий результат, зростання статутного капіталу відбувалося випереджаючими темпами та склало 40,62%, обсяг статутного капіталу у 2009 році досяг 99,014 млрд.грн., що призвело до зростання капіталу цих банків на 6,34% або на 6,185 млрд.грн.

Фінансовий результат за 2009 року 159 банків становив  -26 344,63 млн.грн.

У індикативній групі банків протягом року спостерігався збиток, що склав -19 746,18 млн.грн., тоді як у 2008 році банки отримали 5 984,08 млн.грн. прибутку.

За станом на 01.01.2010 р. структура доходів (в дужках – значення на 01.01.2009 року): 84,01% (72,07%) - процентні, 11,70 (17,47%) - комісійні, 4,29% (10,45%) - інші.

Структура процентних доходів: 62,82 (55,82%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 30,25% (35,65%) - від кредитів фізичним особам; 3,23% (2,94%) - від цінних паперів; 3,05% (5,44%) - від розміщення коштів у інших банках; 0,04% (0,02%) - від розміщення коштів у НБУ; 0,61% (0,0005%) - від кредитів органам загальнодержавного управління; 0,004% (0,14%) - від інших операцій.

Структура витрат: 39,21 (43,58%)- процентні витрати, 1,60 (1,85%) - комісійні витрати; 21,77% (30,19%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 38,01% (21,40%) – створення резервів; 0,59% (2,97%) - податок на прибуток.

Структура процентних витрат: 34,31% (36,94%) - за коштами фізичних осіб; 23,61% (27,67%) - за коштами інших банків; 16,15% (2,43%) - за коштами, залученими від НБУ;14,99% (18,23%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 4,62% (5,69%) – за кредитами від міжнародних фінансових організацій; 2,01% (2,58%) - за коштами небанківських фінансових структур; 1,33% (4,42%) – за цінними паперами власного боргу; 2,98% (2,04%) - за іншими операціями.


Прес-служба
Асоціації українських банків

2010-02-10

 
НОВИНИ