RSS
19 Лютий
     
 
Новини АУБ
Міжнародна фахова дискусія

*ПЕРЕГЛЯНУТИ відео-звіт Міжнародної фахової дискусії               ПРОГРАМА


Міждисциплінарної фахової дискусії


       «Приватна власність в Україні у контексті суспільного блага: системний підхід»

 

07 липня 2016 м. Ірпінь, Київська обл.Інститут економіки та прогнозування НАН України

Інститут економіки промисловості НАН України

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Київський національний університет культури і мистецтв

Львівський національний університет ім. І. Франка

Харківський національний університет ім. В. Каразіна

Асоціація українських банків                           Призначення заходу: Творення змістовної і організаційно-кадрової платформи великої

                                                                   Конференції з проблем приватної власності в Україні восени 2016 року.


                           Завдання заходу:

 1. Виявити міждисциплінарні зв’язки і підходи до вирішення проблеми власності.

 2. Висвітлити контури моделі відносин власності в контексті реалізації суспільного блага.

 3. Визначити місію суспільних відносин приватної власності

 4. Сформувати платформу для визначення вектору суспільного консенсусу щодо стратегії розвитку власності в Україні

 5. Створити творчо-редакційну групу і розробити наукову платформу для проведення великої конференції восени 2016 року.                           Проблемні питання:

 1. Стан власності в Україні: характеристики, виміри, причини, наслідки для суспільства, шляхи вирішення.

 2. Модель відносин власності в Україні в контексті забезпечення суспільного блага.

 3. Місія суспільних відносин приватної власності.

 4. Роль держави, бізнесу і громадянського суспільства в реалізації суспільної місії власника. Причини відсутності належної соціалізації власника.

 5. Оптимальне співвідношення державної і приватної власності для України.

 6. Власність на землю як першорядний аспект проблеми власності в Україні.

 7. Приватна власність в економічній інфраструктурі: баланс інтересів, роль держави і науки.

 8. Приватна власність і природні ресурси.

 9. Інтелектуальна власність в Україні.

 10. Повноцінний та ефективний власник: стан та можливості реалізації в світлі різних наукових дисциплін.

 11. Монополії і суспільне благо.

 12. Інтерес крупного власника в середньо і довгостроковому плані: виявлення та забезпечення.

 13. Шляхи забезпечення захисту права власності.

 14. Захищеність права власності в Україні та розвиток грошово-кредитних відносин.                          Модератори:

                          Василевська Тетяна Едуардівна, д.н.держ.упр., професор, Національна академія

                                                                                     державного управління при Президентові України

                          Сугоняко Олександр Анатолійович, Президент Асоціації українських банківРегламент часу

Засідання/

виступи

Виступаючі

7 липня 2006

 

09.30 – 10.00

Заїзд і реєстрація учасників. Кава

10.00 – 10.10

Вступне слово

Сугоняко Олександр Анатолійович, Президент Асоціації українських банків

Тематичний аспект: Політико-економічні та економіко-фінансові проблеми власності

10.10 – 10.20

Виступ

Сіденко Володимир Романович, член-кор. НАН України, д.е.н., Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова

10.20 – 10.30

Запитання

 

10.30 – 11.10

Виступи в дискусії

(до 10 хв.)

Аржевітін Станіслав Михайлович, д.е.н., КНЕУ ім. В. Гетьмана, Голова Ради АУБ;

Арсірій Ярослав Олександрович, Українська Бізнес Ініціатива;

Базилевич Віктор Дмитрович, д.е.н., КНУ ім. Т. Шевченка;

Баріда Надія Петрівна, к.е.н., КНЕУ ім. В. Гетьмана;

Бодров Володимир Григорович, д.е.н., НАДУ при Президентові України;

Геєць Валерій Михайлович, академік НАН України, Інститут економіки та прогнозування НАН України;

Гриценко Андрій Андрійович, член-кор. НАН України, д.е.н., Інститут економіки та прогнозування НАН України;

Задорожна Ольга Григорівна, к.е.н., ХНУ ім. В. Каразіна;

Залознова Юлія Станіславівна, д.е.н., Інститут економіки промисловості НАН України;

Звєряков Михайло Іванович, д.е.н., член-кор. НАН України, Одеський національний економічний університет;

Згоник Сергій Володимирович, член Ради АУБ, Асоціація Дніпровський банківський союз;

Зінченко Фелікс, Українська Бізнес Ініціатива;

Крючкова Ірина Володимирівна, д.е.н., Інститут економіки та прогнозування НАН України;

Кущ Олексій Валерійович, радник Президента АУБ;

Липов Володимир Валентинович, д.е.н., ХНЕУ ім. С. Кузнеця;

Михайлишин Ростислав Васильович, д.е.н., ЛНУ ім. І. Франка;

Молдаван Любов Василівна, д.е.н., Інститут економіки та прогнозування НАН України;

Новікова Ольга Федорівна, д.е.н., Інститут економіки промисловості НАН України;

Пустовійт Роберт Фрідрихович, д.е.н., Черкаський науково-навчальний інститут Університету банківської справи;

Савлук Михайло Іванович, д.е.н., КНЕУ ім. В. Гетьмана;

Скляр Георгій Павлович, д.е.н., Полтавський університет економіки і торгівлі;

Шкільняк Михайло Михайлович, д.е.н., Тернопільський національний економічний університет;

Шрамко Юрій Меркурійович, член Ради АУБ, ПАТ Банк Грант;

Яременко Олег Леонідович, д.е.н., Інститут економіки та прогнозування НАН України;

інші виступаючі

11.10 - 11.30

Перерва на каву

 

11.30 – 12.30

Виступи в дискусії

 

Тематичний аспект: Проблеми реалізації права власності

12.30 – 12.40

Виступ

Устименко Володимир Анатолійович, член-кор. НАПрН України, д.ю.н., Інститут економіко-правових досліджень НАН України

12.40 – 12.50

Запитання

 

12.50 – 13.40

Виступи в дискусії

(до 10 хв.)

Білоконь Юрій Миколайович, суддя Третейського суду АУБ;

Данішевська Валентина Іванівна, директор Центру комерційного права;

Джунь Вячеслав Васильович, д.ю.н., суддя Конституційного Суду України у відставці;

Жуков Анатолій Миколайович, віце-президент Третейської палати України;

Луць Володимир Васильович, академік НАПрН України, д.ю.н., Інститут приватного права і підприємництва ім. Ф. Бурчака;

Майданик Роман Андрійович, академік НАПрН України, д.ю.н., КНУ ім. Т. Шевченка;

Мусіяка Віктор Лаврентійович, Національний університет «Києво-Могилянська академія»;

Шемшученко Юрій Сергійович, академік НАН України, академік НАПрН України, д.ю.н., Інститут держави і права ім. В. Корецького;

інші виступаючі

13.40 – 14.20

Перерва на обід

 

Тематичний аспект: Політичні проблеми приватної власності

14.20 – 14.30

Виступ

Дацюк Сергій Аркадійович, український сучасний філософ

14.30 – 14.40

Запитання

 

14.40 – 15.10

Виступи в дискусії

(до 10 хв.)

Гайдай Сергій Миколайович, спеціаліст з політичних технологій та реклами;

Кресіна Ірина Олексіївна, член-кор. НАПрН України, д.політ.н., Інститут держави і права ім. В. Корецького;

інші виступаючі

Тематичний аспект: Соціологічні та соціально-психологічні аспекти проблеми приватної власності

15.10 – 15.20

Виступ

Колісник Олексій Петрович, к.психол.н., Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки (м. Луцьк)

15.20 – 15.30

Запитання

 

15.30 – 16.10

Виступи в дискусії

(до 10 хв.)

Головаха Євген Іванович, д.філос.н., Інститут соціології НАН України;

Миронець Сергій Миколайович, к.психол.н., Київський національний торговельно-економічний університет;

Рахманов Олександр Адольфович, д.соціол.н., КНЕУ ім. В. Гетьмана;

Резнік Володимир Станіславович, д.соціол.н., Інститут соціології НАН України;

Саламатов Володимир Олександрович, д.н.держ.упр., Школа Лін менеджменту в Україні;

інші виступаючі

16.10 – 16.30

Перерва на каву

 

Тематичний аспект: Етико-філософські виміри феномену власності

16.30 – 16.40

Виступ

Скринник Зоя Едуардівна, д.філос.н., Університет банківської справи

16.40 – 16.50

Запитання

 

16.50 – 17.30

Виступи в дискусії

(до 10 хв.)

Василевська Тетяна Едуардівна, д.держ.упр., НАДУ при Президентові України;

Жук Петро Ярославович, протоієрей, Трьохсвятительська духовна семінарія УГКЦ;

Кундеревич Олена Вікторівна, к.філос.н., КНУКіМ;

Сафонік Лідія Миколаївна, к.філос.н., ЛНУ ім. І. Франка;

інші виступаючі

17.30 – 18.00

Підведення підсумків Міждисциплінарної фахової дискусії

18.00 – 18.30

Від’їзд учасників

Оргкомітет

 
НОВИНИ