RSS
24 Жовтень
     
 
Новини АУБ
Президент АУБ: Скасування рейтингування емітентів позитивно вплине на розвиток ринку капіталу

594290_3.jpg“Скасування обов’язкового рейтингування емітентів та рейтингування випуску цінних паперів дозволить отримати суттєву економію фінансових ресурсів під час емісії цінних паперів та позитивно вплине на розвиток національного ринку капіталу”, – переконаний Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.

Як відомо, відповідно до Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1057 від 16.10.2009 року «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів ДКЦПФР», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2009 року за № 1087/17103, скасовано обов’язкове отримання рейтингу емітента та рейтингу відповідного випуску облігацій, іпотечних сертифікатів та облігацій, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, облігацій внутрішніх місцевих позик.

За словами Президента АУБ, існування обов’язкового рейтингування емітентів та кожного окремого випуску цінних паперів в умовах фактичної монополізації ринку рейтингових послуг призводило до штучного завищення цін на них та значно збільшувало витрати емітентів на організацію емісії цінних паперів.

Асоціація українських банків завжди обстоювала системні інтереси банків на фондовому ринку, створюючи сприятливі правові умови для здійснення  банками емісії цінних паперів, проведення операцій з андерайтингу, тощо. Зокрема, за участі АУБ було значно збільшено дозволений законодавством максимальний розмір емісії облігацій акціонерних товариств, запроваджено приватні випуски облігацій без реєстрації інформації про випуск, започатковано емісію банківських облігацій на умовах субординованого боргу, скасовано законодавчу норму про дострокове погашення облігацій під час зміни банком організаційно-правової форми.

Одним із напрямків роботи АУБ було також впорядкування системи рейтингування емітентів цінних паперів. Асоціація неодноразово брала участь у спільних  заходах ДКЦПФР та професійних учасників ринку з цього приводу, зверталась до Комісії із пропозиціями щодо впорядкування системи обов’язкового рейтингування. У цьому напрямку АУБ і надалі продовжуватиме роботу з вдосконалення існуючого правового поля та упередження системних небезпек.

Прес-служба
Асоціації українських банків

 
2009-12-04
 
НОВИНИ