RSS
24 Лютий
     
 
Науково-практична конференція «Політика Національного банку України щодо подолання фінансово-економічної кризи і формування монетарних передумов розвитку економіки»

*Фото з конференції можна проглянути на сторінці ФОТО-звіту конференції

*Повний ВІДЕО-звіт з конференції доступний до перегляду: 1-й день, 2-й день

Програма конференції

 

Вступне слово організаторів (відео)

Лук’яненко Дмитро Григорович, д.е.н., проф., перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи ДВНЗ КНЕУ ім. В.Гетьмана

 

Смовженко Тамара Степанівна, д.е.н., проф., ректор ДВНЗ Університет банківської справи

 

Сугоняко Олександр Анатолійович, президент АУБ

 

Державна політика у сфері розвитку фінансового сектору України в прийнятих рішеннях (відео)

Аржевітін Станіслав Михайлович, д.е.н., проф., Голова Ради АУБ, Голова Науково-експертної колегії Громадської ради при НБУ

 

Системна макроекономічна криза і необхідність нової парадигми економічного розвитку (відео)

Геєць Валерій Михайлович, д.е.н., проф., академік НАН України, директор ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України

 

Трансформація функціональних завдань центрального банку в умовах системної розбалансованості економіки України (відео)

Савлук Михайло Іванович, д.е.н., професор кафедри банківської справи ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана

 

Інституційна архітектоніка грошово-кредитної політики (відео)

Гриценко Андрій Андрійович, д.е.н., проф., член-кореспондент НАН України, заступник директора ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України

 

Грошова емісія і створення монетарних передумов розвитку економіки

Баріда Надія Петрівна, к.е.н., доц., докторант кафедри банківської справи ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана

 

Капітал тіньової економіки, зовнішньо- та внутрішньо-економічні дисбаланси і передумови їх подолання (відео)

Шумська Світлана Степанівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів НАУКМА, провідний науковий співробітник відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України

 

Роль банків розвитку у формуванні фінансових передумов стабілізації економіки (відео)

Корнєєв Володимир Вікторович, д.е.н., проф., зав. відділу фінансово-бюджетної політики НДЕІ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

 

Вплив монетарної політики на фінансово-кредитну діяльність в Україні: сучасні тенденції і перспективи

Азаренкова Галина Михайлівна, д.е.н., професор,  завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Харківського науково-дослідного інституту ДВНЗ Університет банківської справи

 

Підвищення довіри до банків та забезпечення прозорості діяльності НБУ як напрямки стабілізації банківської системи

Гладких Дмитро Михайлович, к.е.н., доцент, зав. сектору грошово-кредитної політики відділу фінансової безпеки Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України

 

Особливості регуляторної діяльності Національного банку України в сучасних умовах

Погореленко Наталія Петрівна к.е.н., доцент, докторант кафедри банківської справи Харківського інституту ДВНЗ Університет банківської справи

 

Системні зовнішньо- і внутрішньоекономічні дисбаланси та передумови їх подолання

Коптюх Олена Григорівна, к.е.н., доцент кафедри банківської справи ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана

 

Монетарний суверенітет і незалежність центрального банку
(відео)

Яременко Олег Леонідович, д.е.н., проф., провідний науковий співробітник відділу економічної теорії ДУ Інститут економіки і прогнозування НАН України

 

Необхідні напрямки реформування стратегії і тактики монетарного регулювання та оптимізація процентної політики

Унковська Тетяна Євгенівна, д.е.н., головний консультант Апарату Ради НБУ

 

Роль макропруденційного регулювання в управлінні системними ризиками (відео)

Міщенко Володимир Іванович, д.е.н., проф. ДВНЗ Університет банківської справи

та

Науменкова Світлана Валентинівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри банківської справи ДВНЗ Київський національний університет ім. Т. Шевченка

 

Системні економічні кризи та роль макрорегуляторів в їх подоланні
(відео)

Бандура Олександр Вікторович, д.е.н., провідний науковий співробітник відділу економічної теорії ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України

 

Концепція монетарної стабільності в умовах макроекономічних дисбалансів (відео)

Жданов Володимир Ігоревич, к.е.н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління ДНВЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана

 

Індикатори інфляційних очікувань на фінансовому ринку України: визначення впливу та практичне застосування (відео)

Кульпінський Сергій Віталійович, д.е.н., головний н.с. відділу фінансово-бюджетної політики Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

 

Формування монетарних передумов економічного розвитку в умовах забезпечення стратегії інфляційного таргетування (відео)

Діденко Сергій Васильович, ст. викладач кафедри банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ Університет банківської справи

 

Валютна стратегія України в контексті реалізації оновлення української економіки (відео)

Шаров Олександр Миколайович, д.е.н., проф., головний науковий співробітник ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України

 

Гривня: валютно-курсові ризики та шляхи їх мінімізації
(відео)

Кораблін Сергій Олександрович, доктор економічних наук

 

Зовнішньоборгове навантаження України та виклики для валютно-фінансової політики держави

Богдан Тетяна Петрівна, д.е.н., проф., зав. сектором міжнародних фінансових досліджень ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України

 

Вплив валютного регулювання на розвиток економіки України

Боришкевич Олена Володимирівна, к.е.н.,  доцент кафедри менеджменту банківської діяльності КНЕУ ім. Гетьмана

 

Вплив фінансової доларизації на банківський сектор України

Версаль Наталія Іванівна, к.е.н., доцент кафедри банківської справи ДВНЗ Київський національний університет ім. Т. Шевченка

та

Ставицький Андрій Володимирович, к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики ДВНЗ Київський національний університет ім. Т. Шевченка

 

Банківське регулювання та фінансова стійкість банківської системи (відео)

Смовженко Тамара Степанівна, д.е.н., проф., ректор ДВНЗ Університет банківської справи;

та

Карчева Ганна Тимофіївна, д.е.н., доц., зав. кафедри економіки та управління Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ Університет банківської справи

 

Оцінювання відповідності системи банківського нагляду Основним Базельським принципам

Науменкова Світлана Валентинівна, д.е.н., проф., зав. кафедри банківської справи ДВНЗ Київський національний університет ім. Т. Шевченка

 

Роль банківського кредитування у стимулюванні процесів економічного зростання в Україні

Кузнєцова Людмила Вікторівна, д.е.н., проф., зав. кафедри банківської справи ДВНЗ Одеський національний економічний університет

 

Вплив адміністративно-правового та економічного середовища на життєздатність банків і банківської системи. (відео)

Міняйло Валентин Францевич, радник Голови Правління ПАТ «Банк «Конкорд», м. Дніпропетровськ

 

Криза управління в комерційних банках та шляхи її подолання
(відео)

Дробязко Анатолій Олександрович, к.е.н., провідний науковий співробітник  ДУ Академія фінансового управління Міністерства фінансів України

 

Банківське регулювання в Україні: задзеркалля Базелю або прихована стратегія дефрагментації національної банківської системи (відео)

Кущ Олексій Валерійович, радник Президента АУБ

 

Довгострокове рефінансування банків центральними банками для розвитку кредитування  реального сектору

Любіч Олександр Олексійович, д.е.н., професор ДУ Академія фінансового управління Міністерства фінансів України

та

Бортніков Геннадій Петрович, к.е.н., ст. науковий співробітник ДУ Академія фінансового управління Міністерства фінансів України

 

Рефінансування банків України: проблеми та шляхи їх вирішення

Шульга Наталія Петрівна д.е.н., проф., зав. кафедри банківської справи ДВНЗ Київський національний торговельно-економічний університет

 

Проблеми підготовки фахівців за новою спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування"

Примостка Людмила Олександрівна – д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту банківської діяльності ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана

 

Економічні кризи та роль освітньої діяльності у їх подоланні (відео)

Одінцова Тетяна Михайлівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ Університет банківської справи

 

Кадрове забезпечення банківської системи (відео)

Ходакевич Сергій Іванович, к.е.н., доцент кафедри банківської справи ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана

 

 

 
НОВИНИ