RSS
17 Листопад
     
 
Новини АУБ
Правомірність кредитування в іноземній валюті: хід за Верховним Судом України

verhs.jpgАсоціація українських банків передала до Верховного Суду України копії судових рішень, які підтверджують неоднозначність застосування судами законодавства при розгляді спорів про правомірність кредитування в іноземній валюті.

За зверненнями комерційних банків на початку жовтня 2009 року АУБ звернулася до Верховного Суду України із клопотанням про надання узагальнюючих роз’яснень щодо застосування судами законодавства при розгляді спорів про правомірність кредитування в іноземній валюті. Оскільки Верховний Суд України зазначив у відповіді, що не має інформації та відповідних документальних підтверджень неоднозначності судової практики у даній категорії справ, АУБ ініціювала збір та узагальнення відповідної інформації.

За отриманими даними АУБ, наразі в судах різних інстанцій знаходяться аналогічні за своїм змістом справи про визнання недійсними кредитних договорів, виражених в іноземні валюті, на підставі незаконності укладання між банками та резидентами України таких кредитних договорів. Практика винесення судових рішень про визнання недійсними кредитних договорів, виражених в іноземні валюті, набуває поширення, що, в свою чергу, може привести до зростання обсягу проблемних кредитів та є великою загрозою для стабільності банківської системи. 

АУБ виголошує подяку комерційним  банкам за надану інформацію та буде продовжувати подальшу роботу для остаточного вирішення цього питання.

Водночас, АУБ звертає увагу банківського співтовариства на те, що проблема, пов’язана з оскарженням позичальниками кредитних договорів за надуманим підставами і винесенням рішень державними судами, які задовольняють такі позови, регулярно виникає у банків. Така багаторічно повторювана практика позичальників або їх поручителів привела АУБ до висновку, що найкращий способом протидії цьому є розгляд спорів за участю банків у третейському суді АУБ. У зв’язку з цим АУБ пропонує у якості ефективного заходу протидії вищеназваним позовам позичальників або поручителів включати до кредитних договорів і договорів забезпечення (або додаткових угод до них про пролонгацію) третейське застереження про розгляд спорів у третейському суді при АУБ.

Із зверненням АУБ до Верховного Суду України щодо цього питання та отриманою відповіддю можна ознайомитися на сторінці:  http://www.aub.com.ua/ua/letters/

Прес-служба
Асоціації українських банків

 
НОВИНИ