RSS
18 Листопад
     
 
Новини АУБ
Президент АУБ: “В умовах політичної та економічної нестабільності ризики кредитування залишаються надвеликими”
sugonyakopres1235572611.jpgПравлінням Національного банку України прийнято Постанову № 650 “Про стимулювання кредитування економіки України” від 03.11.2009 року. Її мета - стимулювання банків до кредитування економіки (товаровиробників) на прийнятних для останніх умовах (рекомендована ставка кредитування – облікова ставка НБУ + 5%).

Відновлення кредитування планується досягти завдяки зменшенню вимог до формування резервів під кредити за рахунок:
o    неврахування при оцінці кредиту наявних збитків у позичальника-товаровиробника за умови своєчасного обслуговування ним кредиту;
o    збільшення розміру врахування застави у вигляді нерухомості та подовження строків врахування майнових прав на майбутню нерухомість;
o    врахування гарантій банків інвестиційного класу за сумнівними та безнадійними кредитами.

Окрім цього, Постановою пропонується пом’якшення вимог при розрахунку нормативів адекватності регулятивного капіталу (Н2) та максимального кредитного ризику на одного позичальника (Н7).

Коментуючи згадану Постанову НБУ, Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко наголосив на безумовному позитиві у намірах НБУ щодо прагнення підтримати економіку країни. Водночас, як вважає Президент АУБ, за існуючих умов прийнята Постанова на практиці навряд чи досягне позитивного результату.

За словами Олександра Сугоняка, в умовах політичної та економічної нестабільності ризики кредитування залишаються надвеликими. Для поступового відновлення кредитування необхідна чітка державна економічна політика, перелік пріоритетних проектів та перелік механізмів співпраці держави та інвесторів (у тому числі і банків) з реалізації цих проектів. Що стосується зменшення вимог до формування резервів, то, на переконання Президента АУБ, це не зменшує ризики від такого кредитування. Крім того, зменшення резервів під кредити не підвищує ліквідність банків та не вивільняє живих ресурсів для кредитування. “Це лише зменшує навантаження на адекватність капіталу та відтерміновує визнання збитків та необхідність нарощення капіталу”, – вважають в АУБ.

На переконання фахівців АУБ, нереальною є і рекомендована ставка кредитування (15,25%) при ринковій ставці залучення коштів у гривні понад 20% та доходності за державними цінними паперами майже у 30%.

Нечіткою, на думку АУБ, є і процедура дії гарантій під безнадійні кредити, зокрема у частині необхідності повернення коштів за використаною гарантією банку-гаранту. За словами експертів АУБ, на практиці цей механізм може призвести лише до відтермінування (до 01.01.2012) необхідності формування резервів та пов’язаних з цим збитків.

Водночас, в АУБ цілком підтримують прописану у п.4 Постанови позицію щодо необхідності посилення захисту прав кредиторів та консолідації з цією метою зусиль НБУ, АУБ та всієї банківської спільноти. За словами Президента АУБ, до тих пір, поки не буде змінена державна політика у цьому питанні, поки безумовність погашення боргів усіма позичальниками не стане аксіомою, ні про яке серйозне нарощення кредитування, тим більше у кризових умовах, не може бути мови. “Саме забезпечення політики  необхідності погашення кредитів є передумовою відновлення довіри до банків з боку суспільства, а значить і притоку ресурсів для кредитування економіки”, – переконаний Президент АУБ.

Прес-служба
Асоціації українських банків

2009-11-12
 
НОВИНИ