RSS
23 Лютий
     
 
Архів
ПЕРЕЛІК заходів на виконання Основних напрямів діяльності Асоціації українських банків на 2005-2007 роки

 

ПЕРЕЛІК

заходів на виконання Основних напрямів діяльності

Асоціації українських банків на 2005-2007 роки

 

 

з/п

Назва заходу

Виконавці

(управління)

 

І. Банківське законодавство

 

1.

Заходи, направлені на гармонізацію норм національного законодавства з Європейським законодавством (за окремими планами).

Юридичне

управління і всі структурні управління

2.

Підготовка змін до законів України:

 

2.1.

Закон України "Про банки і банківську діяльність"

 • -        продовження роботи із законопроектом 3669 (щодо розкриття інформації про контролера та структуру власників банку, зміни порядку набуття істотної участі, відміни пільгових умов на кредитні та депозитні операції з повязаними особами, взаємодії НБУ та зовнішніх аудиторів банків);
 • -        підготовка пропозицій щодо внесення змін в частині:
 •   спрощення порядку створення філій;
 •   удосконалення визначення спеціалізованих ощадних банків;
 •   оптимізації державного регулювання обсягу іноземних інвестицій в капіталі банківської системи;
 • -        опрацювання спільно з НБУ змін в частині:
 •   посилення вимог до корпоративного управління банками;
 •   створення банківських обєднань;
 •   запровадження нагляду на консолідованій основі;
 • -        продовження роботи над визначенням умов доступу філій іноземних банків на український фінансовий ринок.

Юридичне

управління,

 

Управління по звязках з бан­ка­ми,

 

Управління цінних паперів,

 

Управління міжнародних звязків

 

2.2.

Закон України Про Національний банк України

-        підготовка пропозицій щодо законодавчого закріплення за НБУ права на запровадження антикризових заходів у разі загрози стабільності банківської системи

 

Юридичне

управління,

Управління по звязках з банками

2.3.

Закон України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців

-        підготовка пропозицій щодо збереження порядку Державіної реєстрації банків за Національним банком України

Юридичне

управління

2.4.

Цивільний кодекс України

-        внесення змін до статті 1060 ЦКУ в частині надання НБУ права на запровадження мораторію на дострокове зняття депозитів фізичних осіб.

Юридичне

управління

3.

Підготовка пропозицій АУБ щодо змін до банківського законодавства.

Юридичне

управління

4.

Робота в робочих групах при НБУ і міністерствах з розробки  законопроектів з питань банківської діяльності.

Юридичне

управління

5.

Робота з Комітетами Верховної Ради України щодо проведення через Верховну Раду законопроектів з банківської та фінансової діяльності.

Керівництво АУБ ,

Юридичне

управління

 

ІІ. Концепція розвитку банківської системи на 2005-2009 роки

 

1.         .1.

Організація роботи з банками з визначення пропозицій щодо напрямків розвитку банківської системи та заходів на їх виконання.

Структурні управління

2.         .

Співпраця з НБУ з підготовки проекту Концепції розвитку банківської системи

Робоча група

3.         .

Проведення нарад, круглих столів з обговорення напрямів розвитку банківської системи.

Робоча група

 

ІІІ. Нормативне регулювання банківської діяльності

 

1.          

Співпраця з НБУ та банками з питань монетарної політики:

 •    удосконалення порядку формування обовязкових резервів;
 •   розробки спрощеного механізму доступу банків до рефінансування НБУ в кризових ситуаціях.

Управління по звязках з банками

2.          

Співпраця з НБУ та банками щодо удосконалення нормативно-правового регулювання питань банківського нагляду:

 •    спрощення порядку реєстрації банків та їх відокремлених структурних підрозділів;
 •   удосконалення системи економічних нормативів;
 •   удосконалення порядку створення резервів під кредитні операції;
 •   удосконалення порядку застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства;
 •   удосконалення порядку проведення внутрішнього аудиту та взаємодії із зовнішніми аудиторами.

Управління по звязках з банками

3.          

Здійснення моніторингу проблемних питань, що виникають у банків у звязку із здійсненням нагляду на основі оцінки ризиків та організація співпраці з НБУ щодо вирішення поставлених питань.

Управління по звязках з банками

4.          

Співпраця з НБУ та банками з питань підготовки та впровадження в Україні положень Рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду:

 •   приведення нормативних актів НБУ у відповідність до вимог Угоди про капітал Базель-І;
 •   підготовка до поступового впровадження положень     Базель-ІІ:
 • Ш      опори 1:
 • -         кредитний ризик стандартний підхід;
 • -         операційний ризик;
 • Ш      опори 2:
 • -         процес наглядової перевірки;
 • Ш      опори 3:
 • -         ринкова дисципліна.
 •   продовження роботи з НБУ щодо визначення механізмів впровадження 25 принципів ефективного банківського нагляду.

Управління по звязках з банками

5.          

Участь в опрацюванні нормативних актів з питань бухгалтерського обліку в банках:

 •    застосування методу ефективної ставки відсотка для визначення процентного доходу;
 •   розробки механізмів застосування націо­нальних положень стандарту бух обліку 28 Зменшення корисності активів.

 

Управління по звязках з банками

6.          

Організація роботи з НБУ та банками щодо уніфікації та скорочення статзвітності банків

 •   узагальнення пропозицій банків щодо уніфікації та скорочення обсягів статзвітності;
 •   ініціювання створення спільною з НБУ робочої групи для врегулювання питання скорочення статзвітності.

Управління по звязках з банками

7.          

Робота, направлена на розширення обсягів і набору банківських операцій:

 •   сприяння збільшенню обсягів банківського кредитування, у тому числі за рахунок розширення лізингових та факторингових операцій;
 •   вивчення проблем та підготовка пропозицій щодо розширення обсягів кредитування малого та середнього бізнесу;
 •   сприяння створенню внутрішніх довгострокових інвестиційних джерел, в тому числі за рахунок розвитку недержавних пенсійних фондів, страхових організацій, інвестиційних фондів тощо.

Управління по звязках з банками

 

IV. Валютне регулювання

 

1.          

Сприяння прийняттю Закону України Про систему валютного регулювання і валютного контролю, співпраця по цьому питанню з Національним банком, Міністерством економіки, іншими органами влади, банками.

Управління банківських технологій

 
2.          

Ініціювання змін до нормативно-правової бази з питань валютного регулювання щодо впровадження в банківській системі України порядку розрахунків за зовнішньо-економічними контрактами та платежів фізичними особами, що базуються на міжнародних стандартах.

Управління банківських технологій

 
3.          

Ініціювання змін до нормативно-правових актів НБУ в частині запровадження на валютному ринку України фінансових інструментів, що забезпечують хеджування валютних ризиків.

Управління банківських технологій

 
4.          

Ініціювання внесення змін до нормативно-правових актів НБУ в частині:

- подальшого спрощення процедури здійснення фізичними особами-резидентами переказів за кордон та вивезення /ввезення іноземної валюти та платіжних карток за межі України/в Україну.

- встановлення процедури ввезення в Україну гривні для фізичних осіб-нерезидентів.

Управління банківських технологій

 
5.          

Участь у доопрацюванні нормативно-правових актів НБУ, що визначають порядок здійснення іноземних інвестицій в грошовій формі для забезпечення безперешкодного надходження інвестицій в економіку України.

Управління банківських технологій

 
6.          

Ініціювання у НБУ та Кабінеті Міністрів України розробку нормативних документів, що забезпечать більш активний обіг банківських металів в безготівковій формі як в банківській системі так і за її межами.

Управління банківських технологій

 
7.          

Сприяння прийняттю змін до Закону України "Про Єдиний митний тариф", що забезпечать ввезення банківських металів на територію України без стягнення ввізного мита.

Управління банківських технологій

 

 

V. Захист прав кредиторів, інвесторів та вкладників

 

 
1.       

Організація роботи щодо створення в Україні Бюро кредитних історій:

 • -        сприяння прийняттю Верховною Радою України Закону України Про організацію формування та обігу кредитних історій;
 • -        організація створення міжбанківського Бюро кредитних історій.

 

 

Юридичне

управління

 

Оргкомітет

 
2.       

Співпраця з НБУ та банками з удосконалення нормативно-правових актів з питань захисту прав кредиторів:

 • -        внесення змін до Закону України Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень в частині надання банкам недержавної форми власності права бути реєстраторами в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна;
 • -        підготовка пропозицій щодо врегулювання порядку застави (іпотеки) долі у праві спільної власності на обєкт нерухомого майна;
 • -        участь в удосконалення нормативно-правових актів з питань іпотеки.

 

 

 

Юридичне

управління

 

 

 

Юридичне

управління

 

Управління по звязках з бан­ка­ми

 

 
3.       

Співпраця з НБУ, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та банками з удосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Юридичне

управління,

Управління по звяз­ках з бан­ками

 

VI. Удосконалення правової роботи в банківській системі

 
1.       

Представлення інтересів комерційних банків-членів АУБ (на їх прохання) в засіданнях Вищого господарського суду України та Судової палати у господарських справах Верховного Суду України (І та ІІ касації) та Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України.

Юридичне

уп­равління

 

 
2.       

Надання банкам-членам АУБ розяснень з питань практики застосування чинного законодавства України.

Юридичне

уп­равління

 
3.       

Інформування банків-членів АУБ про практику розгляду Судовою палатою у господарських справах Верховного Суду України касаційних скарг по справах за участю банківських установ.

Юридичне

уп­равління

 
4.       

Створення та організація роботи Третейського суду АУБ.

Юридичне

уп­равління

 


 

VIІ. Робота з банками по організації боротьби з легалізацією доходів,

отриманих злочинним шляхом

 

1.     

Організація взаємодії між органами державної влади, які задіяні в національній системі боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та банківською системою України.

Юридичне

уп­равління

2.     

Розробка пропозицій щодо удосконалення законодавства в сфері боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Юридичне

уп­равління

3.     

Робота в міжвідомчій робочій групі з дослідженням методів та тенденцій у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом

Юридичне

уп­равління

4.     

Організація семінарів, круглих столів спільно з НБУ та Держфінмонітрингом з питань боротьби з відмивання брудних коштів.

Юридичне

уп­равління

 

VIII. Банківські технології

 

1.       

Організація для банківських фахівців щорічних безкоштовних семінарів з програмних продуктів компаній Майкрософт та Новелл. Співпраця з місцевими представництвами компаній Майкрософт та Новелл.

Управління банківських технологій

2.       

Координація реалізації та моніторинг виконання Програм галузевого ліцензування програмних продуктів корпорацій Новелл та Майкрософт. Співпраця з місцевими представництвами компаній Майкрософт та Новелл.

Управління банківських технологій

3.       

Моніторинг внесення змін до порядку надання ліцензій на використання та експлуатацію засобів криптозахисту у банківських установах. Співпраця з Національним банком України (НБУ), Департаментом спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації  Служби безпеки України.

Управління бан­ківських техно­ло­гій,

Управ­лін­ня по звязках з банка­ми,

Юри­дич­не управ­ління

4.       

Опрацювання з метою економії коштів альтернативних електронній пошті НБУ шляхів  надання інформації фінансового моніторингу Державному комітету фінансового моніторингу, ініціювання внесення відповідних змін до Положення НБУ Про здійснення банками фінансового моніторингу. Співпраця з НБУ, Державним комітетом фінансового моніторингу.   

Управління банківських технологій

5.       

Надання у робочому порядку підтримки НБУ та Асоціації учасників Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) у доопрацюванні, затвердженні та реалізації Державної програми розвитку масових безготівкових розрахунків.  Сприяння розширенню використання в Україні смарт-технологій  у платіжних та неплатіжних  (транспортних, соціальних, ідентифікаційних тощо) цілях. Співпраця з НБУ, Асоціацією учасників НСМЕП, комерційними банками, Кабінетом міністрів, Верховною радою.

Управління банківських технологій

6.       

Продовження роботи з  демонополізації ринку швидких переказів грошей, сприяння  організації дешевших порівняно з Western Union та ін. міжнародними платіжними системами  каналів  переказу в Україну коштів фізичними особами (заробітчанами) через контрагентів провідних українських банків за кордоном. Співпраця з провідними вітчизняними банками, НБУ, МЗС.

Управління банківських технологій

7.       

Продовження роботи щодо зміни неприйнятної для практики бізнес-практики надання технічної підтримки власних програмних продуктів компанією Oracle. Співпраця з Антимонопольним комітетом України.

Управління банківських технологій

8.       

Участь у опрацюванні нормативно-правових актів з питань регулювання емісії та обігу електронних грошей в Україні. Співпрація з НБУ.

Управління банківських технологій

9.       

Моніторинг вітчизняних та іноземних Систем автоматизації банків(САБ) та іншого банківського програмного забезпечення. Надання консультацій банкам у виборі САБ. Співпраця з розробниками САБ.

Управління банківських технологій

IX . Поліпшення умов діяльності банків на ринку цінних паперів

1.       

Заходи, направлені на гармонізацію норм національного законодавства, що регулює ринок цінних паперів та діяльність банків на ньому, з Європейським законодавством.

Управління цінних паперів

2.       

Внесення змін до Закону України Про банки і банківську діяльність щодо визначення та класифікації операцій з цінними паперами, зокрема, виключення комісійних операцій з числа кредитних.

Управління цінних паперів

3.       

Моніторинг та доопрацювання (внесення змін) законопроектів щодо розвитку ринку цінних паперів, зокрема, Про цінні папери та фондовий ринок, Про національну депозитарну систему та особливості  електронного обігу цінних паперів в Україні; Про іпотечні цінні папери, Про застосування векселів у зовнішньоекономічній діяльності та інші з метою захисту інтересів комерційних банків.

Управління цінних паперів

4.       

Реалізація розробленого плану заходів щодо розвитку вексельного обігу в Україні, зокрема:

 •   вдосконалення та офіційна публікація перекладу Уніфіко­ваного закону про переказні векселі і прості векселі, запровадженого Женевською конвенцією 1930 р.;
 •   приведення законодавства України, що регулює вексельний обіг, у відповідність до норм Женевських конвенцій 1930 р.;
 •   внесення змін до Законів України Про обіг векселів в Україні та повязаних з ним законів, зокрема Закону України Про національну депозитарну систему та особливості  електронного обігу цінних паперів в Україні;
 •   внесення змін до нормативних актів НБУ (зокрема  до Положень НБУ 508, 279, 584 та інших) і ДКЦПФР;
 •   сприяння запровадженню нових банківських продуктів: реалізація авального та акцептного кредитування за одним договором для спрощення процедури та зниження собівартості операцій;
 •   підготовка пропозицій до порядку торгівлі векселями на організованому ринку;
 •   ініціювання лібералізації валютного регулювання операцій з векселями у зовнішньоекономічних розрахунках;
 •   ініціювання запровадження в обіг банківських векселів, що випускаються під залучення пасивів;
 •   сприяння запровадженню використання векселів в кредитних схемах для зниження вартості кредитних ресурсів для позичальників (зокрема, сільськогосподарських виробників).

Управління цінних паперів

5.       

Підвищення ліквідності емісійних цінних паперів шляхом вдосконалення корпоративного управління в банках та акціонерних товариствах: внесення змін до законодавства, моніторинг проходження законопроекту Про акціонерні товариства або змін до Закону України Про господарські товариства.

Юридичне

управління і Управління цінних паперів

6.       

Вдосконалення процедури ліцензування діяльності банків на фондовому ринку та ринку фінансових послуг, зокрема, передача ліцензування до НБУ за згодою відповідної Державної Комісії-регулятору; та розділення за видами ліцензій на здійснення професійної діяльності банків на ринку цінних паперів.

Управління цінних паперів

7.       

Запобігання потенційних загроз діяльності банків шляхом постійної роботи у КЕР та робочих групах ДКЦПФР на стадії розробки нормативних та законодавчих актів.

Управління цінних паперів

8.       

Здійснення заходів, направлених на відміну обовязкового рейтингування субєктів та інструментів фондового ринку Рішення ДКЦПФР 542 від 08. 12.2004 р.

Управління цінних паперів

9.       

Сприяння збільшенню обсягів випуску облігацій банками шляхом заміни встановленого законодавством обмеження 100% статутного фонду на 100% капіталу банку-АТ.

Управління цінних паперів

10.   

Сприяння розширенню спектру кастодіальних послуг банків.

 

Управління цінних паперів

11.   

Сприяння розширенню обсягів і спектра банківських операцій за рахунок використання складських свідоцтв, іпотечних цінних паперів та векселів.

Управління цінних паперів

12.   

Створення сприятливих умов для залучення банками інвестицій та інвестиційної діяльності банків на ринку цінних паперів:

 •         Обговорення з банками проблем, що заважають залученню інвестицій та інвестиційній діяльності;
 •         Розробка і реалізація проекту Захист прав інвесторів на ринку цінних паперів . 

Управління цінних паперів

13.   

Розробка і реалізація  проекту Концепція розвитку фінансового ринку:

 •         Обговорення заходів щодо розвитку ФР на засіданні Координаційної Ради обєднань учасників фінансового ринку. Узгодження тексту звернення до Президенту України, Уряду;
 •         Передача тексту звернення Президенту, Уряду та регуляторам ФР з супровідними листами;
 •         Проведення круглого столу з банками з обговорення перспектив діяльності банків на фінансовому ринку (за матеріалами Звернення ...);
 •         Обговорення перспектив діяльності банків на фінансовому ринку (за матеріалами Звернення ...).в регіонах з Банківськими Союзами;
 •         Проведення засідання Депутатського клубу на тему: Концепція розвитку фінансового ринку України;
 •         Проведення засідання Депутатського клубу на тему: Захист прав інвесторів;
 •         Проведення міжнародної конференції Фінансовий ринок України: шлях до Європи; (альтернатива: Захист прав інвесторів в Україні);

Парламентські слухання:

 •         Банківська система: шляхи розвитку;
 •         Роль і місце банківської системи на шляху фінансового ринку до Європи.

Управління цінних паперів,

Інформаційно-аналітичний центр

 

Х. Охоронна діяльність та інкасація коштів

 

1.          

Сприяння прийняттю змін до Закону України Про банки і банківську діяльність (щодо охорони майна банків та клієнтів), законопроект  3223. Співпраця з НБУ, Комітетами ВРУ, Міністерством внутрішніх справ, банками при опрацюванні зазначеного питання.

Управління банківських технологій

2.          

Сприяння прийняттю проектів Законів України Про зброю і Про охоронну діяльність з урахуванням пропозицій банків щодо скасування монополізму держави на ринку охоронних послуг та інкасації коштів. Співпраця з НБУ, Комітетами ВРУ, Міністерством внутрішніх справ, банками при опрацюванні зазначеного питання.

Управління банківських технологій

3.          

Проведення заходів щодо недопущення проявів монопольного впливу Департаменту державної служби охорони на цінову політику у сфері надання охоронних послуг банкам.

Управління банківських технологій

4.          

Продовження роботи та співпраця з Національним банком та іншими державними установами щодо удосконалення законодавчих і нормативно-правових актів, що регулюють порядок охорони банківських установ та сферу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів.

Управління банківських технологій

 

ХІ. Вдосконалення системи оподаткування банків та

банківських операцій

 

1.          

    Сприяння    реформуванню податку    на прибуток з метою наближення   (   уніфікації)   правил   ведення   податкового обліку до стандартів бухгалтерського    обліку

Управління з питань оподаткування  банків

2.          

    Ініціювання  внесення  змін  до  Закону  України  "Про оподаткування прибутку підприємств" в частині :

- вдосконалення   порядку  визначення  оподатковуваного прибутку від здійснення операцій з цінними паперами;

-   вдосконалення    порядку   оподаткування    операцій    з іноземною валютою;

 -спрощення процедури списання банками заборгованості за рахунок страхових резервів;

- не розповсюдження на банківські установи окремого порядку визначення податку на прибуток від діяльності, що підлягає  патентуванню відповідно до Закону України Про патентування деяких видів підприємницької діяльності. 

Управління з питань оподаткування  банків

3.          

       Ініціювання внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість":

     - щодо надання права Національному банку України" визначати перелік операцій з розрахунково-касового обслуговування що здійснюється банками і вартість яких не включається до об'єкту оподаткування податком на додану вартість.

Управління з       питань оподаткування  банків

4.          

Ініціювання  внесення  пропозицій до  Закону України "Про   податок   з   доходів   фізичних   осіб":

 -  щодо   зняття податкової відповідальності з податкових агентів терміном на 1 рік.

Управління з питань оподаткування  банків

5.          

       Вжиття  заходів щодо недопущення покладання на банки додаткових функцій податкових контролерів.

 

Управління з питань оподаткування  банків

6.          

   Сприяння   прийняттю   Податкового   кодексу   України   з урахуванням          особливостей     здійснення     і     оподатку­вання  банківських   операцій   на   основі   економічної   обрунтованості  встановлення порядку стягнення податків і зборів для банків  виходячи   із   фінансових  можливостей   банків  сплачувати податки своєчасно та у повному обсязі

Управління з питань оподаткування  банків

7.          

 Моніторинг  та експертиза  нормативних актів Державної податкової адміністрації України та Міністерства фінансів   України з питань   оподаткування  та перевірок банківських установ з метою захисту інтересів банківської системи.

Управління з питань оподаткування  банків

8.          

 Робота з ДПАУ, Мінфіном, НБУ  та Комітетом  Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності щодо надання розяснень з питань оподаткування банківської діяльності.

Управління з питань оподаткування  банків

9.          

Проведення круглих столів, нарад, семінарів з метою вдосконалення  оподаткування       банківських установ.  

Управління з питань оподаткування  банків

 

ХІІ. Міжнародна діяльність

 

1.          

Опрацювання напрямків співпраці з іноземними банками та

інвестиційними фондами щодо залучення українськими банками на "міжнародних ринках запозичень" довгих ресурсів шляхом отримання коштів через розміщення єврооблігацій та від синдикованих кредитів тощо. Проведення відповідних зустрічей.

Управління банківських технологій, Управління міжнародних звязків

2.          

Співпраця  з  банківськими  асоціаціями  іноземних держав країн ЄС з метою одержання досвіду євроінтеграції для  застосування його в Україні. Проведення  відповідних  зустрічей,  участь  у  міжнародних  конференціях.

Управління міжнародних звязків

3.          

Ініціювання організації та  проведення  презентації  банківської  системи України  в  Італії  та інших країнах з  метою  поширення інформації про національну банківську систему.

Управління міжнародних звязків

4.          

Вступ  Асоціації  до  Європейської  Банківської  Федерації.

Управління міжнародних звязків

5.          

Ініціювання питання про підписання договорів про співпрацю з банківськими асоціаціями інших держав.

Управління банківських технологій, Управління міжнародних звязків

 

ХІІІ. Інформаційне забезпечення

 

1.          

Спільно з банками вивчити проблеми створення   Національного рейтингового агентства і внести пропозиції до Ради АУБ.

Керівництво АУБ,

Інформаційно-аналітичний центр

2.          

На виконання Програми Уряду На зустріч людям виступити разом з центральними органами виконавчої влади співорганізаторами та учасниками створення веб-ресурсу Інформаційна Банківська Система.

Керівництво АУБ,

Інформаційно-аналітичний центр

 

XIV. Звязки з громадськістю та ЗМІ

 

1.

Створення на базі прес-служби АУБ Управління звязків з громадськістю та ЗМІ, впровадження нових PR-технологій та посилення роботи з інформування громадськості.

Керівництво АУБ,

Прес-служба

2.

Створення регулярної фахової телепередачі на банківську тематику на одному з всеукраїнських телеканалів.

Прес-служба, ІАЦ

3.

Створення щомісячного журналу АУБ для висвітлення актуальних питань діяльності банків та системи в цілому.

Прес-служба, ІАЦ

4.

Модернізація та удосконалення веб-сайту АУБ.

 

Прес-служба

5.

Проведення науково-соціологічного дослідження з метою достовірного виявлення ступенів впливу ЗМІ на вкладників та клієнтів банків, проведення низки круглих столів та інших заходів, присвячених згаданій тематиці.

Прес-служба, управління справамиПошук
НОВИНИ