RSS
23 Лютий
     
 
Архів
ДОВІДКА про роботу законодавчого і нормативного регулювання банківської діяльності

ДОВІДКА

про роботу законодавчого і нормативного регулювання

банківської діяльності

 

І. УПРАВЛІННЯ ПО ЗВЯЗКАХ З БАНКАМИ

 

1.     Банківське законодавство

В січні-квітні 2005 року Асоціація українських банків продовжувала роботу з удосконалення банківського законодавства.

 •         З метою недопущення кризових явищ в банківському секторі Асоціацією були підготовлені та передані до Національного банку України пропозиції щодо:
 • -         законодавчого надання НБУ повноважень на встановлення мораторію на дострокове повернення банківських вкладів (законопроект щодо внесення змін до Цивільного Кодексу України);
 • -         включення до функцій НБУ права на здійснення заходів з метою недопущення банківської кризи, порядку розробки та затвердження антикризової програми та покриття можливих збитків від її реалізації (проект змін до ЗУ Про Національний банк України).

 

        В квітні поточного року Національним банком України переданий до Верховної Ради України проект змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" в частині надання іноземним банкам права на відкриття філій на території України.

Зазначений законопроект Асоціацією доведений до розгляду банками.

Узагальнені пропозицій банків будуть враховані при підготовці Звернення до народних депутатів України при проведенні парламентських слухань Про хід виконання заходів щодо вступу України до СОТ, що заплановані на 10.05.05.

 

2.     Питання нагляду

Протягом І-го кварталу 2005 року Асоціацією продовжувалася робота з банками та НБУ щодо удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють банківську діяльність.

 

Постанова Правління НБУ 443.

За ініціативою АУБ створеною в НБУ робочою підгрупою Банківський нагляд та регулювання розглянуті пропозиції банків щодо внесення змін до порядку визначення та регулювання діяльності спеціалізованих ощадних банків.

За результатами обговорення досягнуті домовленості щодо наступних змін:

 • Ш     до розрахунку співвідношення середньоарифметичних залишків за вкладами фізичних осіб до середньоарифметичних залишків пасивів банку буде прийматися загальна сума пасивів банку (за виключенням міжфілійних розрахунків). Тобто, врахована пропозиція банків щодо виключення вимоги з врахування до розрахункової суми пасивів пасивного сальдо за міжбанківськими кредитами, депозитами і кореспондентськими рахунками;
 • Ш     вносяться наступні зміни до розрахунку нормативів для спеціалізованих ощадних банків:
 • -         відміняється вимога щодо підвищеного розміру мінімального значення нормативу миттєвої ліквідності (30%). Для ощадних банків діятиме загальна вимога мінімального значення нормативу Н4 не менше 20%;
 • -         максимальні значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) пропонується встановити в наступному порядку:
 • o       не   більше   ніж   20   відсотків   -   для   банків,   які   мають співвідношення середньоарифметичних  залишків  за   вкладами фізичних осіб до середньоарифметичних залишків пасивів банку у розмірі від 50%-60%;
 • o       не   більше   ніж   15   відсотків   -   для   банків,   які   мають співвідношення середньоарифметичних   залишків  за вкладами фізичних осіб до середньоарифметичних залишків пасивів банку у розмірі від 60%-70%;
 • o       не   більше   ніж   10   відсотків   -   для   банків,   які   мають співвідношення середньоарифметичних  залишків  за   вкладами фізичних осіб до середньоарифметичних залишків пасивів банку у розмірі від 70%-80%;
 • o       не   більше    ніж   5 відсотків   -   для    банків,   які    мають співвідношення середньоарифметичних  залишків   за   вкладами фізичних осіб до середньоарифметичних залишків пасивів банку у розмірі більше ніж 80%.

Також на засіданні робочої підгрупи підтверджена позиція НБУ щодо незастосування підвищених нормативів до спеціалізованих ощадних банків до внесення погоджених змін до Інструкції Про порядок регулювання діяльності банків в Україні.

В теперішній час проект змін до Інструкції підготовлений Департаментом банківського нагляду та знаходиться на погоджені в Юрдепартаменті, після чого буде поданий на розгляд Правлінню НБУ.

 

Постанова Правління НБУ 411.

За ініціативою АУБ на обговорення робочої підгрупи Банківський нагляд та регулювання винесені пропозиції банків щодо зміни порядку формування резервів на покриття кредитних ризиків (Постанова Правління НБУ 411).

За результатами обговорення НБУ було принципово погоджено врахування значної частини пропозицій банків. Зокрема, погоджено:

 • Ш     зміни до таблиці врахування забезпечення при розрахунку резерву (п.7.1.3.):
 • -         підвищення до 90% рівня врахування майнових прав на депозити в валюті, що не є однорідною до валюти кредиту;
 • -         виключення розподілу коефіцієнтів врахування нерухомого майна житлового фонду за валютними кредитами в залежності від терміну кредитування;
 • -         виключення розподілу коефіцієнтів врахування майнових прав на майбутнє нерухоме майно житлового фонду в залежності від валюти кредиту;
 • Ш     зміни до таблиці норм резервування (п.8.1.):
 • -         погоджено встановлення єдиних нормативів резервування від кредитів в національній та іноземній валюті для наступних категорій:
 • o       стандартна 1%;
 • o       під контролем 5%.

Продовжується дискусія з НБУ щодо:

 • -         розповсюдження на майнові права на міжбанківські кредити за операціями СВОП порядку врахування при розрахунку резерву, аналогічного врахуванню майнових прав на міжбанківські депозити;
 • -         подовження строку на доформування резервів до 01.10.05.

 

Застосування показників системи раннього реагування

На прохання банків Асоціація українських банків звернулася до Голови Національного банку України п.Стельмаха В.С. з приводу проблемних ситуацій, що виникають між банками та територіальними управліннями НБУ у звязку із застосуванням показників системи раннього реагування.

Для підвищення порозуміння між банками та НБУ Асоціація українських банків в своєму листі просила надати на розгляд банкам методику розрахунку показників системи раннього реагування.

В листі НБУ від 02.03.2005 р. 42-212/483-1983 Національний банк не погодився з пропозицією АУБ щодо надання Методики. Разом з тим в цьому листі зазначається, що система раннього реагування не є підставою для застосування заходів впливу та створена виключно для внутрішнього використання службою банківського нагляду Національного банку України.

При цьому, Національним банком України проведена робота з територіальними управліннями щодо неможливості використання значень показників раннього реагування як підставу для застосування заходів впливу до банків.

Зміст листа НБУ доведений до відома банків листом АУБ   04-09/0207  від  10.03.2005 року.

 

 

 

 

Робота над проектами нормативних актів.

Протягом січня-квітня Асоціацією доведені на розгляд банків та узагальнені пропозиції до наступних підготовлених НБУ проектів змін до нормативно-правових актів:

 • -         Положення НБУ Про планування та порядок проведення інспекційних перевірок;
 • -         Інструкції НБУ Про порядок регулювання діяльності банків в Україні;
 • -         Інструкції НБУ Про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах;
 • -         Положення Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами;
 • -         Інструкції НБУ Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті;
 • -         Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків;
 • -         Правил організації статистичної звітності, що подаються до НБУ;
 • -         Постанови Правління НБУ Про цілі і завдання НБУ на 2005 рік;
 • -         проекту Постанови НБУ Про підходи до впровадження Базеля- 2.

Узагальнені пропозиції банків передані для розгляду відповідним департаментам Національного банку України.

 

 

ІІ. УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

1. Законодавче регулювання

 

Охорона

        Надання банкам права створювати власні підрозділи, озброєні автоматичною нарізною вогнепальною зброєю

АУБ підготовлено та передано народним депутатам України Звернення щодо необхідності прийняття змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" в частині надання банкам права використовувати вогнепальну нарізну зброю для здійснення охоронних функцій  (Законопроект 3223).  (Лист до народних депутатів  10-06/0211 від 10.03.2005)

Дане питання уже не перший рік опрацьовується Асоціацією. Законопроект прийнятий у першому читання у 2004 році, наразі виносився на друге  читання, але не розглядався.

АУБ вважає питання прийняття зазначеного законопроекту важливим для банківської системи України, таким, що надасть банкам можливість здійснювати охорону свого майна та майна клієнтів якісно і економічно.

Також Асоціація розглянула законопроект (реєстраційний 5133) схожого змісту народного депутата Л.Черновецького, який взяв за основу законопроект 3223, та направила до ВРУ та Національного банку своє бачення з цього питання. На думку Асоціації більш доцільним є наразі зосередитись на прийнятті законопроекту 3223, який уже підготовлений до другого читання.   (Листи 10-06/0180 від 01.03.2005,  10-07/0181 від 01.03.2005).

 

                    Організація охорони банків

У продовження своєї роботи, направленої на удосконалення існуючої системи охорони банків, Асоціація підготувала та направила листа до Міністра внутрішніх справ п. Луценка Ю.В. з проханням сприяти виключенню факту заняття міліцією підприємницькою діяльністю, прийняттю Законів "Про охоронну діяльність", "Про зброю", а також підтримати прийняття у другому читанні вищезгаданого законопроекту 3223 (лист 10-06/0214 від 14.03.05). Отримана відповідь, яка уже направлена банкам.

У звязку з тим, що від банків надійшли відомості про нову хвилю підвищень вартості послуг ДСО на початку 2005 року, проведене опитування банків про отримання ними у 2005 році пропозицій від ДСО про підвищення ціни охорони. Інформація від банків узагальнена і буде використана для подальшої роботи з ДСО, МВС та НБУ по цьому питанню.

 

Банківські метали

 

        Звільнення банківських металів від обкладення ввізним митом

В продовження розгляду проблеми, що виникла у банків наприкінці вересня 2004 року в звязку з розясненнями, які викладені в листі Державної митної служби від 22.09.2004  25/4-14-34/11541-ЕП, внаслідок якого з придбаних за кордоном банківських металів почали стягувати ввізне мито, Асоціація підготувала та направила лист уже до нового керівництва держави (на імя Першого віце-премєр-міністра п. Кінаха А.К.).

В своєму зверненні Асоціація просила сприяти відкликанню Держмитслужбою свого листа як такого, що приносить шкоду державі, та ініціювати від Уряду України внесення змін до Закону України "Про Єдиний митний тариф", що врегулює це питання на законодавчому рівні. (Лист 10-06/0153 від 23.02.2005).

 

Криптозахист

        Зміна порядку ліцензування використання та експлуатації засобів криптозахисту та криптосистем

Надані пропозиції НБУ з обрунтуванням внесення зміни до чинного законодавства щодо порядку ліцензування використання та експлуатації засобів криптозахисту та криптосистем у банківських установах.

Чинне законодавство з питання криптозахисту інформації є непослідовним і суперечливим та не враховує особливостей роботи банківської системи.

Пропонується передати НБУ здійснення функцій ліцензування діяльності, що повязана з використанням та експлуатацією засобів криптозахисту та криптосистем у банках. Зараз це здійснюється  Департаментом спеціалізованих телекомунікаційнх систем та захисту інформації СБУ, що спричиняє необрунтований тиск на банки з боку регіональних управлінь МВС та НБУ.

Запропоновано Нацбанку включити це питання на розгляд робочої групи, яка опрацьовує пропозиції вдосконалення нормативно-правових актів НБУ.

 

2. Нормативне регулювання

Валютне регулювання

        Питання про порядок здійснення в грошовій формі іноземних інвестицій в Україну та повернення іноземному інвестору його інвестицій, а також репатріації прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні

Проблемні питання щодо зазначеного порядку виявилися майже одразу після прийняття Національним банком нової Постанови (Постанова Правління НБУ від 14.10.2004 року 482 "Про затвердження Положення про порядок здійснення в грошовій формі іноземних інвестицій в Україну та повернення іноземному інвестору його інвестицій, а також репатріації прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні") та введення її в дію.

У 2004 році Асоціацією були надіслані пропозиції змін тексту Положення.

У 2005 році Асоціація українських банків надіслала до Національного банку України ряд листів із пропозиціями: - продовжити засідання робочої групи з удосконалення зазначеного Положення (лист 10-07/0063 від 03.02.2005), - розглянути взагалі доцільність дії Положення (лист 10-07/0087 від 09.02.2005), - про відміну Положення (лист 10-09/0106 від 10.02.05р.) - узагальнені зауваження до підготовлених Нацбанком змін до Положення (лист 10-07/0167 від 24.02.2005).

Брали участь у засідання робочої групи з удосконалення зазначеного Положення.

 

        Інші питання регулювання діяльності банків у сфері обігу валютних цінностей

За період січня - квітня 2005 року Асоціація також надсилала до Національного банку листи із пропозиціями:

- розглянути питання відміни пунктів обміну валют на агентських угодах, недоцільності встановлення межі продажу фізичним особам готівкової валюти у пунктах іноземної валюти (лист 10-07/0115 від 15.02.2005);

- розглянути питання можливості надання права керівникам безбалансових відділень (які функціонують за межами міста, в якому знаходиться банк, філія) затверджувати курс купівлі-продажу іноземних валют за своїм підписом та скріпляти печаткою відділення (листи 10-07/0121 від 15.02.2005 р. та 10-07/0297 від 04.04.2005).

Інкасація

        Питання використання індивідуальних засобів захисту (зокрема, шоломів) працівниками підрозділів перевезення валютних цінностей

Після прийняття змін (наприкінці 2004 року) до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банку була встановлена нова норма про те, що під час чергування в підрозділах перевезення валютних цінностей та інкасації коштів та перебування на маршрутах інкасації коштів незалежно від обсягів носіння індивідуальних засобів захисту (бронежилетів, шоломів) працівниками підрозділу є обовязковим.

Асоціація в своєму листі до НБУ пропонує зазначити, що використання шоломів при здійсненні банківських операцій не є обовязковим, але їх можуть використовувати підрозділи інкасації та перевезення валютних цінностей залежно від складності маршрутів, обєктів інкасації і обсягів готівки за рішенням керівника установи банку., оскільки враховуючи значну вагу шолома (близько двох кілограмів), перебування інкасатора в шоломі протягом робочого дня негативно вплине на функції хребта і в подальшому може спричинити погіршення стану здоровя працівника (Лист 10-07/0231 від 18.03.2005).

 

Фінмоніторинг

        Внесення змін до порядку надання електронної інформації на запит  Державного комітету фінансового моніторингу 

Банки та їх структурні підрозділи самостійно або на запит Держкомфінмоніторингу надають великі обєми оцифрованої інформації каналами електронної пошти НБУ, що призводить до значних витрат з боку банків. Рівень місячних витрат окремих банків може перевищувати 6 тис. грн. АУБ узагальнила інформацію, отриману від банків стосовно витрат, що повязані з наданням інформації Держкомфінмоніторингу та запропонувала НБУ розглянути питання  щодо розподілу витрат між державою та банками в цьому напрямку.

На наше звернення НБУ пропонує банкам самостійно узгоджувати альтернативні канали надання інформації фінмоніторингу.

Асоціацією опрацьовується питання надання цієї інформації у шифрованому вигляді через Інтернет. Для цього нами пропонується внести зміни до нормативних документів НБУ та Державного комітету фінансового моніторингу про удосконалення шляхів та методів передачі інформації від банків.

 

 

ІІІ. УПРАВЛІННЯ ОПОДАТКУВАННЯ БАНКІВ

 

   Одним із важливих аспектів своєї діяльності Асоціація вважає вдосконалення податкового законодавства і провела за звітний період значну роботу у цьому напрямку.

Фахівці АУБ працювали в робочій групі Комітету Верховної Ради з питань фінансів та банківської діяльності та брали участь у засіданнях Комітету при обговоренні наступних проектів Законів України. 

  Закон України  Про Державний бюджет України на 2005 рік 2285 від 23 грудня 2004 року.

Асоціація при розгляді законопроектукатегорично виступала проти втручання у податкове законодавство шляхом прийняття податкових норм у Законі Про оподаткування прибутку підприємств, оскільки втручання в податкове законодавство України суперечить Закону України Про систему оподаткування та податковим законам. Крім того, ці зміни, на погляд Асоціації, безсистемно змінюють норми податкового законодавства та погіршують умови господарської діяльності банків.

Зауваження та пропозиції  Асоціації, які були враховані при прийнятті Закону :

щодо  виключення норми законопроекту, якою передбачалось зменшення  нормативів формування страхового резерву відносно сукупного розміру боргових вимог банків згідно з підпунктом 12.2.3 пункту 12.2. статті 12 Закону України Про оподаткування прибутку підприємств з 20 відсотків до 10 відсотків;

щодо недопущення призупинення на 2005 рік норми чинного Закону України Про оподаткування прибутку підприємств, яка надає право юридичній особі   на  сплату консолідованого податку на прибуток, в тому числі  за раніше прийнятими рішеннями.

 

Крім того, до вищезгаданого законопроекту  Асоціацією надавались наступні зауваження:

 

  про неправомірність призупинення на 2005 рік дії підпункту 5.2.2 Закону України Про оподаткування прибутку підприємств, яким визначено, що  витрати, спрямовані на  благодійну діяльність, включаються платником податку до складу валових витрат  у встановленому законом розмірі; 

 

      щодо неравомірности призупинення на 2005 рік дії другого речення абзацу третього підпункту 7.11.13 статті 7 Закону України Про оподаткування прибутку підприємств, яким визначено, що до основної діяльності неприбуткової організації включається продаж такою організацією своїм засновникам, членам та учасникам товарів (послуг), які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію. Введення цієї норми  спрямовано на обмеження прав неприбуткових організацій при здійсненні ними їх статутної діяльності;

 

  стосовно неправомірності  введення додаткового податкового періоду для сплати податку на прибуток  за результатами одинадцяти місяців;

 

щодо неправомірності заборони   для підприємств, які мали відємне значення обєкту оподаткування (балансові збитки) станом на 1 січня 2003 року і не погашені  до 01.01.2005р., враховувати його у зменшення обєкту оподаткування майбутніх періодів;

 

стосовно  неправомірності збільшення розміру пені на суму додаткового податкового зобовязання, розрахованого внаслідок збільшення валового доходу при виникненні заборгованості за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) відповідно до норм пункту 12.1 статті 12 Закону України Про оподаткування прибутку підприємств.

 

Закон України Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2005 рік та деяких інших законодавчих актів 2505 від 25 березня 2005 року.(реєстр. 7221 )

 

 Проект Закону України Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2005 рік та деяких інших законодавчих актів, підготовлений Кабінетом Міністрів України, розглядався Комітетами ВРУ у дуже обмежені терміни, але незважаючи на це, Асоціацією були надані зауваження до Комітетів ВРУ з питань фінансової  і банківської діяльності та з питань бюджету до  всіх норм цього Закону, які стосувалися погіршення умов діяльності субєктів господарської діяльності.  Працівники Асоціації були присутні на всіх засіданнях вищезгаданих Комітетів ВРУ. Депутатами профільного Комітету ВРУ були повністю підтримані зауваження та пропозиції АУБ, але при прийняті Закону Верховною Радою України не всі зауваження до цього Закону були враховані.  

1. У Законі України Про оподаткування прибутку підприємств.

Зауваження та пропозиції Асоціації, які враховані у  Законі:

 

-              щодо неприпустимості заборони на включення до складу валових витрат платників податку на прибуток вартості придбаних товарів (робіт, послуг) у субєктів підприємницької діяльності-фізичних осіб, що є платниками єдиного (фіксованого) податку (норма із проекту Закону була виключена);

 

-              про відновлення дії п.5.2.2 Закону України Про оподаткування прибутку підприємств щодо включення до складу валових витрат, у межах нормативу передбаченого законом, витрат на здійснення благодійної діяльності (дію цієї норми відновлено повністю з 01.01.2005р.);

           

-              щодо неприпустимості  обмеження  віднесення до складу валових витрат

        платника податку витрат   із страхування, повязаного  із здійсненням         ним господарської діяльності   до розміру, що не перевищу 5% валових        витрат за звітний податковий квартал (пропозиція АУБ врахована частково  - зроблено виключення для медичного, пенсійного та обовязкового страхування);   

 

-              щодо недопущення додаткових обмежень при  віднесенні платником податку до складу валових витрат на поліпшення ним основних фондів у порівнянні з чинним законодавством (п.8.7.1) (Пропозицію АУБ враховано частково).

Одним із основних питань,  якому Асоціація приділила максимальну увагу при наданні зауважень до проекту закону та відстоюванні інтересів банків, було питання щодо неприпустимості   зменшення нормативів формування страхового резерву відносно сукупного розміру боргових вимог банків з 20 до 10 відсотків.    Депутати Комітету ВРУ з питань фінансів та банківської діяльності  повністю підтримали пропозиції АУБ з цього питання, але,  на жаль, ця норма залишилась у Законі

Крім того, Асоціацією була надана обрунтована  пропозиція щодо нерозповсюдження на банківські установи норми закону, якою передбачено окремо  визначати податок  на прибуток від кожного виду діяльності, що підлягає патентуванню. Ця пропозиція АУБ також розглядалася на засіданні  профільного Комітету ВРУ і була підтримана депутатами Комітету, але не врахована ВРУ при прийнятті закону.

 

 

2. До Цивільного Кодексу України

 

Проектом Закону 7221 були запропоновані зміни до ст. 1074 Цивільного Кодексу України, при  прийнятті яких було б докорінно змінено існуючий судовий порядок обмеження прав клієнта розпоряджатися своїми коштами, що знаходяться на його рахунку. Пропонувалось надати право на таке обмеження за рішенням державного податкового органу про застосування адміністративного арешту активів. Асоціацією було запропоновано виключити цей розділ законопроекту як такий, що суперечить Конституції України, зокрема, ст. 41, ст.124, ст. 22. (Пропозиція Асоціації врахована повністю відповідні зміни до Цивільного Кодексу із проекту Закону були вилучені ).

 

3 . До Закону України Про державну податкову службу України

 Асоціацією було запропоновано виключити передбачені зміни до вищенаведеного Закону у звязку з тим, що вони негативно вплинуть на розвиток підприємницької діяльності в Україні та звузять обсяг існуючих прав і свобод субєктів господарювання.

Асоціація наполягала на недопущенні зміни діючого порядку здійснення позапланових виїзних перевірок тільки на підставі рішення суду, як це встановлено Законом України від 12.01.2005р. 2322,  на порядок, коли позапланова виїзна перевірка буде здійснюватись за рішенням керівника податкового органу, яке оформлюється наказом.

Пропозиція Асоціації врахована частково поширено підстави для  здійснення позапланової перевірки, передбачені у ст.11Закону України Про державну податкову службу тільки на окремі випадки, зокрема, це  стосується платників, які подали  декларацію з відємним значенням  ПДВ, яке становить більше 100 тис.грн., та перевірки, передбачені законами про РРО та про виробництво й обіг алкоголю та тютюну.

 АУБ пропонувала виключити норму законопроекту щодо  відміни діючого порядку, коли фінансові штрафні санкції (суми недоїмки), застосовані органами Державної податкової служби, сплачуються платниками податку добровільно або стягуються у судовому порядку (тобто планується відміна судового порядку стягнення). Пропозиція Асоціації врахована і ця норма вилучена із Закону.

Асоціація у наданих зауваженнях до проекту Закону наполягала на недопущенні норми, якою передбачалось вилучити  частину 8 ст. 11-1, відповідно до якої рішення про вилучення оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів, зупинення операцій на рахунках в установах банків може прийматися лише судом (пропозиція Асоціації врахована).

 

 

4. До Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб

 

У звязку із тим, що Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб є недосконалим і дуже складним при його застосуванні не тільки для платників податку фізичних осіб, податкових агентів, а і  для самих державних податкових органів, внаслідок чого виникає неоднозначне тлумачення тих чи інших статей Закону, а роз'яснення уповноваженими державними органами надаються несвоєчасно, Асоціація запропонувала  Комітетам  Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності  та з питань бюджету посприяти  введенню до Закону України Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2005 рік та деяких інших законодавчих актів України у розділі Про податок з доходів фізичних осіб додаткової норми про зняття податкової відповідальності з податкових агентів терміном на 1 рік у разі, якщо вони самі виправили помилки, які виникли з причин невчасних та неоднозначних роз'яснень компетентних органів.

Асоціація вважає, що дане доповнення до Закону України Про податок з доходів фізичних осіб  є досить суттєвим для платників податків,  враховуючи значні розміри штрафних санкцій (у подвійному розмірі від суми зобов'язання з податку на доходи), передбачені за неперерахування податку до бюджету пунктом 17.1.9 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 року 2181, і буде у подальшому наполягати на введенні цієї норми до вищезгаданого Закону.

Враховуючи, що Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"  та деяких інших законодавчих актів" ( далі Закон 2505), яким внесені  зміни до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", набуває чинності із дня опублікування, а опубліковано його було 31 березня 2005 року, тобто в останній день податкового періоду, всі зміни передбачені у ньому до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств застосовуються з 1 січня 2005р.

    Асоціація вважає, що  це  є порушенням статті 58 Конституції України, якою визначено "що Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони помякшують  або скасовують відповідальність особи".

З огляду на вищевикладене  та з метою захисту інтересів банків, Асоціація  5 квітня 2005 року звернулась до КМУ та Комітету ВРУ з питать фінансової і банківської діяльності щодо надання розяснення про застосування змін, внесених до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" з 1 квітня 2005 року. Профільним Комітетом ВРУ пропозицію АУБ підтримано і він також звернувся до Уряду щодо  застосування змін, внесених до Закону України Про оподаткування прибутку підприємств, не з 1 січня 2005 року, а з 1 квітня 2005 року.

 

Закон України Про оподаткування прибутку підприємств

 

Асоціація українських банків розглянула розроблений Міністерством фінансів України законопроект  Про внесення змін до Закону України Про оподаткування прибутку підприємств та  надала свої зауваження до Національного банку України, у яких звернула увагу на недоцільність прийняття запропонованих у вищезгаданому законопроекті  змін, які носять у своїй основі фіскальний характер і погіршують умови діяльності платників  податку на прибуток.

Зауваження АУБ стосувалися щодо:

 • -      недопущення обмеження прав платників податку щодо включення понесених витрат, повязаних із виробничою діяльністю, до складу валових витрат. Запропоновані зміни до підпункту 5.2.5   Закону обмежували права платника податку на формування валових витрат у певному звітному періоді . Зокрема, у випадку, коли платник податків, що йде назустріч податковим органам та розраховується по задекларованому на поточний рік податку (наприклад, податку з власників транспортних засобів, земельному податку), був би позбавлений права на віднесення суми фактично сплачених задекларованих зобовязань до складу валових витрат у  періоді такої сплати, враховуючи при цьому, що у більшості випадків авансування бюджету в частині попередньої сплати податків відбувається за настійливим проханням саме податкових органів.
 • -      неприпустимості запропонованих змін до підпункту 5.6.3., щодо включення до складу валових витрат тільки витрат на оплату праці, які є заробітною платою,  а також невключення  до складу валових витрат нарахованих, але не виплачених з будь-яких підстав сум оплати праці працівників (депонованих сум).
 • -      недопущення виключення із суми активних операцій суми застрахованих кредитів при формуванні банком страхового резерву за рахунок валових витрат.

 

Вищенаведені зауваження Асоціації українських банків були повністю враховані Національним банком України при наданні пропозицій до вищезгаданого закону до Кабінету Міністрів України.

 

З метою захисту інтересів банків Асоціація звернулася до Уряду щодо сприяння законному розвязанню важливої для банківської системи України проблеми, створеної діями Державної податкової адміністрації всупереч чинному законодавству України. Питання стосується неправомірності надання ДПАУ податкового розяснення, затвердженого наказом від 22.09.2003 р.  547, що є порушенням Постанови КМУ 494 від 16.05.2001 р., яким затверджено Порядок надання податкових розяснень.

 

 

IV. УПРАВЛІННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 

1. Законодавство

 •         Асоціація спільно з ПФТС МФС, ПАРД, 28 банками та 38 компаніями звернулась до Уряду та Верховної Ради України з проханням внести зміни до Закону України "Про Державний бюджет на 2005 рік" щодо зупинення дії Постанови КМУ 1707 від 21.12.04 р. "Про затвердження Державної програми розвитку Національної депозитарної системи України" та вилучення з видаткової частини бюджету на 2005 рік 144,5 млн грн. на фінансування Програми розвитку депозитарної системи України у звязку з принциповою позицією щодо необхідності перегляду цієї Програми.
 •         У рамках постійній участі АУБ у діяльності Консультаційно-експертної Ради при ДКЦПФР розглянуті законопроекти та нормативні документи:
 • -    законопроект Про Національну депозитарну систему України - узагальнені пропозиції банків направлені ДКЦПФР на розгляд;

- Зміни, до Закону України "Про інститути спільного інвестування

(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" за ініціативою АУБ частка активів, які ІСІ можуть вкладати у банки збільшена у законопроекті з 30 до  40 %;

- проект Положення про порядок реєстрації випуску іпотечних сертифікатів та інформації про їх випуск, що випускаються в бездокументарній формі - узагальнені пропозиції банків направлені ДКЦПФР на розгляд;

-   Проект положення щодо регулювання ринку цінних паперів у кризових умовах направлений банкам на розгляд.

          На запит Комітету ВР України розглянути законопроекти реєстр.       5454 та 5616 та надані експертні висновки АУБ:

       - щодо законопроекту реєстр. 5454 "Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів України (щодо обігу векселів) позитивний з зауваженнями щодо доцільності його обєднання з іншим законопроектом, який підготований АУБ про внесення змін до Закону України Про обіг векселів в Україні з метою приведення закону у відповідність до Женевських конвенцій 1930 р.;

  - щодо законопроекту реєстр. 5616 - Про внесення доповнень до  Цивільного  кодексу України. (реєстр. 5616) - про необхідність зняття з розгляду законопроекту 5616, який узаконює можливість відмові платника від оплати векселя у випадку його свідомого оформлення векселя всупереч нормам статті 4 Закону України Про обіг векселів в Україні.

          На запит фінансового департаменту КМУ направлено листа Премєр-міністру України п.Тимошенко Ю.В. щодо готовності Асоціації взяти участь у доопрацюванні порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів (Порядок затверджений постановою КМУ 1104 від 01 жовтня 1997 року.

 

Асоціація українських банків

Пошук
НОВИНИ