RSS
20 Січень
     
 
Архів
Дослідження Систем заохочування в банках України доводить існування проблем нестачі довгострокової спрямованості Систем заохочування та утримання менеджерів в компанії

Протягом листопада 2007-го – лютого 2008-го років фахівці Finopis Consulting (www.finopis.com) проаналізували інформацію щодо існуючих Систем заохочування (змінна складова компенсаційного пакету), надану 36 банками-респондентами (презентують приблизно 48% загальних активів та 62% чистих прибутків всього банківського сектору станом на 01.01.2008). Причому, об'єктом дослідження був не абсолютний рівень змінної складової компенсації, а структура існуючих Систем заохочування.

На думку респондентів, нагальною є необхідність узгодження існуючих Систем заохочування з довгостроковими цілямі компанії та інтересами акціонерів (власників). Сьогодні більшість банків прив'язують змінну складову компенсаційного пакету до досягнення короткострокових цілей, до того ж якісні (нефінансові) показники чітко домінують. Натомість найбільш прийнятними для вирішення проблеми узгодження інтересів були б фінансові (вимірювані та контрольовані) цілі довгострокової спрямованості.

Також всі респонденти вказують на проблему утримання менеджерів. «Утримання» - фактор, що вимірює можливість компанії не втрачати керівників та ключових співробітників, навіть у періоди, коли компанія тимчасово зазнає труднощів або при тих чи інших кризових ситуаціях на ринку. В банках України трансформація результатів діяльності в виплати більшою мірою залежить від персональної оцінки керівника. В такому разі зв'язок результат – винагорода є нечітким. Але збільшення рівня прозорості та об’єктивності Систем заохочування допоможе створити додаткову мотивацію та покращить віру в компанію. На додаток, форми компенсації, що відповідають принципу «оплати за результатами», можуть бути привабливими для залучення та утримання ключових менеджерів, зокрема під час жорсткої конкуренції, а також сприяти досягненню необхідного баланса між витратами на персонал та результативністю компанії.

Крім характеристики Систем заохочування в банках України, в звіт про результати дослідження фахівці Finopis Consulting включили порівняльний аналіз існуючих систем із такими, що побудовані за принципами Вартісного управління, і надали рекомендації щодо розробки і впровадження Систем заохочування.  Результати дослідження можуть стати на користь у впровадженні моделі управління, що відповідає вимогам сучасного міжнародного ринку.


Повну версію презентації результатів дослідження можна отримати звернувшись за телефоном 8 (044) 253-72-20 або надіславши листа на contact@finopis.com

 

Пошук
НОВИНИ