RSS
20 Січень
     
 
В АУБ відбулась прес-конференція на тему: “Підсумки діяльності комерційних банків України за I квартал 2007 року”

26 квітня в Асоціації українських банків відбулась прес-конференція на тему: “Підсумки діяльності комерційних банків України за I квартал 2007 року”. У прес-конференції взяли участь Голова Ради АУБ, народний депутат України Станіслав Аржевітін та Президент АУБ Олександр Сугоняко.
Як повідомив під час прес-конференції Олександр Сугоняко, за перший квартал 2007 року приріст ВВП склав 8,0% (у 2006 році – 3,2%), приріст обсягів промислової продукції становив 12,5% (7,2%). Індекс споживчих цін становив 1,3%, (у 2006р. – 2,7%). Валові валютні резерви Національного банку на кінець березня 2007 року склали 22,3 млрд. доларів (у 2006р. – 17,3  млрд. доларів).
         За даними НБУ в Україні, станом на 1 квітня 2007 року, зареєстровано 193 банки проти 188 у 2006 році. В стадії ліквідації перебуває 19 банків (16 - за рішенням НБУ, 3 – за рішенням судів). Ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій мають 173 комерційних банки (у 2006р. – 165).
Станом на 1квітня 2007р. обсяг чистих активів банківської системи становив 378452млн. грн., зростання з початку року склало11,25% (6,5% у 2006р.). В основному воно відбулося за рахунок росту обсягів кредитних операцій, частка яких становить 77,9% усіх активів (73,4% у 2006 р.). За перший квартал 2007 року зобов’язання збільшилися на 11,8% (відповідний період 2006року – на 6,4%) на 1.04.2007 року вони становили 332808 млн. грн.
Балансовий капітал банківської системи України станом на 01.04.2007 року збільшився на 7,23 (7,1% у 2006 році) і становить 45 644 млн. грн. Слід зазначити, що це зростання відбулося в основному за рахунок збільшення обсягу статутного капіталу та загальних резервів, резервного фонду та інших фондів банку. За перший квартал банки отримали прибуток у 1 375 млн. грн. (у відповідному періоді 2006 року – 768 млн. грн.).
Протягом першого кварталу облікова ставка залишилась на рівні 8,5 (9,5% у 2006 році), а кредитні ставки банків у національній валюті зменшилися з 15,1% до 14,0% річних; депозитні ставки банків у національній валюті протягом першого кварталу зросли з 7,9% до 8,1%.
За цей же період сума кредитів, наданих суб’єктам господарювання, зросла на 10,1% (8,3% у відповідному періоду 2006року), а фізичним особам на 13,7% (16,3% у 2006 році).  Довгострокові кредити зросли на 13,18% (10,2% у 2006році), і становили 177 959 млн. грн., або 58,19% від наданих кредитів (54,6% у відповідному періоді 2006 року).

*  *  *
       за словами Олександра Сугоняка, для аналізу показників роботи банків за перший квартал  Асоціація українських банків використала баланси 152 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.04.2007 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 125 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій протягом першого кварталу 2007 року.
      Загальний обсяг активів 152 банків у першому кварталі п.р. сягнув 348,95 млрд. грн., що становить 88,9% по банківській системі.
По індикативній групі банків активи становлять 337,01 млрд. грн., що становить 85,83% по банківській системі. Зростання у першому кварталі відбулося на  34,70 млрд. грн., або на 11,48%.
     Структура активів індикативної групи протягом кварталу зазнала невеликих змін: зросла питома вага міжбанківських кредитів з 6,67% до 8,52%; зменшилися питома вага: кредитів з 69,06% до 68,93%, залишки на коррахунках з 9,93% до 9,17% та вкладень банків у цінні папери з 4,08% до 3,94%.
     За станом на 01.04.2007 р. структура активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.01.2007 р.): 68,93% (69,06%) - кредитний портфель та лізинг; 9,17% (9,93%) -  коррахунки в інших банках; 3,94% (4,08%) - інвестиційний  портфель  (державні  цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 8,52% (6,67%) - депозити та кредити в інших банках; 4,99% (5,39%) - матеріальні та нематеріальні активи; 2,60% (3,23%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,16% (0,17%) - інвестиції капіталу; 0,94% (0,79%) – інші активи.
     Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування за станом на 01.04.2007 р. була такою: кредити юридичним особам – 57,14% (59,14%) та склали 149,39 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 11,15%(8,99%) – 29,15 млрд. грн.;  кредити фізичним особам – 31,71% (31,87%) – 82,91млрд. грн.
    Структура зобов’язань. При цьому знизилася питома вага коштів до запитання з 21,87% до 21,87%; знизилась частка строкових депозитів з 44,39% до 43,71% та коррахунків інших банків з 2,86% до 2,64%; трохи зросла частка залучених коштів банків з 24,81% до 25,24%
      За станом на 01.04.2007 р. структура зобов’язань мала такий вигляд: 20,72% (21,87%)  - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 43,71% (44,39%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 25,24% (24,81%) - залучені строкові кошти банків; 2,64%(2,86%)  - коррахунки інших банків; 1,82% (1,69%) - субординована заборгованість;  2,49%(1,59%) - цінні папери власного боргу; 1,86%(1,39%) - інші.
    Обсяг  капіталу 152 банків на 01.04.2007 року становив 44,93млрд. грн., або 6,664 млрд. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу  становив 26,556 млрд. грн., або 3,938 млрд. ЄВРО.
По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) за станом на 1.04.2007 року становив 38,436 млрд. грн. Приріст капіталу цих банків за квартал склав 7,23%. Зростання капіталу відбувається в основному за рахунок статутного капіталу, який зріс на 7,43% і дорівнює 24,082 млрд. грн.
     Фінансовий результат за перший квартал 152 банків становив 1,289 млрд. грн. По цих банках середня прибутковість активів, станом на 01.04.2007р., склала 0,37%, а прибутковість статутного капіталу –  4,2%.
У індикативній групі банків прибуток склав 1,237 млрд. грн., що на 0,5 млрд. грн. більше, ніж у відповідному періоді 2006 року .
     За станом на 01.04.2007р. структура доходів (у дужках – значення на 01.01.07 року): 75,56% (74,39%) - процентні, 15,84% (17,16%) - комісійні, 8,60% (8,45%) - інші.
     Структура процентних доходів: 50,63% (50,67%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 2,50% (3,11%) - від цінних паперів; 13,36% (17,66%) - від операцій з філіями; 4,28% (4,05%) - від розміщення коштів у інших банках; 29,16% (24,40%) - від кредитів фізичним особам; 0,07% (0,01%) - від інших операцій.
     Структура витрат: 52,12% (50,87%) - процентні витрати, 34,19% (33,43%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 2,36% (2,16%) - комісійні витрати; 9,94% (10,37%) – створення резервів; 1,39% (3,17%) - податок на прибуток.
     Структура процентних витрат: 36,05% (34,43 %) - за коштами фізичних осіб; 21,53% (28,32 %) - за операціями з філіями; 18,11% (13,22%) - за коштами інших банків; 13,91% (15,49%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 2,83% (1,81%) - від цінних паперів; 0,30% (0,41%) - за коштами, залученими від НБУ; 2,07% (2,02%) - від коштів небанківських фінансових структур; 5,2% (4,3%) - за іншими операціями.


Прес-служба
Асоціації українських банків
                                                                    

Пошук
НОВИНИ