RSS
17 Лютий
     
 
ФІНАНСОВІ ПІДСУМКИ МІСЯЦЯ ВАТ СКБ «Дністер»

Тис. грн 
ПОКАЗНИКИ                                         01.01.2006 р.                  01.03.2006 р.
Валюта балансу                                           839 299                           788 074
Чисті активи                                                 615 704                           601 169
Обсяг кредитного портфеля                          409 025                           436 979
Загальна сума залучених коштів                                                                     

(без врахування міжбанківських кредитів та депозитів)     489 572           463 933

Станом на 01.03.2006 р. регулятивний капітал банку становить 72 199 тис. грн. Розмір статутного капіталу складає 41 500 тис. грн.
Чистий прибуток банку за місяць лютий склав 260 тис. грн, від початку року – 512 тис. грн.


Продукти та послуги ВАТ Селянський комерційний банк «Дністер»

ВАТ СКБ «Дністер» – надійний універсальний банк, орієнтований на інтереси клієнтів всіх форм власності, який надає повний спектр якісних банківських послуг в усіх сегментах фінансового ринку.
Розрахунково-касове обслуговування
Завдяки впровадженню сучасних технологiй банк забезпечує здiйснення платежiв клiєнтiв у реальному часi. Банк не встановлює обмежень нi для приватних, нi для корпоративних клієнтів щодо використання залишкiв на рахунках у готiвковiй та безготiвковiй формах. Для задоволення потреб клiєнтiв у банку встановлено операцiйний час до 16.00, дiє вечiрня каса. Оперативному управлiнню рахунком сприяє ефективна система "Клiєнт-Банк", яка повнiстю забезпечує захист вiд несанкцiонованого доступу. Банк здійснює інкасацію грошових цінностей до 20.00, а також у вихідні дні.
Валютне обслуговування
Банк вiдкриває мультивалютнi рахунки клiєнтам, забезпечує повний комплекс валютного обслуговування вiд консультацiйних та iнформацiйних послуг до виконання платiжних доручень з використанням мережі кореспондентських рахунків у закордонних банках та міжнародної системи платежів SWIFT.
Трастовий рахунок
Для управління коштами та активами клієнт має змогу відкрити у банку «Дністер» трастовий рахунок. Після цього банк виконуватиме доручення клієнта, що пов'язані з управлінням активами, наприклад, купівля/продаж цінних паперів, управління векселями, оплата векселів клієнта та інше.
Кредити
ВАТ СКБ «Дністер» пропонує клієнтам гнучку систему кредитування – коротко- та середньострокові кредити, кредитні лінії у національній та іноземній валютах. Банк надає послуги з овердрафтного кредитування. Основною перевагою цього виду кредитування є можливість для надійних клієнтів банку користуватися за необхідності обіговими коштами в об'ємах, що перевищують наявні ресурси на поточному рахунку, без надання в заставу активів підприємства та сплатою процентів лише за фактично використані кредитні кошти. Для зменшення відсоткових ставок банк пропонує нетрадиційні методи кредитування з використанням боргових зобов’язань.
Банк надає також кредити для населення на придбання товарів широкого вжитку. При отриманні кредиту клієнту безкоштовно надається платіжна картка Maestro.
Депозити
Для ефективного управління коштами корпоративних клієнтів банк пропонує сучасну систему депозитів та вкладів у національній та іноземній валюті: Строковий, Гарант та Бізнес. Окрім цього наявність депозитного вкладу клієнтів дозволяють їм збільшувати суму овердрафту.
Банківські метали
Банк “Дністер” пропонує новий інструмент на фінансовому ринку України - можливість вкладення грошових коштів в банківські метали (золото, платину) у зливках та порошках, а також монети, виготовлені з дорогоцінних металів.
Банківські метали є одним із найбільш ефективних способів вкладення коштів та захисту їх від знецінення.
Гарантії, поручительства
Банк надає клiєнтам поручительства, гарантiї перед їхнiми партнерами, акцептує векселi. Такi операцiї дозволяють клiєнтам одержати додаткову пiдтримку у бiзнесi, пiдвищити свiй iмiдж перед контрагентами. З метою вiдтермiнування оплати клiєнтами банк здiйснює авалювання векселiв, у тому числi авалювання векселiв на суму ПДВ при здiйсненнi iмпортних операцiй.
Боргові цінні папери банку
Банк «Дністер» здійснює емісію боргових цінних паперів, зокрема, ощадних сертифікатів. Ощадні сертифікати – посвідчення про депонування коштів у банку. Вони можуть бути іменні та на пред’явника, в іноземній  та національній валюті. Суб’єктами обігу ощадних сертифікатів можуть бути як приватні, так і корпоративні клієнти.
Система “Клієнт-банк”
Для прискорення проведення платежів банк «Дністер» пропонує своїм клієнтам управління рахунком через систему “Клієнт-Банк”. Програма “Клієнт-Банк” призначена для підвищення ефективності діяльності клієнтів банку за рахунок використання сучасних технологій передачі й обробки даних. За допомогою програми клієнт може вводити різні типи платіжних документів і передавати їх у банк телекомунікаційними каналами, отримувати у відповідь всю необхідну для фінансової діяльності інформацію. Дані передаються у захищеному вигляді, що виключає несанкціонований доступ до них та гарантує конфіденційність.
Мобільний банкінг
Банк «Дністер» пропонує своїм клієнтам новий вид послуг – мобільний банкінг. Мобільний банкінг – це технологія дистанційного обслуговування клієнтів із використанням мобільного телефону. Користувачам даного сервісу надається можливість отримання інформації на свій мобільний телефон у формі SMS- повідомлень стосовно руху коштів по рахунку. Послуги стосуються надання інформації про стан як поточних, так і карткових рахунків. При цьому телефон може бути підключений до будь-якого національного оператора мобільного зв'язку, який підтримує сервіс SMS-повідомлень.
Пластикові картки, чеки, Western Union
Банк виконує операції з пластиковими картками міжнародних платіжних систем Visa Int. та MasterCard Int. Установи ВАТ СКБ «Дністер» купують дорожні чеки THOMAS COOK, American Express, Visa, CITICORP, а також здійснюють продаж дорожніх чеків American Express та приймають на інкасо іменні чеки. ВАТ СКБ “Дністер” надає послуги з відправки та виплати переказів у системі Western Union у доларах США та гривнях, а також за системами Union Card,  Анелік та Privat Money.
Збереження цінностей в індивідуальних сейфах
Клієнти банку мають змогу зберігати цінності у індивідуальних сейфах депозитного сховища. Банк не складає опису цінностей, що зберігаються клієнтом у сейфі, а забезпечує недоторканість сейфу та виключає доступ до нього третіх осіб. ВАТ СКБ “Дністер” гарантує таємницю цінностей клієнта, які зберігаються у депозитному сховищі.
 
НАШІ РЕКВІЗИТИ

Відкрите акціонерне товариство «Селянський комерційний банк «Дністер»
79017, м. Львів, вул. Переяславська, 6а,   (032) 2409800,  2409898
e-mail: contact@dnister.ua
http://www.dnister.ua/
МФО 325569, кореспондентський рахунок №32001104400 в Управлінні НБУ у Львівській області, ЄДРПОУ 19159542,
Індивідуальний податковий номер юридичної особи 191595413022
Ел.адреса НБУ: UNJF

Галицьке відділення       
79005, м. Львів,  вул. Ш. Руставелі, 38, тел. (032) 2409834
e-mail: hv@dnister.ua

Привокзальне вiддiлення      
79016, м. Львів,  вул. Шептицьких, 26, тел. (032) 2444288
e-mail: pv@dnister.ua

Сихівське вiддiлення       
79066, м. Львів,  вул. І. Кавалерідзе, 1, тел. (032) 2416571
e-mail: syhv@dnister.ua

Староміське відділення       
79000, м. Львів,  вул. Коперника, 28а, тел. (032) 2444096
e-mail: stv@dnister.ua

Центральне відділення       
79008, м. Львів,  пл. Галицька, 15, тел. (032) 2403553
e-mail: tsv@dnister.ua

Шевченківське вiддiлення      
79058, м. Львів, пр. Чорновола, 45а, тел. (032) 2445422
e-mail: shv@dnister.ua

Жидачівське відділення      
81700, Львівська обл., м. Жидачів, вул. М. Шашкевича, 5, тел. (03239) 32649
e-mail: zhv@dnister.ua

Радехівське відділення       
80200, Львівська обл., м. Радехів, вул. Стоянівська, 2, тел. (03255) 22706
e-mail: rv@dnister.ua

Стрийське відділення       
82400, Львівська обл., м. Стрий, майдан Ринок, 35-36, тел. (03245) 52428
e-mail: sv@dnister.ua

Київська філія        
03037, м. Київ,  вул. Вузівська, 5а, тел. (044) 2496740
e-mail: kf@dnister.kiev.ua

Перше Київське відділення      
04079, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 29, тел. (044) 5373374
e-mail: kv1@dnister.kiev.ua

Перше Чернігівське відділення      
14017, м. Чернігів, пр. Перемоги, 18, тел. (0462) 604544
e-mail: chv@dnister.kiev.ua

Вінницька філія       
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 15а, тел. (0432) 356103
e-mail: vf@dnister.vinnica.ua

Козятинське вiддiлення      
22100, Вiнницька обл., м. Козятин, вул. П. Орлика, 19, тел. (04342) 20052
e-mail: kov@dnister.vinnica.ua

Крижопільське вiддiлення      
24600, Вiнницька обл., смт Крижопіль, вул. Куйбишева, 78, тел. (04340) 23248
e-mail: krv@dnister.vinnica.ua

Івано-Франківська філія      
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 93а, тел. (0342) 552420
e-mail: ivf@ivf.dnister.com

Перше Івано-Франківське відділення     
76019, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28, тел. (0342) 775512
e-mail: ivv1@ivf.dnister.com

Друге Івано-Франківське відділення     
76006, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 227, тел. (0342) 711143
e-mail: ivv2@ivf.dnister.com

Кам’янець-Подільське відділення     
32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Північна, 81а, тел. (03849) 32933
e-mail: kpv@dnister.ua

Друге Кам’янець-Подільське відділення    
32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Лесі-Українки, 41 б, тел. (03849) 50505
e-mail: kpv2@dnister.ua

Перше Тернопільське відділення     
46010, м. Тернопіль, вул. Збаразька, 29а, тел. (0352) 257613
e-mail: tv@dnister.ua

 

 

 

Пошук
НОВИНИ