RSS
15 Грудень
     
 
Протокольне рішення

Члени експертно-аналітичної групи УСПП - НБУ та учасники засідання, обговоривши актуальні проблеми розвитку реального сектору економіки та банківської системи України, вирішення яких необхідно для забезпечення економічного зростання в Україні, а також поточну ситуацію на грошово-кредитному та валютному ринках України, відзначають:

 • протягом поточного року відбувалось суттєве зростання обсягів кредитування банками реального сектора економіки, що в значній мірі сприяло забезпеченню високих темпів зростання промислового виробництва та економіки в цілому;
 • заходи НБУ щодо стабілізації ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України, в тому числі щодо запобігання виведення валютних коштів за кордон, зумовлені політичним напруженням у державі, були в цілому адекватними та своєчасними, дозволили зберегти прийнятний рівень фінансової та макроекономічної стабільності, хоча для незначної кількості підприємств реального сектора економіки мали наслідком тимчасовий негативний вплив на їх діяльність;
 • у 2004 році прийнято ряд законодавчих актів, які сприяють розвитку банківської системи, кредитуванню банківськими установами реального сектора економіки, зниженню кредитних ризиків тощо;
 • викликає занепокоєння ситуація, коли в умовах загострення політичної боротьби відбулася подальша консервація системних проблем економічного розвитку;
 • потребує подальшого опрацювання питання удосконалення механізмів валютного регулювання, зокрема в частині оптимізації строків повернення валютної виручки та норм її обов'язкового продажу з метою створення максимально сприятливих умов для діяльності вітчизняних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та запобігання відтоку капіталів з України.  

Враховуючи, що політика НБУ щодо зміцнення банківської системи та діяльність УСПП як виразника інтересів вітчизняних виробників є необхідними складовими подальшого реформування економіки України, вирішили:

 1. Інформацію Президента УСПП, Голови ФРУ А.К. Кінаха і в.о. Голови Національного банку України Яценюка А.П. щодо поточної ситуації на грошово-кредитному і валютному ринках України та її впливу на розвиток реального сектора економіки взяти до відома.
 2. Доручити членам спільної експертно-аналітичної групи з боку УСПП та НБУ забезпечити оперативний моніторинг реалізації заходів, зокрема моніторинг впливу на ділову активність та фінансовий стан суб'єктів реального сектору економіки регулятивних обмежень, які були введені постановою Правління НБУ від 30.11.2004р. №576 для запобігання виникненню банківської кризи, а також обмежень, які запровадили українські банки в рамках рекомендацій, наданих НБУ зазначеною постановою.
 3. Доручити членам спільної експертно-аналітичної групи з боку УСПП та НБУ здійснити опрацювання звернень суб'єктів господарювання-членів УСПП щодо усунення перешкод здійснення їх господарської діяльності та на основі проведеної роботи розробити пропозиції до постанови Правління НБУ від 30.11.2004р. №576 в частині доопрацювання рекомендацій банкам щодо обмеження певних видів банківських послуг для вітчизняних підприємств, а також оперативного реагування для усунення перешкод в одержанні таких послуг підприємствами - членами УСПП.
 4. Доручити членам експертно-аналітичної групи від УСПП провести аналіз факторів, що спричиняють необґрунтоване підвищення цін серед підприємств-членів УСПП та підготувати пропозиції щодо вжиття заходів з цінової стабілізації в реальному секторі економіки.
 5. Доручити членам експертно-аналітичної групи від УСПП провести серед підприємств - членів УСПП моніторинг проблем валютного законодавства і, у разі необхідності, спільно з членами групи від НБУ підготувати пропозиції щодо необхідності внесення змін до чинного законодавства.
 6. НБУ, УСПП у взаємодії з Урядом, громадськими організаціями, органами законодавчої та виконавчої влади активізувати роботу в напрямку реалізації спільних дій, направлених на попередження виникнення негативних факторів, що можуть спричинити негативні тенденції наприкінці поточного та у наступному році. (див. Новини від 15.12.2004 "Відбулася нарада спільної експертно-аналітичної групи Національного банку України та Українського союзу промисловців та підприємців").

 

Управління зв'язків з громадськістю
та засобами масової інформації НБУ
pr@bank.gov.ua

Пошук
НОВИНИ