RSS
16 Жовтень
     
 
Новини АУБ
Підсумки місяця роботи АБ «БРР» під керівництвом Тимчасового адміністратора

07.05.2009

За місяць роботи Банку регіонального розвитку під керівництвом Тимчасового адміністратора Андрія Яцури було закінчено інвентаризацію всіх активів банку. Складено та подано до Національного банку України кошторис витрат тимчасової адміністрації  АБ «БРР» на 2009 рік, основними напрямками якого були оптимізація витрат та планування подальшої роботи з поліпшення основних фінансових показників банку.  

Активізовано роботу з наявною та потенційною проблемною заборгованістю, для чого у структурі банку спеціально створено відділ по роботі з проблемними активами, побудовано систему моніторингу проблемної заборгованості та щотижневий контроль за результатами роботи  з нею на рівні кредитного комітету банку. Проведено роботу з оптимізації операційних та загальноадміністративних витрат.

Ведеться робота з пошуку покупців портфелю цінних паперів банку. У прогнозованому балансі впродовж 2009 року заплановано реалізацію частини портфелю цінних паперів. Також банком підготовано перелік заставного майна для реалізації та задоволення вимог вкладників.

Проведено Загальні збори акціонерів, під час яких прийнято рішення про збільшення Статутного капіталу банку на 85,3 мільйона гривень (або на 100,7%) до 170,0 мільйонів гривень. Зазначене збільшення капіталу дасть змогу вирішити питання дотримання економічних нормативів банком.

З метою індивідуального підходу до розгляду заяв вкладників, які стосуються повернення депозитів у зв’язку з надзвичайними особистими обставинами, створено відповідний комітет. Засідання комітету відбуваються щотижня, під особистим керівництвом Тимчасового адміністратора Андрія Яцури. Визначено першочерговість виплат, з урахуванням категорії клієнтів вкладників та розмір можливих виплат залежно від особистих обставин.

 Ведеться робота з пошуку потенційних інвесторів. Нині в банку є необхідність залучення інвестора, що дало б можливість прискорити відновлення діяльності банку в повному обсязі.

 

 

Пошук
НОВИНИ