RSS
19 Лютий
     
 
Зниження цін на зерно є тимчасовим

Рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» вважає, що зниження цін у липні-серпні 2008 року на зернові та технічні культури є тимчасовим. Зниження цін пояснюється низкою факторів, серед яких високий рівень перехідних залишків запасів зернових культур (сформований у т.ч. у результаті стримування експорту протягом 2007/08 маркетингового року), очікування високого урожаю у 2008 році і дефіцит оборотних коштів для підготовки до збиральної кампанії на тлі подорожчання кредитних ресурсів. Не останню роль також відіграла зміна курсу долара США відносно української гривні, що спровокувало експортерів знизити закупівельні ціни для збереження рівня рентабельності. 
На думку начальника сектору рейтингів підприємств АПК рейтингового агентства «Крейтит-Рейтинг» Катерини Васіної, нинішня динаміка цін на зернові культури є тимчасовою і зміниться до кінця 2008 року. Зміцненню цін сприятиме низка факторів, серед яких: розвиток галузі виробництва біопалива і, відповідно, використання зерна на технічні цілі, або переорієнтація на вирощування олійних культур, збільшення споживання зерна країнами Азії при низькому рівні світових запасів.
На думку аналітиків агентства, нинішній рівень цін практично не повертає затрат, на виробництво зерна. Подальше підвищення вартості мінеральних добрив і палива також вплине на підвищення цін на зерно на внутрішньому ринку.  
Рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» зазначає, що позитивні фінансові результати компаній, які вирощують зернові культури і торгують ними, за результатами 2007/08 маркетингового року підтримувалися, переважно, сприятливою кон’юнктурою ринку зерна 2007/08 рр. Проте, незважаючи на наявні негативні тенденції ціноутворення в галузі, рейтингове агентство не планує переглядати кредитні рейтинги підприємств АПК, очікуючи корекції цін за підсумками збиральної кампанії і визначення політики держави щодо експорту зернових і технічних культур.
Пошук
НОВИНИ