RSS
18 Грудень
     
 
Облігації банку «Хрещатик» пройшли процедуру лістингу

Укладено договір між Фондовою біржею ПФТС і ВАТ КБ «Хрещатик» щодо підтримки лістингу власних іменних відсоткових облігацій банку серії F. Облігації включено до котирувального листа 2-го рівня Списку ПФТС.
Розміщення власних облігацій п’ятої емісії, зареєстрованої ДКЦПФР обсягом 440 млн грн, банк розпочав 1 жовтня п.р. Облігації випущено трьома серіями F, G та H терміном на 5 років із щорічною офертою.
Наразі банк повністю розмітив облігації серії F загальною сумою 100 млн грн з дохідністю 10% річних. Розміщення облігацій серії G розпочнеться 1 листопада 2007 р., серії Н — 1 грудня 2007 р.

Довідково за темою:
Сьогодні в обігу на українському ринку перебувають облігації банку серії Е загальним обсягом 100 млн грн. Ці облігації є високоліквідними цінними паперами і лідирують за обсягами торгів на ПФТС серед облігацій вітчизняних емітентів.

Пошук
НОВИНИ