RSS
23 Лютий
     
 
Архів
Чи матимуть банки надійну охорону?

Інтерв”ю з Президентом Асоціації українських банків Олександром Сугоняко

Національним банком України до Верховної Ради було подано законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (щодо охорони його майна та майна клієнтів)". Цим законопроектом передбачається надання банкам права на використання зброї для здійснення функцій перевезення цінностей, інкасації коштів та охорони банківських установ.
Про те, наскільки ці зміни є необхідними і своєчасними розповідає один із його розробників, президент Асоціації українських банків Олександр СУГОНЯКО.

- Олександре Анатолійовичу, вже тривалий час НБУ та АУБ наголошують на необхідності внесення змін до Закону України “Про банки і банківську діяльність” в частині здійснення охорони. Чи є якісь зрушення в цьому напрямку і чи дійсно це так важливо для національної банківської системи?

- Цей законопроект розроблено робочою групою АУБ разом з представниками НБУ ще на початку 2003 року. У парламенті його зареєстровано за № 3223.
Чи є це важливим для національної банківської системи?

Чинним законодавством тільки на банківську систему покладена функція щодо організації та здійснення як емісії грошей, так і готівково-грошового обігу. Складовою та невід'ємною частиною такого обігу є забезпечення зберігання готівки, операції з перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.

Таким чином на банківську систему покладається відповідальність за збереження коштів та майна клієнтів. Причому, відповідно до законодавства, лише банки несуть відповідальність за перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів.

Цілком природньо, що банкам має бути надано і право забезпечувати надійне зберігання цінностей, які їм довірила держава та клієнти, використовуючи для цього вогнепальну зброю.

Відповідальність тут – ключове поняття.

Без права банків мати відомчу озброєну охорону виконати поставлені завдання на належному рівні неможливо. Банки повинні мати право володіти вогнепальною зброєю для забезпечення охорони банківських установ, збереження коштів та цінностей, що належать банку та його клієнтам, під час їх зберігання, перевезення та здійснення банками інкасації. Так само, як подібне право вже тривалий час законодавчо поширюється на Національний банк України, Ощадбанк, підприємства зв’язку, залізничного транспорту, електроенергетики, установи охорони навколишнього середовища тощо.

- Яким чином, відповідно до законопроекту, буде регулюватися надання банкам вогнепальної зброї та її використання?

Законопроект передбачає використання банками бойової вогнепальної зброї при здійсненні охоронних функцій. Це викликано необхідністю використання такого виду зброї при інкасації та перевезенні великих (значних) обсягів готівкових коштів та цінностей. Водночас це не означає, що банки претендують на використання бойової вогнепальної зброї, яка використовується у Збройних силах України.

За законопроектом види та кількість бойової нарізної вогнепальної зброї, в тому числі автоматичної та напівавтоматичної, при здійсненні охорони майна, що належить банкам та їх клієнтам, під час його зберігання, перевезення та інкасації, визначається керівником банку за погодженням із відповідним органом МВС України. Ця норма виключає можливість використання банками бойової вогнепальної зброї, що знаходиться на озброєні у Збройних силах України, окрім стрілецької вогнепальної зброї.

- У Верховній Раді, окрім згаданого законопроекту, у першому читанні було також прийнято проект закону про зброю. Чи мають ці законопроекти  принципову відмінність?

Основні законопроекти ("Про зброю" та "Про охоронну діяльність"), що мають формувати підґрунтя діяльності суб'єктів господарювання у сфері надання послуг охорони юридичних та фізичних осіб, не відповідають вимогам сьогодення та рівню суспільно-економічних відносин в Україні.

Законопроект "Про зброю" (реєстраційний № 1171-д) за своєю суттю та структурою не вносить у правове поле України чогось принципово нового. Він лише систематизує та вдосконалює ті норми, які вже діють у десятках нормативно-правових актів, відомчих інструкцій тощо.

В цьому проекті відсутня пряма норма, що надавала б банкам право на використання вогнепальної зброї для здійснення функцій охорони приміщень та, що найголовніше, при перевезенні валютних цінностей та інкасації коштів.
З його прийняттям для банків ситуація якісно не покращиться. Тож зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо охорони банків все одно доведеться приймати. Ще раз наголошу: без права банків мати відомчу озброєну охорону виконувати на належному рівні поставлені перед ними завдання неможливо.

– Якщо можна, конкретизуйте, які проблеми на ринку послуг збройної охорони, зокрема охорони банків, існують тепер?

– Я вже неодноразово наголошував: Україна лишається чи не єдиною країною, де ще й досі зберігається радянська форма функціонування, а точніше – гальмування ринку охоронних послуг. За 13 років незалежності так і не прийнято базові закони, які б регулювали обіг зброї в країні та діяльність охоронних структур. Досі ці питання регулюються підзаконними актами на рівні МВС України, які не завжди відповідають нормам Конституції України та стандартам Євросоюзу, зокрема, не ставлять Державну службу охорони (ДСО) у рівні конкурентні умови з іншими структурами, котрі надають аналогічні послуги.

Наприкінці минулого року нами проведено Міжнародну конференцію «Вдосконалення українського ринку охоронних послуг з урахуванням міжнародного досвіду». У ній взяли участь представники сусідніх країн: Казахстану, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Росії. Робота конференції продемонструвала, що Україна суттєво відстає в питанні лібералізації даного сегменту ринку.

В результаті фахового аналізу учасники конференції дійшли висновку, що домінування ДСО на ринку призводить, з одного боку, до нав’язування банкам підрозділами ДСО необґрунтованих охоронних заходів, які не враховують особливості банківської діяльності і негативно впливають на ведення банківського бізнесу, а з іншого, – до постійного зростання вартості послуг охорони для банківських установ.

Чи вирішує цю та інші проблеми законопроект № 3223?

Прийняття змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» спрямоване на виконання завдань, покладених державою на банківську систему щодо надійного забезпечення схоронності майна та цінностей як самого банку, так і його клієнтів.

В цілому ж цей крок матиме позитивні результати для суспільства. По-перше, зменшаться витрати банків на здійснення охоронних послуг, що, у свою чергу, призведе до зниження вартості кредитів для клієнтів. По-друге, забезпечить формування конкуренції на ринку озброєної охорони в Україні. По-третє, створить умови для подальшого розширення послуг з інкасації на конкурентних засадах, що значно покращить їх якість і максимально наблизить до користувача. І, нарешті, реалізація запропонованих змін не потребуватиме бюджетних коштів. До того ж прийняття Закону призведе до зменшенняв витрат банків на охорону, у зв'язку з чим збільшиться сума сукупного оподатковуваного доходу банку, в результаті чого зростуть відрахування до Державного бюджету України.

 


Інтерв”ю підготував Сергій Шумило
Газета “Урядовий Кур”єр”,
21 жовтня 2004 р., № 200 (2862)

Пошук
НОВИНИ