RSS
18 Жовтень
     
 
Архів
Особливості національної охорони

- Олександре Анатолійовичу, які, на Вашу думку, передумови розробки законопроекту “Про охоронну діяльність”, в чому полягає недосконалість вітчизняного законодавства у сфері охоронних послуг?

Закон “Про охоронну діяльність” є вкрай необхідним як для суб’єктів господарювання, статутна діяльність яких знаходиться у сфері надання охоронних послуг, так і для користувачів цих послуг.

Передумовою його розробки є необхідність на законодавчому рівні закріпити умови функціонування суб’єктів господарювання різних форм власності, що зайняті у сфері охоронних послуг та безпеки.

За останні роки крім Державної служби охорони, що створена при МВС України, на цьому ринку активно працюють охоронні структури недержавної форми власності.

Якість послуг та організація охоронної справи у таких структур не гірша за послуги, що надаються підрозділами ДСО. Тому все більше банків користуються послугами недержавних охоронних фірм, проте їх діяльність на законодавчому рівні ще й досі належним чином не відрегульована.

Охоронна діяльність, як правило, пов’язана з використанням вогнепальної нарізної зброї, але на сьогодні у відповідності з діючим законодавством (якщо не рахувати декілька галузей, де діє озброєна відомча охорона) тільки підрозділи ДСО та МВС мають право на використання вогнепальної зброї при здійсненні охоронних заходів. В цьому і є перевага підрозділів ДСО перед недержавними охоронними структурами, що не дає рівних умов для здорової конкуренції на ринку охоронних послуг.

- З якими положеннями законопроектів Ви категорично не можете погодитися? Чому?

Віддаючи належне авторам законопроекту, слід відзначити ряд суттєвих зауважень щодо структури самого Закону та його окремих статей. Наприклад, стаття 31 законопроекту покладає на ДСО функції “… щодо реалізації єдиної на території України концепції охорони об’єктів усіх форм власності”.

В цій статті не враховані такі вимоги Закону України “Про Національний банк України”:

1) стаття 7 покладає на НБУ функції “щодо встановлення для банків правил захисту інформації коштів та майна”;

2) статтею 33 до повноважень НБУ віднесено “… визначення вимог стосовно технічного стану та організації охорони приміщень банківських установ”.

Також слід зазначити, що ДСО є однією, хоч і дуже великою з охоронних структур на ринку охоронних послуг, то чому тільки вона має розробляти концепцію охорони для приватних підприємств, які можуть взагалі користуватися послугами охорони і безпеки не тільки підрозділів ДСО. Було б за доцільне, щоб приватні підприємства разом з обраним ними охоронною структурою самостійно визначали рівень достатності охоронних заходів, що забезпечать збереження приватного майна (в тому числі  умови щодо виду та порядку охорони та інженерно-технічної укріпленості об’єкта).

Стаття 35 законопроекту “Про охоронну діяльність” передбачає, що ДСО розробляє :

1) “Основні вимоги до захисту об’єктів усіх форм власності від злочинних посягань, типові договори і вимоги до інженерно-технічної укріпленості та оснащення технічними системами та засобами охоронного призначення об’єктів державної та інших форм власності, інструкції, технічні вимоги, інші нормативно-методичні акти, що регламентують виконання охоронних функцій”.

В цій статті також не враховані  вимоги Закону України “Про Національний банк України”, що передбачені статтями 7 та 33.

2) “Кошти податку на прибуток та на додану вартість послуг підрозділів підприємств та установ Державної служби охорони щороку зараховується на окремий субрахунок єдиного казначейського рахунку державного бюджету України і спрямовується на фінансування потреб МВС”, що створює передумови фінансової зацікавленості Міністерства внутрішніх справ у активному розвитку на ринку охоронних послуг однієї структури - ДСО.

Отже, законопроект створює нерівні організаційні, правові та економічні права для суб’єктів різних форм власності, що функціонують на ринку охоронних послуг, надаючи перевагу Державній службі охорони.

На моє глибоке переконання, концепція Закону “Про охоронну діяльність “ має будуватися на інших засадах, які б забезпечували розвиток охоронних послуг на умовах конкуренції та рівноправності, а не навпаки, як це вийшло зі згаданим законопроектом.

- Ви вважаєте, що в Україні відсутня здорова конкуренція... 

- Так. Однією з необхідних умов розвитку конкуренції є врегулювання на законодавчому рівні правових, організаційних та економічних засад професійної охоронної діяльності, чітке визначення прав, повноважень і статусу як ДСО, так і недержавних охоронних служб.  Проте,   цього немає. Виконання охоронних функцій підрозділами ДСО та професійна охоронна діяльність недержавних охоронних підприємств грунтується на різній правовій основі, що спричинює нерівні умови конкуренції на ринку охоронних послуг.

Так, скажімо, у зв’язку з відсутністю на даний час Закону про зброю, практично тільки стройові підрозділи міліції та підрозділи ДСО мають право на використання вогнепальної зброї при наданні послуг з охорони, а отже є єдиними монополістами у сфері озброєних послуг. Окрім цього, недержавні охоронні підприємства у своїй діяльності керуються Законом "Про підприємництво" та нормативно-правовими актами, що визначають умови та правила здійснення охоронного бізнесу.

А контроль за дотриманням ліцензійних умов надання охоронних послуг здійснюється МВС України. Зовсім інша ситуація з ДСО, яка створена при МВС, але не входить до її структури, хоча підпорядкована Міністерству внутрішніх справ та діє за затвердженим Кабміном "Положенням про ДСО при МВС України", що забезпечує їй певні привілеї перед іншими охоронними структурами.

То ж про яку здорову конкуренцію може йти мова?

- Досвід яких країн Ви вважаєте найбільш прийнятним для України? Чому?

 - Польщі. Оскільки у них це питання на законодавчому рівні дуже добре відрегульовано. Польське законодавство надає рівні конкурентні умови розвитку ринку охоронних послуг, завдяки чому там спокійно уживаються і конкурують між собою охоронні підприємства з різними формами власності. А головний закон, що регулює охоронну діяльність, є законом прямої дії, в якому досить чітко і конкретно виписані положення та вимоги щодо організації охоронної діяльності. Непогана нормативна база і в Росії. Це чотири закони, що забезпечують здорові конкурентні умови для розвитку ринку охоронних послуг.

 - Які Ваші прогнози на найближчі 5 років?

- Сьогодні в державі ми маємо таку політичну ситуацію, коли не те щоб на п'ять, але й на рік давати прогнози дуже важко. Неврегульованість законодавства і політична нестабільність можуть перекреслити будь-які найкомпетентніші прогнози. Можу сказати одне: якщо на законодавчому рівні будуть забезпечені повноцінні умови для розвитку здорової конкуренції на ринку охоронних послуг, то матимемо непогані перспективи щодо покращення ситуації. В цьому відношенні для нас обнадійливою є конструктивна позиція нового Голови НБУ Сергія Тігіпка. На нещодавній зустрічі з ним ми обговорювали цю проблему і знайшли повне розуміння. На його прохання Асоціацією українських банків на розгляд НБУ подано пакет пропозицій, зокрема й стосовно охоронної діяльності. Ми запропонували консолідувати зусилля щодо прийняття змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність", якими б передбачалось мати комерційним банкам власну озброєну охорону.

Ми також обгрунтували небезпечність прийняття законопроектів "Про охоронну діяльність" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань ліцензування", спрямованих на закріплення домінуючого положення підрозділів ДСО на ринку охоронних послуг. В разі прийняття цих законопроектів підрозділи ДСО отримають цілком реальну можливість значного контролю і за сферою послуг з інкасації, витіснивши з цього сегменту ринку всі банківські установи, оскільки банки не мають права на володіння вогнепальною зброєю. А це вже взагалі нонсенс! В усьому світі зазначений процес відноситься саме до банківських операцій, оскільки є складовою ланцюгу грошового обігу, який забезпечується банківською системою держави. Такий підхід створює оптимальні умови для організаційно-технічного забезпечення випуску в обіг та вилучення з обігу готівки. Запропоновані ж новації є спробою розірвати існуючий ланцюг грошового обігу в країні. От вам і прогнозуй... 

Журнал "Охоронний вісник"
Записав Сергій Шумило,
керівник прес-служби АУБ

Пошук
НОВИНИ