RSS
17 Лютий
     
 
Новини АУБ
31 липня ц.р. в АУБ відбулася прес-конференція на тему: “Підсумки діяльності комерційних банків України за I півріччя 2007 року”

01.08.2007

         Як повідомив під час прес-конференції Олександр Сугоняко, за перше півріччя 2007 року приріст ВВП склав 7,9% (у 2005 році – 5,5%), приріст обсягів промислової продукції становив 11,8% (3,8%). Індекс споживчих цін становив 4,2%, (у 2006 р. – 2,9%). Валові валютні резерви Національного банку на кінець червня 2007 року склали 25,9 млрд. доларів (у 2006 – 17,6 млрд. доларів).
         За даними НБУ,  станом на 1 липня 2007 року в Україні зареєстровано 193 банки порівняно з  188 у 2006 році. У стадії ліквідації перебуває 19 банків. Ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій мають 173 комерційних банки (у 2006 р. – 165).
Станом на 1 липня 2007 р. обсяг чистих активів банківської системи становив 440 070 млн. грн., їх зростання з початку року склало 29,36% (у 2006 р. - 19,02%). Головним чином,  зростання чистих активів банківської системи  мало місце за рахунок росту обсягів кредитних операцій, частка яких становить 77,6% усіх активів (у 2006 р. - 75,1%). За перше півріччя 2007 року зобов‘язання банків збільшилися на 30,8% (за відповідний період 2006 р. – на 19,5%)  і на 1 липня 2007 року становили 389 390 млн. грн.
Балансовий капітал банківської системи України з початку року збільшився на 19,06% (у 2006 р. - 15,73%) і становить 50 681 млн. грн. Слід зазначити, що це зростання мало місце, в основному, за рахунок збільшення обсягу статутного капіталу, загальних резервів, резервного фонду та інших банківських фондів. За перший квартал  цього року  банки отримали прибуток у  розмірі 2 573 млн. грн. (за відповідний періоді 2006 р. – 1 828 млн. грн.).
Протягом першого півріччя облікова ставка НБУ знизилась з 8,5% до 8,0% річних (у 2006 р. - 9,5%), середні відсоткові ставки банків за кредитами у національній валюті зменшилися з 15,1% до 14,1% річних; середні відсоткові ставки банків за депозитами у національній валюті знизились на 0,2 п.п з 7,9% до 7,7%.
За цей же період сума кредитів, наданих суб’єктам господарювання, зросла на 25,6% (за відповідний період 2006 р. - 19,7%), а фізичним особам - на 36,7% (у 2006 р. - 46,7%).  Об‘єм довгострокових кредитів зріс на 33,2% ( у 2006 р. - 29,9%) і становив 209 362 млн. грн. або 59,2% від наданих кредитів (у відповідному періоді минулого року  - 56,3%).


*  *  *
       Для аналізу показників роботи банків за перше півріччя  Асоціацією українських банків було використано баланси 152 банків,  за якими виконано розрахунки ряду показників  діяльності банків станом на 01.07.2007 року (показники  представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 125 банків) та зроблено розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій.

      Загальний обсяг активів 152 банків у першому кварталі ц.р. сягнув 408,564 млрд. грн., що складає 89,56%  активів банківської системи.
По індикативній групі банків активи становлять 355,517 млрд. грн., що складає 77,92% активів банківської системи. Зростання у першому півріччі  ц.р. склало  79,579 млрд. грн. або  28,84%.
     Структура активів індикативної групи протягом кварталу зазнала невеликих змін: зросла питома вага міжбанківських кредитів (з 6,62% до 8,13%); кредитів (з 68,60% до 68,77%);  зменшилися питома вага готівкових коштів (з 3,31% до 2,77%), залишків на коррахунках (з 9,89% до 9,49%) та вкладень банків у цінні папери (з 4,31% до 3,88%).
     Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування  станом на 01.07.2007 р. була наступною: кредити юридичним особам – 154, 82 млрд. грн. або 56,6% (62,9%); кредити та депозити іншим банкам – 28,9 млрд. грн. або 10,6%(9,8%);  кредити фізичним особам – 89,68 млрд. грн. або 32,8% (27,3%).
За строками – обсяг короткострокових кредитів становив 96,372млрд. грн. або 35,25% (37,67%) від загального обсягу кредитного портфеля; довгострокових – 172,690 млрд. грн.  або 63,18% (60,12%). Обсяг прострочених кредитів скоротився з 0,94% до 0,91% (у відповідному періоді 2006 року - 1,18 %), обсяг сумнівних  кредитів – з 0,75% на початок року до 0,68% (у першому півріччі 2006 року  вони складали  1,03%).
 
      Загальний обсяг зобов’язань 152 банків у першому півріччі ц.р. сягнув 362,610 млрд. грн., що становить 92,12% всіх  зобов‘язань банківської системи.
Загальний обсяг зобов’язань індикативної групи банків склав 317,102 млрд. грн., що становить 81,4% всіх  зобов‘язань банківської системи. Зростання у першому півріччі по індикативній групі склало  74,531 млрд. грн. або  30,7%.
    Структура зобов’язань  у першому півріччі була наступною: зросла частка залучених строкових коштів банків на 2,8 п.п. з 23,77% до 26,61%, знизились залишки на  коррахунках інших банків на 0,5 п.п.  - з 2,76 до 2,71%, кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки) знизились на 1,27п.п. – з 22,10% до 20,83%, строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб) 3,74п.п.  -  з 45,25% до 41,51%.
     Обсяг  капіталу 152 банків на 01.07.2007 року становив 49,722 млрд. грн., або 7,314 млрд. євро. Обсяг сплаченого статутного капіталу  становив  29,689 млрд. грн., або 4,367 млрд. євро.
По індикативній групі банків обсяг власного капіталу  станом на 1.07.2007 року становив 38,415 млрд. грн., приріст капіталу з початку року склав 15,13%. Зростання капіталу мало місце, головним чином, за рахунок статутного капіталу, який зріс на 17,31% і  становить 24,123 млрд. грн.

     Фінансовий результат за перший квартал 152 банків становив 2,408 млрд. грн., середня прибутковість активів станом на 01.07.2007 р. склала 0,59%, а прибутковість статутного капіталу –  8,11%.
У індикативній групі банків прибуток склав 2,106 млрд. грн., що на 0,705 млрд. грн. більше, ніж у відповідному періоді 2006 року.
     Станом на 01.07.2007 структура доходів (в дужках – значення на 01.01.07 року): 75,13% (74,81%) - процентні, 16,09% (17,04%) - комісійні, 8,74% (8,04%) - інші.
     Структура процентних доходів: 49,93% (50,24%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 2,49% (3,18%) - від цінних паперів; 14,23% (18,77%) - від операцій з філіями; 4,47% (3,99%) - від розміщення коштів у інших банках; 28,86% (2,77%) - від кредитів фізичним особам; 0,01% (0,04%) - від інших операцій.
     Структура витрат: 51,56% (51,74%) - процентні витрати, 33,06% (32,78%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 2,58% (2,23%) - комісійні витрати; 11,02% (10,34%) – створення резервів; 1,78% (2,91%) - податок на прибуток.
     Структура процентних витрат: 35,25% (34,55 %) - за коштами фізичних осіб; 22,58% (29,56%) - за операціями з філіями; 17,79% (12,25%) - за коштами інших банків; 13,20% (15,22%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 3,41% (1,76%) - від цінних паперів; 0,29% (0,43%) - за коштами, залученими від НБУ; 2,04% (1,97%) - від коштів небанківських фінансових структур; 5,44% (4,26%) - за іншими операціями.

31 липня 2007 року                              

Асоціація українських банків
                                                                    

Пошук
НОВИНИ