RSS
18 Грудень
     
 
Новини АУБ
Проект “Програма з рефінансування заходів підтримки системи кредитування в сільській місцевості”

25.07.2007

Німецька консалтингова компанія Internationale Projekt Consult GmbH (IPC) проводить попереднє вивчення фінансового ринку України в секторі кредитування мікро-, малого і середнього бізнесу в сільській місцевості з метою визначення кола банків, зацікавлених в участі в  Проекті “Програма з рефінансування заходів підтримки системи кредитування в сільській місцевості”, що впроваджуватиметься  Німецько-Українським Фондом.
Загальна інформація та цілі проекту
Для реалізації Проекту Уряд ФРН надав Україні кредитну лінію в сумі 7 мільйонів євро. Основна мета Проекту – запровадження системи кредитування  малих та середніх приватних підприємств та фізичних осіб підприємців (МСП) у сільській місцевості через приватні фінансові установи, а також  забезпечення, на постійній основі, надання фінансових послуг для МСП у сільській місцевості України.  Все це здійснюється  з метою сприяння розвитку ефективних  структур у сільському фінансовому секторі України. Для цілей Проекту МСП визначаються як юридичні особи зі штатом до 250 співробітників і приватні підприємці, що здійснюють діяльність у регіонах/населених пунктах України із чисельністю населення до 100,000 мешканців.  
Виконавцем Проекту є Німецько-Український фонд (НУФ) .
В рамках Проекту Німецька консалтингова компанія Internationale Projekt Consult GmbH (IPC) буде надавати консалтингові послуги в якості Технічної Допомоги .
Завданням Проекту є організація процесу кредитування МСП у відібраних українських банках (банках-партнерах), що включатиме розробку та запровадження стабільних прибуткових структур кредитування МСП, кредитних процедур, а також документації та звітності у банках-партнерах. Велика увага буде приділятись відбору, навчанню та розвитку кредитних експертів та менеджерів.
Загальний опис проекту
1. Проект НУФ надасть доступ до кредитних ресурсів загальним обсягом 7 мільйонів євро українським ММСП, що ведуть бізнес у сільській місцевості.
2. Кредитні кошти планується розподілити між п’ятьма українськими банками-партнерами у вигляді траншів. Кредитні умови (сума, строк, відсоткова ставка та відстрочення сплати відсотків) залежатимуть від зацікавленості кожного банка-партнера в Проекті та результатів всебічної оцінки банку (due diligence). Перевага буде надаватися банкам, які раніше не брали участі в поточній Програмі НУФ/ПМКУ, та не отримували технічної допомоги.
3. Кошти Проекту НУФ будуть використані для кредитування МСП у сільській місцевості. Максимальна сума кредиту на одного позичальника не повинна перевищувати еквівалент 250 000 євро. Кредити суб-позичальникам будуть видаватися переважно в українських гривнях (UAH).
4. Консультант Проекту у співробітництві із НУФ проведе всебічну оцінку (due diligence) вибраних банків-кандидатів.
5. Банки-партнери будуть отримувати консультаційну підтримку протягом певного періоду часу при створенні стабільних та ефективних структур кредитування МСП у головному офісі та філіях, а також при розробці належних кредитних процедур, що включатиме наступне:
Ш Сучасна технологія кредитування МСП, що ґрунтується на аналізі грошових потоків та адаптована для позичальників, що ведуть бізнес у сільській місцевості;
Ш Індивідуальне ефективне бізнес-планування (регіональна експансія у сільську місцевість, операційні показники, розвиток персоналу, план семінарів);
Ш Стандартизовані адміністративні процедури (регламент кредитування, відбір/навчання та розвиток персоналу, посадові інструкції, опис продуктів);
Ш Відбір та навчання великої кількості (нових та вже працюючих) співробітників банку функціям кредитного експерта, кредитного адміністратора, регіонального та кредитного менеджерів та інших спеціалістів як для головного офісу, так і для філій банку. Конкретні операційні цілі будуть визначені та узгоджені з кожним банком-партнером окремо;
Ш Розробка та впровадження ефективної системи розвитку персоналу (семінари та практичні навчання);
Ш Індивідуальна концепція розвитку продуктів та маркетингу з урахуванням специфіки сільській місцевості;
Ш Впровадження інформаційної системи обліку та звітності;
Ш Впровадження ефективного механізму внутрішнього контролю, ризик-менеджменту та аудиту.
6. Для участі в Проекті Банк створює підрозділ кредитування МСП, забезпечує на рівні головного банку та філій відповідну інфраструктуру та кадри, що необхідні для ефективного кредитування МСП, що знаходяться в сільській місцевості. Зокрема банк має бути готовим до наступного:
a) запровадити децентралізовані процеси прийняття рішень з кредитування (надати кредитну політику і процедури зі встановлення лімітів, адміністрації кредитів, погашення та інші процедури та механізми внутрішнього контролю),
b) приймати рішення про видачу кредиту, виходячи в першу чергу із аналізу фінансового стану позичальника та його надходжень (бездокументарний аналіз ризиків та грошових потоків), а не зосереджуватися тільки на  забезпеченні кредиту;
c) забезпечити компетентний та зацікавлений у цільовій клієнтурі управлінський персонал на всіх рівнях, включаючи відділення та точки продажу (зазначити рівень банківських знань, досвіду, кваліфікації; призначити потенційного координатора, що буде керувати ММСП напрямком з боку головного банку).
7. Банк бере на себе кредитний та валютний ризики за всіма наданими кредитами.
Загальні вимоги до банків для участі в Проекті (для  банків-претендентів)
Банки, які бажають взяти участь у Проекті, повинні надіслати відповідного листа, в якому висловити свою зацікавленість, а також продемонструвати необхідне розуміння та бажання виконати наступні умови:
1) Банк, зареєстрований в Україні. Контрольний пакет акцій банку має належати приватним юридичним і фізичним особам, переважна частина власників банку повинна бути резидентами України (не менше 80%). Власники не повинні мати стратегічних планів щодо продажу основної частки банку іноземним інвесторам.
2) Банк повинен розкрити структуру власності аж до кінцевих реальних власників (фіз. осіб).
3) Банк повинен мати розгалужену мережу філій і відділень в регіонах України (інформація щодо загальної кількості та місцезнаходження філій в містах з населенням менше 100,000 мешканців).
4) Банк повинен мати бездоганну репутацію та стабільний фінансовий стан,  виконувати всі регулятивні нормативи НБУ на протязі щонайменше 2006 та 2007 років (надати фінансову звітність, річний звіт за 2006 рік та звітність за МСФЗ, якщо існує).
5) Банк повинен бути стратегічно зацікавлений у розвитку напрямку кредитування МСП в сільській місцевості, про що буде вказано у відповідних документах (напр., стратегічний план розвитку та організаційна структура, що відображає заявлений інтерес банку до цільової групи  МСП, на наступні два роки).
6) Банк буде спільно фінансувати проект власними коштами протягом перших трьох місяців.

Остаточні критерії відбору банків для участі в Проекті будуть розглянуті Наглядовою Радою НУФ у серпні поточного року.
Банки-претенденти мають надіслати відповідного листа, в якому висловити свою зацікавленість щодо участі в даному Проекті та надати наступні документи протягом двох тижнів, не пізніше 18:00 9 серпня 2007 року:
1. лист-звернення,
2. коментарі щодо відповідності попереднім  вимогам до банків,
3. всі документи, зазначені вище.
Розгляд звернень банків  та проведення всебічної оцінки (due diligence) буде здійснюватись в хронологічному порядку отримання заявок.
Будь ласка, надсилайте весь пакет інформації за наступною адресою:
IPC Київ, вул. Шота Руставелі, 34 офіс 19-20, Київ 01033,
або на e-mail: voelzke@microcredit.com.ua або tomash@microcredit.com.ua
Тел./Факс: (044) 289-10-37, (044) 289-09-61
Контактні особи: Денніс Фьольцке, Тетяна Томаш

Пошук
НОВИНИ