RSS
17 Грудень
     
 
Новини АУБ
КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ УКРАЇНИ. ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2003 РОКУ

24.07.2003

У першому півріччі 2003 року зростання національної економіки продовжувалося. Приріст ВВП склав 7,5% у порівнянні з відповідним періодом 2002 року, а приріст обсягів промислової продукції становив 11,7% відповідно. За шість місяців 2003 року інфляція в країні склала 4,6%. Курс національної валюти знизився за півріччя на 0,1%, а валютні резерви Національного банку склали станом на 27 червня  6168,3 млн. доларів.

Cтаном на 1 липня 2003 року обсяг загальних активів банківської системи становив 84420 млн. грн., зростання за шість місяців склало 24,6%. В основному воно відбулося за рахунок росту обсягів високоліквідних активів (32,9%), кредитних вкладень (24,8%) та вкладень у цінні папери (28,5%). За шість місяців обсяг кредитів, наданих юридичним та фізичним особам, зріс на 10,5 млрд. грн. При цьому процентні ставки за кредитами у національній валюті зменьшилися з 19,5% до 17,2% річних. Загальна сума зобов’язань – 69087 млн. грн., що на 15155 млн. грн. (28,1%) більше, ніж станом на 1 січня 2003 року. Треба зауважити, що кошти фізичних осіб зросли за півріччя на 5293 млн. грн. або на 27,7% (у 2002 році – 28,6%).

Балансовий капітал банківської системи України за станом на 01.07.2003 року склав 10908,5 млн. грн., що на 9,3% або на 928 млн. грн. більше ніж на початок року. Слід зазначити, що це зростання відбулося в основному за рахунок збільшення обсягу статутного капіталу. За півріччя банки отримали прибуток у 439,3 млн. грн. (у 2001 році – 323,2 млн. грн.).
     За даними НБУ за станом на 01.07.2003 року ліцензію на здійснення банківських операцій мають 155 комерційних банки. Протягом півріччя  було ліквідовано 5 комерційних банків. В стадії ліквідації знаходиться ще 21 банк, з них 12 ліквідуються згідно рішенню НБУ, 9 – згідно рішень судів. Також зареєстровано 2 комерційних банки: “Лідер” та “Соцкомбанк”.

*  *  *

Для аналізу показників роботи банків за шість місяців 2003 року  Асоціація українських банків використала баланси 133 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.07.2003 року, які представлені в 6 таблицях, в тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшли 119 банків, зроблені розрахунки в динаміці для оцінки змін протягом 2002-2003 років.

Загальний обсяг “чистих” активів 133 банків становив 65’746 млн. грн. По індикативній групі банків “чисті” активи за півріччя зросли на 13’078 млн. грн, або на 25,4% (у минулому році - 4’640 млн. грн. та 12,4% відповідно).

Структура “чистих” активів індикативної групи протягом півріччя зазнала змін: зменшилася питома вага кредитів в інших банках з 8,7% до 8,1%; також зменшилася дебіторська заборгованість з 2,7% до 2,1%; зросла частка кредитів суб’єктам господарювання з 61,1% до 61,9% та вкладень банків у цінні папери з 5,4% до 6,2%.

За станом на 01.07.2003 р. структура чистих активів мала такий вигляд (в дужках – значення на 01.01.2003 року): 61‚9% (61,1%) - кредитний портфель та лізинг; 12,0%(11,9%) -  коррахунки в інших банках; 6‚2%(5,4%) - інвестиційний  портфель  (державні  цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 8,1%(8,7%) - депозити та кредити в інших банках; 2,1%(2,7%) - дебіторська заборгованість; 6‚5%(7,3%) - матеріальні та нематеріальні активи; 3‚2%(3,1%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,1%(0,1%) - інвестиції капіталу. 

Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування за станом на 01.07.2003 р. була такою: кредити юридичним особам – 80,7%(80,9%); кредити та депозити іншим банкам – 10,5%(11,9%); кредити фізичним особам – 8,8%(7,2%). Позитивним зрушенням є зменшення з початку року частки міжбанківських кредитів та відповідне зростання кредитів фізичним особам у загальному кредитному портфелі.

Структура “чистих” зобов’язань протягом півріччя зазнала певних змін. Так, зросла питома вага строкових депозитів з 38,4% до 39,2% та коррахунки інших банків з 2,5% до 3,1%; залучені строкові кошти банків зменшилися з 16,7% до 15,4%. 

За станом на 01.07.2003 р. вона мала такий вигляд: 33,5%(33,7%)  - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 39‚2%(38,4%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 15‚4%(16,7%) - залучені строкові кошти банків; 4,0%(3,0%) - кредиторська заборгованість; 3,1%(2,5%)  - коррахунки інших банків; 2,0%(2,6%) - кредити міжнародних організацій; 1,3%(1,6%) - цінні папери власного боргу; 1,5%(1,5%) - інші. 

Обсяг  капіталу (без урахування банківських ризиків)  133 банків на 01.07.2003 року становив 9’650,5 млн. грн., або 1583,0 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу  становив 5’777 млн. грн., або 947,6 млн. ЄВРО. По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) за станом на 01.07.2003 року становив 8330 млн. грн. Приріст капіталу у цих банках за півріччя склав 9,1%. 

Фінансовий результат за шість місяців 133 банків становив 286,3 млн. грн. По цих банках середня прибутковість “чистих” активів за станом на 01.07.2003 р. склала 0,44%, а прибутковість статутного капіталу – 4,93%, що нижче,  ніж у 2002 році: 0,53% та 5,5% відповідно.
В порівняльній групі банків прибуток зріс майже на 58,7 млн. грн.: з 221,6 млн. грн. у першому півріччі 2002 року до 280,3 млн. грн. у поточному році. 

За станом на 01.07.2003 структура доходів (в дужках – значення на 01.01.03 року): 69,9% (68,2%) - процентні, 21,0% (20,5%) - комісійні, 9,1% (11,3%) - інші. 

Структура процентних доходів: 68,7% (70,1%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 3,0% (3,1%) - від цінних паперів; 15,3% (17,3%) - від операцій з філіями; 5,2% (5,0%) - від розміщення коштів в інших банках; 7,8% (4,4%) - від кредитів фізичним особам; 0,1% (0,1%) - від інших операцій.

Структура витрат: 43,9% (44,4%) - процентні витрати, 39,3% (41,8%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 2,8% (2,9%) - комісійні витрати; 11,9% (8,6%) – утворення резервів; 2,0% (2,2%) - податок на прибуток; 0,1% (0,1%) – непередбачені витрати. 

Структура процентних витрат: 43,1% (39,2%) - за коштами фізичних осіб; 25,7% (28,2%) - за операціями з філіями; 9,5% (8,6%) - за коштами інших банків; 14,8% (16,4%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 2,3% (2,6%) - від цінних паперів; 1,2% (0,9%) - за коштами, залученими від НБУ; 3,4% (4,1%) - за іншими операціями.

24 липня 2003 року
Асоціація українських банків

тел.559-31-76
presa@aub.com.ua

Пошук
НОВИНИ