RSS
16 Грудень
     
 
Новини АУБ
Офіційне повідомлення ВАТ СКБ “Дністер”

06.06.2007

Відбулися загальні збори акціонерів банку “Дністер”
31 травня 2007 р. відбулися загальні збори акціонерів банку “Дністер”. На Зборах було вирішено:
1. Затвердити річний звіт Правління.
2. Затвердити річний звіт Спостережної ради Банку та її Комітетів.
3. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту Банку за 2006р.
4. Затвердити висновки зовнішнього аудиту Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку в 2006 р., складений ТзОВ Аудиторська фірма «Аудит і судово-бухгалтерська експертиза».
5. Затвердити річний баланс та прибуток Банку.
6. Дивіденди за 2006р. акціонерам не виплачувати, прибуток залишити в розпорядженні Банку. Прибуток Банку за 2006 рік розподілити наступним чином: 5% спрямувати у резервний фонд, решту – не розподіляти. Нерозподілений прибуток Банку за 2005р. у сумі 2,8 млн. грн. скерувати у резервний фонд.
7. Роботу Правління та Спостережної ради Банку в 2006 році визнати задовільною.
8. Затвердити основні напрямки роботи Банку на 2007 рік.
9. Припинити достроково повноваження члена Спостережної ради ВАТ СКБ “Дністер” п. Ендрю Сітона з 31.05.2007р. відповідно до поданої ним заяви про одностороннє складення з себе повноважень члена Спостережної ради за власним бажанням.
10. Збільшити розмір Статутного капіталу Відкритого акціонерного товариства «Селянський комерційний банк «Дністер» до розміру 61 500 000 грн. шляхом проведення 9-ї емісії акцій. Здійснити відкрите публічне розміщення акцій 9-ї емісії. Підписку на акції провести з 01.10.2007р. по 22.10.2007р.
11. Передати ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ СКБ «Дністер» від Товариства з обмеженою відповідальністю «Дністер-реєстратор» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНГ Реєстратор Україна». Датою закриття реєстру визначити 15 січня 2008 р.
12. Затвердити Статут Відкритого акціонерного товариства «Селянський комерційний банк    «Дністер» в новій редакції.


13. Затвердити зміни до Положення «Про Спостережну раду Відкритого акціонерного товариства «Селянський комерційний банк «Дністер».

 

Відкрите акціонерне товариство “Селянський комерційний банк  Дністер”
вул. Переяславська, 6а, 79017, м. Львів, тел.: (032) 2409800, 2409855
e-mail: contact@dnister.ua
http://www.dnister.ua/
МФО 325569, кореспондентський рахунок №3200110404400 в Управлінні НБУ у Львівській обл.,
ЄДРПОУ 19159542, індивідуальний податковий номер юридичної особи 191595413022

Відповідальна за випуск: Гром Н. Ю.
mail to: hrom.nataliya@dnister.ua


 

Пошук
НОВИНИ