RSS
20 Січень
     
 
News from AUB
Збори акціонерів банку "Львів"

27.03.2007

Затвердження звіту за минулий рік та плану діяльності на 2007 стали основними питаннями, які розглянули акціонери банку „Львів” під час зборів 23 березня.  
У 2006 банк „Львів” здійснив дуже важливі кроки для свого подальшого розвитку, зазначив під час доповіді голова правління банку Микола Вознюк. Найбільша ісландська інвестиція в Україні (у розмірі додаткових 30 млн.грн. та субординованого боргу 4 млн.грн.) вивела роботу банку на якісно новий рівень та відкрила нові можливості для клієнтів.  Фінансова стабільність, за  словами Миколи Вознюка, дозволила зміцнити позитивний імідж банку серед населення та господарюючих суб’єктів, а також забезпечила зростання інтересів зі сторони міжнародних фінансових інституцій, таких як NEFCO та NIB.
Рейтингова позиція банку „Львів” по основних показниках діяльності значно покращилась. За звітний період банк „Львів” виріс: по абсолютних величинах валюти балансу більш ніж в 1,8 рази; по регулятивному капіталу – у 2,7 рази., рентабельність банку зросла у 1,5 рази.
Як зазначалось під час зборів акціонерів банку, у 2006 році банк значно розширив мережу відділень і вже цього року планує працювати і за межами області. Зазнала відчутних змін і система менеджменту по управлінню банківськими процесами. У „Львів” прийшли висококласні фахівці націлені на ефективну командну роботу.
За словами голови спостережної ради банку „Львів” Костянтина Мальованого,  одним з пріоритетних напрямків роботи банку залишиться розробка та впровадження програм муніципального розвитку, зокрема, у сфері енергозбереження, розвитку міського транспорту, а також підтримки малого та середнього бізнесу.
У цьому році капітал банку зросте ще на 33 млн.грн., а це у свою чергу розширить фінансові можливості установи. Натомість універсальність, консервативність і, разом з тим, оперативність в прийнятті рішень та широка диверсифікація активів забезпечить реалізацію стратегічних планів розвитку банку „Львів” у 2007 році.

Прес-служба банку „Львів”

Пошук
НОВИНИ