RSS
19 Грудень
     
 
Новини АУБ
Консолідація заради розвитку. ХІ З”їзд АУБ: Асоціація підбиває підсумки та визначає пріоритетні напрямки діяльності на майбутнє

26.06.2003

“Консолідація заради розвитку” – з таким гаслом Асоціація українських банків виходить на свій ХІ звітно-виборчий З”їзд, що розпочинає роботу 27 червня в “Українському домі” (м.Київ, вул. Хрещатик, 2).

Підбиваючи підсумки одинадцятирічної діяльності АУБ, можна з впевненістю сказати, що Асоціація відбулася як незалежна громадсько-професійна інституція, яка активно і вдало працює над вдосконаленням та розвитком національної банківської системи, є унікальним прикладом утвердження в країні прозорого громадянського суспільства. На сьогодні АУБ об’єднує діючі в Україні комерційні банки та представляє їх системні інтереси у відносинах з державними органами. 
Економічний ефект, який отримав кожен український банк від діяльності Асоціації, самий за себе свідчить про її результативність і користь. Наведемо тільки деякі показники:

1. Відстоювання Асоціацією прав банків-кредиторів на ринку ОВДП. Асоціація неодноразово відстоювала інтереси банків на ринку ОВДП. Зокрема, у вересні 1998 року Урядом була здійснена спроба примусової конверсії ОВДП на суму 1,2 млрд. грн., що знаходились у власності банків. Зусиллями АУБ вдалося добитися відміни примусовою конверсії ОВДП.
У січні 1999 року Кабінет Міністрів України була прийнята Постанова щодо примусової конверсії ОВДП в КДО на суму 174 млн. грн. Активна позиція АУБ та банків щодо незаконності таких дій Уряду змінили ситуацію і заборгованість Уряду була погашена.
У вересні 2000 року АУБ провела зустрічі з Прем’єр-міністром України і добилась повного погашення Державним казначейством простроченої заборгованості за ОВДП перед комерційними банками та їх клієнтами на загальну суму понад 102 млн. грн.
Це надало можливість банкам уникнути проблем із забезпеченням їх ліквідності.

2. Захист інтересів банків на ринку послуг озброєної охорони та протистояння діям ДСО щодо значного підвищення цін на послуги охорони дало можливість заощадити для банківської системи більше 58 млн.грн. в 2002 р.

3. Захист інтересів банків у відносинах з податковими органами.  Саме завдяки активній позиції Асоціації та Національного банку в свій час вдалося добитись, щоб формування резервів під кредитні ризики було віднесено на валові витрати банків.
Вирішення питань, пов’язаних з оподаткуванням окремих операцій, отримання роз’яснень Комітету Верховної Ради, відстоювання системних інтересів перед податковими органами надали можливість багатьом банкам уникнути нарахувань та штрафних санкцій.
Саме втручання Асоціації надало можливість: зупинити проведення податковими органами перевірок в банках щодо виключення з валових витрат внесків, перерахованих ними з 1999 по 2001 рік до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; добитись відміни податкового роз’яснення ДПАУ від 29.03.2002 з цього питання.
Такі дії Асоціації надали можливість не допустити вилучення у банків   21 млн.грн. прибутку та застосування штрафних санкцій в розмірі 3 млн.грн., тобто ефективність роботи Асоціації з цього питання можна оцінити в розмірі 24 млн.грн., які не були вилучені, а залишились в банках.

4. Скасування 1% нарахувань на куплену іноземну валюту. Виходячи з інформації НБУ щодо порівняльних даних обсягів купленої та проданої іноземної валюти можна зробити висновок, що комерційні банки у 2003 році додатково отримають від готівкових обмінних операцій приблизно 40 млн. грн.  доходів. Це також приклад ефективності дій Асоціації.

5. Відстоювання інтересів банків у роботі над нормативними документами НБУ.
Вирішення питань по внесенню змін до нормативних документів чи відстоювання позицій банків при розробці нових документів, діють як упереджувальні заходи та надають можливість не допустити втрат банків.
а) Так, тільки врахування пропозицій АУБ щодо непідвищення нормативу миттєвої ліквідності на 5% (з 20 до 25 як пропонував НБУ) надало можливості зберегти для банків по системі в середньому на рік до 700 млн. грн. кредитних ресурсів.  
б) Призупинення в 2001 році вимоги НБУ щодо формування резервів в розмірі 50% від залишків на коррахунках в банках країн СНД надало можливості лише великим банкам зменшити свої витрати на суму понад 20 млн. грн., а в цілому по системі ця сума буде значно більшою.
в) За пропозицією АУБ скасована вимога щодо депонування на окремому рахунку в НБУ коштів, внесених акціонерами на додаткову купівлю акцій, на період до реєстрації змін до Статуту банку. Економічний ефект для системи за 2001-2002 р. від скасування цієї вимоги склав біля 260 млн. грн. доходів. 
З наведених прикладів виходить, що робота Асоціації надає можливість банкам не тільки працювати в більш сприятливих законодавчих умовах, але і отримати економічний ефект від її роботи. За чотири роки банки сплатили Асоціації       4,5 млн. грн. внесків.
При цьому тільки вирішення питань з ДСО, віднесення внесків до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1999-2000 роки на витрати, відміни 1% нарахувань на куплену іноземну валюту, відміни створення 50%-их резервів від залишків на коррахунках та депонування коштів в НБУ при нарощуванні статутних фондів  надало можливість банківській системі отримати:

збільшення доходів   – 120 млн. грн. (п.4 та п.5.”в”)
зменшення витрат  – 70 млн. грн. (ДСО+ п.5.”б”)
збереження прибутку від
вилучення її ДПАУ  –  24 млн. грн.

Тобто, економічний ефект  – 214 млн. грн. на 4,5 млн. грн. внесків, хоча насправді цей ефект значно більший.
У наведених показниках не враховане заощадження грошових, людських ресурсів тощо, які  отримали банки від захисту їх інтересів, пов’язаних з діями виконавчих органів влади.
Так, втручання АУБ по скасуванню запровадженої Державною митною службою України процедури декларування банкнот іноземних держав надало можливість банкам, які завозять із-за кордону іноземну валюту, уникнути зайвих витрат (грошових, людських, витрат часу)
Ефект від скасування за вимогою АУБ Постанови НБУ № 335, якою передбачалося застосування до банку за будь-яке порушення штрафу в розмірі 1% статутного фонду може прорахувати тільки кожен банк окремо, порівнявши штрафи, які були ними сплачені в 2002 році з тим, що вони повинні були б сплатити при невідміні цієї Постанови.
За визначенням Голови НБУ Сергія Тігіпка: “Національний банк намагається швидко і конструктивно реагувати на всі зауваження та пропозиції Асоціації. Практично жодного закону ми не відпрацьовуємо окремо, а лише разом, через робочі групи” (“Україна-бізнес”, № 31, 24 червня 2003 р.).
Одна з головних задач, яку ставить перед собою АУБ – досягнення єдності першого і другого рівнів банківської системи, усунення перешкоджаючих цьому чинників, зокрема – зміна правового середовища діяльності банків. Як вважає Президент АУБ Олександр Сугоняко: “Час  ставить перед нами завдання виходу на якісно вищий рівень співпраці між НБУ та АУБ як представником системи комерційних банків. Разом з тим, консолідація системи не означає відміну статутних завдань АУБ щодо захисту інтересів її членів перед органами влади, в тому числі і перед НБУ”.
Виходячи з ідеї консолідації банківської системи для виконання стратегічних завдань “Комплексної програми розвитку банківської системи України на 2003-2005 роки”, спеціалістами АУБ на її основі розроблено проект Основних напрямків діяльності Асоціації на найближчі роки. За словами Президента АУБ: “Попереду у нас чотири роки професійної роботи з реалізації положень Програми. І позитивний результат для банків гарантований, якщо банківська система буде діяти як цілісність, елементи якої узгоджено працюють на спільний, потрібний системі і державі результат”.

Прес-служба
Асоціації українських банків
Тел. 559-31-76
presa@aub.com.ua

Пошук
НОВИНИ