RSS
19 Жовтень
     
 
Новини АУБ
Заява Асоціації українських банків щодо розвитку ринку корпоративних цінних паперів

25.06.2003

“Зменшення ролі банків у розвитку ринку корпоративних цінних паперів – об’єктивна необхідність” – під таким заголовком у газеті “Цінні папери України” №20 (258) від 29.05.2003р. опубліковано аналітичну статтю, в якій робиться спроба принизити  роль банків на фондовому ринку, а також діяльність Асоціації українських банків в цьому напрямку.

Асоціація українських банків вважає за необхідне прояснити свою позицію щодо ролі банків на фондовому ринку України.

Виходячи із своїх функціональних призначень українські банки виконують роль фінансових посередників на всіх сегментах ринку капіталу: кредитному, валютному, фондовому,  зокрема - ринку корпоративних цінних паперів. Одним з новітніх продуктів банківських технологій є участь банку у розвитку бізнесу клієнту, надання йому системної допомоги: фінансової, інформаційної, технологічної.

Характерно, що темпи росту банківської системи суттєво випереджають темпи росту національної економіки. Банківська система не тільки забезпечує безперебійний обіг капіталу, але й апробує нові технології та світові економічні стандарти. Наразі банки є найбільш прозорими та відкритими бізнес-структурами. Рівень постійного моніторингу банківських операцій якісно перевищує ступінь контрольованості та прогнозованості будь-яких інших економічних суб’єктів. Розгалужена мережа кореспондентських відносин банків – це теж ресурс.
Банки займають лідируючі позиції у таких напрямках діяльності, як: кастодіальні послуги, інвестування, андеррайтинг, комісійні операції. Зростає роль банків і як емітентів цінних паперів. Для посилення ролі банків на ринку корпоративних облігацій зусилля АУБ спрямовані на зняття штучних, неефективних та регресивних законодавчих обмежень обсягу випуску облігацій акціонерних товариств.

Тільки банківська система в сучасних умовах спроможна без загрози внутрішній стабільності долати існуючий на ринку капіталів рівень ризиків. Розвинуті операційні можливості та інфраструктура, моніторинг фінансових потоків клієнтів, дозволяють банкам ефективно обробляти необхідні масиви інформації та приймати адекватні управлінські рішення.  Крім того, за рахунок сформованих резервів банки компенсують потенційні ризики.

На відміну від інших ринкових інститутів банківська система має вироблену стратегію, викладену в Концепції розвитку банківської системи, схваленої урядом. Банківська система у структурі фондового ринку має виконувати роль стратегічного інвестора за суттю. Для цього лише треба на законодавчому рівні захистити права кредитора та інвестора. Розвиток ринку не можливий без конкуренції. Умови для усіх мають бути рівні, а конкуренція – здоровою. Наразі саме банки мають відповідний рівень капіталізації, жорстку та ефективну систему контролю, чого не мають інші учасники фондового ринку. І тому вони не лише можуть, а і зобов’язані вкласти свій потенціал в розвиток фондового ринку і економіки країни.

За браком реальних доказів та фактичного матеріалу автор вищезгаданої статті і сам вимушений визнати: “негативну роль банків довести не так просто”. Насправді це просто неможливо. 

 

Президент АУБ                                                         Олександр СУГОНЯКО

Пошук
НОВИНИ