RSS
21 Листопад
     
 
Новини АУБ
Заява Президента АУБ з приводу змін до Держбюджету на 2007 р., які можуть дестабілізувати роботу банківської системи

01.11.2006

Асоціація українських банків вважає, що податкова та бюджетна політика є головними системоутворюючими чинниками соціально-економічного розвитку країни та звертає увагу  на те, що народними депутатами України при прийнятті проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” у першому  читанні прийнята норма, яка дестабілізує розвиток економіки країни. 

Зокрема, законопроектом призупинено на 2007 рік порядок створення банками страхових резервів, передбачений Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”, а замість цього пунктом 12 статті 9 запропонований  новий порядок їх створення, який суперечить Законам України та її Конституції.
Відповідно до нового порядку при  створенні банками страхових резервів з 01.01.2007 року з переліку активів, за якими банк може створювати такі  резерви, виключені, зокрема, цінні папери, що не буде сприяти розвитку фондового ринку країни. При цьому ігноруються вимоги НБУ щодо обов’язковості, відповідно до міжнародних стандартів,  створення страхових резервів під цінні папери.

Також цим пунктом передбачається перегляд раніше створених банками страхових резервів (станом на 01.01.2007 року), формування яких здійснювалось у попередні  податкові періоди (останні 10 років), за новими нормами законопроекту та  віднесення на валові доходи різниці, яка виникне в результаті таких дій.

Асоціація вважає, що цим  створюється безпрецедентний випадок, коли у зв’язку зі зміною норми закону з 01.01.2007 року платників податку, в даному випадку банки, зобов’язують переглянути свої податкові зобов’язання за попередні 10 років та відповідно збільшити розмір оподаткованого прибутку не внаслідок доходів, отриманих у 2007 році, а за рахунок застосування норм 2007 року до попередніх періодів. Це є порушенням статті 58 Конституції України, якою визначено, що “закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної сили, крім випадків, коли пом’якшують або скасовують відповідальність особи”.

Асоціація звертає увагу Уряду та Верховної Ради України, що прийняття запропонованого законопроектом “Про Державний бюджет України на 2007 рік” нового порядку формування банками страхових резервів збільшить ризиковість банківської діяльності та  призведе до дестабілізації банківської системи, а також економіки в цілому. Наслідком запропонованих змін стане зниження рівня капіталізації банків, можливостей у наданні кредитів та  підвищення їх вартості.
Слід зауважити, що профільним Комітетом ВРУ була підтримана позиція АУБ з цього питання і надані пропозиції щодо виключення вищезгаданих норм із законопроекту, але при розгляді проекту бюджету у першому читанні Верховною Радою України ці пропозиції враховані не були.

Асоціація українських банків вважає, що діюча на сьогодні система створення банками страхових резервів під нестандартну заборгованість за всіма активними операціями за методикою, затвердженою НБУ та погодженою Мінюстом України відповідно до міжнародних стандартів, в тому числі незначної їх частини за рахунок валових витрат (10% від наданих кредитів), відповідає реальним ризикам в економіці країни, враховуючи, зокрема,  значну кількість підприємств–банкрутів. На зростанні банківських ризиків, пов’язаних з кредитуванням, наголошують і експерти МВФ та міжнародних рейтингових агенцій. Тому внесення запропонованих змін до податкового законодавства щодо створення банками страхових резервів є небезпечним для економіки країни.

Зростання впливу банківської системи на економічний і соціальний розвиток країни вимагає від органів державної влади іншого рівня якості управління державою та її фінансами. Методи голого адміністрування фінансового ринку стають недопустимими. Зміни валютної, інфляційної, податкової, бюджетної політики вимагають комплексної підготовки і вивчення їх системного впливу на всі аспекти економічного життя країни.

Асоціація українських банків офіційно заявляє про реальність дестабілізації банківської діяльності через неможливість сформувати належні страхові резерви на покриття ризиків від активних операцій та наполягає на збереженні існуючої системи створення банками  резервів під активні операції.

Асоціація закликає представників Уряду та народних депутатів України проаналізувати згубні наслідки таких дій для всієї української економіки та не допустити зміни порядку формування страхових резервів банків при прийнятті Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”.

 


 

Пошук
НОВИНИ