RSS
21 Листопад
     
 
Новини АУБ
В АУБ відбулася прес-конференція на тему: “Підсумки діяльності комерційних банків України за ІІІ квартал 2006 року”

01.11.2006

1 листопада в Асоціації українських банків відбулася прес-конференція на тему: “Підсумки діяльності комерційних банків України за ІІІ квартал 2006 року”. В прес-конференції взяли участь Президент АУБ Олександр Сугоняко та Голова Ради АУБ, народний депутат України Станіслав Аржевітін.

Як повідомили під час прес-конференції її учасники, за дев’ять місяців 2006 року приріст ВВП склав 6,2% (у 2005 році – 3,0%), приріст обсягів промислової продукції становив 5,5% (3,1%). Індекс споживчих цін становив 5,9%, (у 2005р. – 7,1%). Валові валютні резерви Національного банку на кінець вересня 2006 року склали 19,14 млрд. доларів (зниження за 9 місяців на 0,25 млрд. доларів).

За даними НБУ в Україні, станом на 1 жовтня 2006 року, зареєстровано 190 банків проти 185 в аналогічному періоді 2005 року. З початку року зареєстровано 9 комерційних банків: ЗАТ "АКБ "Сигмабанк" , АКБ "Престиж", ТОВ "КБ "Дельта", ТОВ "АІС - банк", ТОВ "Партнер - Банк", ТОВ "Банк Богуслав", ЗАТ "КБ "Конкорд", ВАТ "КБ "Іпобанк", ЗАТ "Фінансбанк"; (в аналогічному періоді 2005 року – 5). В стадії ліквідації перебуває 20 банків (16 - за рішенням НБУ, 3 – за рішенням судів, 1 – за рішенням зборів акціонерів). Ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій мають 166 комерційних банків.

Станом на 1 жовтня 2006 р. обсяг чистих активів банківської системи становив 287 459 млн. грн., зростання з початку року склало 34,6%. В основному воно відбулося за рахунок росту обсягів кредитних операцій, частка яких становить 76,6% усіх активів.

За дев’ять місяців 2006 року зобов’язання збільшилися на 34,9% (відповідний період 2005 року – на 39,4%) і  на 1.10.2006 року становили 254 203 млн. грн. Зростання відбулося за рахунок вкладів фізичних осіб на 19,1 млрд. грн.  (на 48,2%), коштів інших банків на 19,7 млрд. грн. (на 62,3 %), коштів суб’єктів господарювання – на 11,0 млрд. грн. (на 38,0 %), субординованого боргу - на 1,7 млрд. грн., або 66,3% (на 70,5%) та кредитів, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій – на 2,4 млрд. грн., або на 69,3% (на 69,4 %).

Балансовий капітал банківської системи України станом на 01.10.2006 року збільшився на 30,67% (проти 20,1% у відповідному періоді 2005 року) і становить 33 256 млн. грн. Слід зазначити, що це зростання відбулося,  в основному, за рахунок збільшення обсягу статутного капіталу на 5 441 млн.грн. та загальних резервів, резервного фонду та інших фондів банку.

За дев’ять місяців банки отримали прибуток у 2 996 млн. грн. (у відповідному періоді 2005 року – 1 508 млн. грн.).

Облікова ставка залишилась на рівні 8,5% (з 10.06.2006р). А кредитні ставки банків у національній валюті зменшилися з 16,4% до 14,6% річних. За цей же період сума кредитів, наданих суб’єктам господарювання, зросла на 35,4%, а фізичним особам на 86,4%.  Довгострокові кредити зросли на 51,9%, і становили 131 044 млн. грн., або 57,1% від наданих кредитів.

*  *  *
      

Для аналізу показників роботи банків Асоціація українських банків використала баланси 148 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.10.2006 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 120 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій протягом третього кварталу 2006 року.

Як відзначив під час прес-конференції Президент АУБ Олександр Сугоняко, загальний обсяг активів 148 банків за дев’ять місяців року сягнув 264,549 млрд. грн., що становить 92% по банківській системі. По індикативній групі банків активи зросли на 65,15млрд. грн., або на 24,50%

     Структура активів індикативної групи протягом року зазнала певних змін: зросла питома вага кредитів з 61,96% до 68,98% в загальному обсязі активів,  міжбанківських кредитів з 6,49% до 6,61%; зменшилися залишки на коррахунках з 13,87% до 10,20% та вкладень банків у цінні папери з 6,85% до 4,79%.
     За станом на 01.10.2006 р. структура активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.01.2006 року): 68,98% (61,96%) - кредитний портфель та лізинг; 10,2%(13,87%) -  коррахунки в інших банках; 4,79% (6,85%) - інвестиційний  портфель  (державні  цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 6,61% (6,49%) - депозити та кредити в інших банках; 4,45% (5,38%) - матеріальні та нематеріальні активи; 2,9%(3,56%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,21%(0,11%) - інвестиції капіталу; 1,12%(1,05%) – інші активи.
     Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування за станом на 01.10.2006 р. була такою: кредити юридичним особам – 60,68%(66,15%) - склали 116,490 млрд. грн.; кредити фізичним особам – 30,60%(24,39%) – 58,726 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 8,73%(9,47%) – 16,780 млрд. грн.
    Структура зобов’язань у третьому кварталі була такою. Знизилася питома вага коштів до запитання з 28,83% до 25,23%, строкових депозитів з 47,35% до 45,02%; зросла частка залучених коштів банків з 16,4% до 20,22%,  та коррахунків інших банків з 2,12% до 2,67%. Дещо зросла субординована заборгованість банків  - з 1,42% до 1,81%. Цінні папери власного боргу збільшилися на 0,03 п.п. (з 1,22% до 1,25%); на 1,33 п.п. збільшилися інші зобов’язання (з 0,99% до 2,32%).
          Обсяг  капіталу 148 банків на 01.10.2006 року становив 33 202,345 млн. грн., або
5 171,652 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу  становив 19 959,049 млн. грн., або 3 108,854 млн. ЄВРО.
По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) за станом на 1.10.2006 року становив 26 780,943 млн. грн. Приріст капіталу цих банків з початку року склав 28,35%. Зростання капіталу відбувається в основному за рахунок статутного капіталу, який зріс на 29,89% і дорівнює 17435,949 млн. грн., та фінансового результату.
     Фінансовий результат за третій квартал 148 банків становив 2709,410 млн. грн. проти 1264,126 млн. грн. в аналогічному періоді 2005 року. По банках індикативної групи середня прибутковість активів, станом на 01.10.2006 р. склала 1,07%, проти 0,78% в аналогічному періоді минулого року, а прибутковість статутного капіталу –  15,54%, проти 11,12% станом на 01.10.2005р.
У індикативній групі банків прибуток склав 2709,41 млн. грн., що на 1445,28млн. грн. більше, ніж за відповідний період 2005 року .
     За станом на 01.10.2006 структура доходів (в дужках – значення на 01.01.06 року): 74,04% (70,12%) - процентні, 17,68% (18,74%) - комісійні, 8,28% (11,14%) - інші.
     Структура процентних доходів: 51,81(57,27%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 23,31% (16,85% )- від кредитів фізичним особам; 2,94% (3,83%) - від цінних паперів; 17,91% (18,27%) - від операцій з філіями; 3,91% (3,61%) - від розміщення коштів у інших банках; 0,1% (0,1%) - від інших операцій.
     Структура витрат: 51,79% (49,42%) - процентні витрати, 2,64% (3,1%) - комісійні витрати;32,8% (36,56%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 10,06 % (8,38%) – створення резервів; 2,72% (2,59%) - податок на прибуток.
     Структура процентних витрат: 36,5% (38,85%) - за коштами фізичних осіб; 28,14% (27,94 %) - за операціями з філіями; 12,09% (8,73%) - за коштами інших банків; 15,43% (15,89%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 1,78% (0,92%) - від цінних паперів; 0,44% (0,75%) - за коштами, залученими від НБУ; 2,11% (2,31%) - від коштів небанківських фінансових структур; 4,36% (4,61%) - за іншими операціями.


Прес-служба
Асоціації українських банків

 

Пошук
НОВИНИ