RSS
17 Жовтень
     
 
Новини АУБ
Лист АУБ до редакції газети “Бізнес” з приводу дезінформації читачів та клієнтів банків

25.09.2006


Головному редактору
газети “Бізнес”
п. КОБИШЕВУ С. А.

 

Шановний Сергію Анатолійовичу!

У статті “Стерилизация банков” (“Бізнес” № 38 від 18.09.06, стор. 56-59) проведений аналіз Постанови НБУ № 324, якою внесені зміни до Положення про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства. При цьому основну увагу приділено правам та обов’язкам НБУ по відношенню до банків, у яких частка негативно класифікованих активів (НКА) у загальних активах складає понад 20% та 30% .

У статті наведене визначення негативно класифікованих активів – “Негативно класифіковані активи (НКА) – кредити, що відносяться до категорії “сумнівні” та “безнадійні”, дебіторська заборгованість, прострочена понад 91 день, цінні папери, за якими сума очікуваного відшкодування становить менше 50% їх балансової вартості, прострочені понад 31 день нараховані відсотки, залишки на кореспондентських рахунках у банках-банкрутах та банках, що знаходяться в офшорних зонах та країнах, що не мають суверенного рейтингу”. По суті, це визначення повністю відповідає визначенню НКА, передбаченому Інструкцією НБУ “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні” (Постанова № 368).
Одночасно в газеті опублікований перелік з 61 банку із начебто найбільшою часткою НКА. При цьому розмір НКА у банках, наведених в переліку, не відповідає дійсності, оскільки до його розрахунку включені “субстандартні” кредити, що суперечить і наведеному тут же в газеті під рубрикою “Человеческим языком” визначенню НКА.

Ваша газета в цій публікації суттєво погіршила (в окремих випадках до 90%) якість активів банків, що наведені в переліку, чим нанесена шкода їх діловій репутації. Незалежно від того, де і як Ви берете інформацію, вона, на мій погляд, має перевірятися і оцінюватися Вашими професіоналами – журналістами. Адже, слід думати, Вашою метою є чесна і принципова розмова з Вашими читачами, а не їх дезінформація.

Така публікація сприймається як умисна або несвідома (з причин непрофесіоналізму газети) дезінформація читачів та клієнтів банків. І в тому, і в іншому випадку це не робить честі такому поважному виданню як “Бізнес”.
Прошу в наступному номері газети “Бізнес” надати офіційне спростування списку банків із найбільшою часткою НКА та надрукувати цей лист.


З повагою
Президент Асоціації      

О. СУГОНЯКО

 


 

Пошук
НОВИНИ