RSS
24 Вересень
     
 
Новини АУБ
АУБ: Підсумки діяльності комерційних банків України за перше півріччя 2006 року

25.07.2006

25 липня в Асоціації українських банків відбулася прес-конференція на тему: “Підсумки діяльності комерційних банків України за перше півріччя 2006 року”. В прес-конференції взяли участь Президент АУБ Олександр Сугоняко та В.о. Голови Ради АУБ, народний депутат України Станіслав Аржевітін.

Під час прес-конференції Олександр Сугоняко відзначив, що за перше півріччя 2006 року приріст ВВП склав 5,0% (у I півріччі 2005 року – 4,1%), приріст обсягів промислової продукції становив 3,6% (5,0%). Індекс споживчих цін становив 2,9%, (6,4%). Валові валютні резерви Національного банку на кінець червня 2006 року склали 17,59 млрд. доларів (зниження за півріччя – 1,8 млрд. доларів).

За даними НБУ в Україні, станом на 1 липня 2006 року, зареєстровано 188 банків проти 185 в аналогічному періоді 2005 року. З початку року зареєстровано 5 комерційних банків: “Сигмабанк”, "Престиж", "КБ”Дельта", “АІС- банк”, "Партнер –  Банк" ; (в аналогічному періоді 2005 року – 4). В стадії ліквідації перебуває 21 банк (17 - за рішенням НБУ, 3 – за рішенням судів, 1 – за рішенням зборів акціонерів). Ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій мають 165 комерційних банків.

Станом на 1 липня 2006 р. обсяг чистих активів банківської системи становив 254 524 млн. грн., зростання з початку року склало 19% . В основному воно відбулося за рахунок росту обсягів кредитних операцій, частка яких становить 78% чистих активів.

За перше півріччя 2006 року зобов’язання збільшилися на 19,3% (відповідний період 2005 року – на 24,59%) і  на 1.07.2006 року становили 224 767 млн. грн. Зростання відбулося за рахунок вкладів фізичних осіб на 10 971 млн. грн.  (на 15,1%), коштів інших банків на 10 901 млн. грн. (на 39,4%), субординованого боргу - на 1 204,9 млн. грн. (на 39,4%), коррахунків інших банків – на 3 107,2 млн. грн. (на 86,4 %), та коштів бюджету та позабюджетних фондів України – на 778,5 млн. грн. (на 38,9 %).

Балансовий капітал банківської системи України станом на 01.07.2006 року збільшився на 16,9 % і становить 29757,2 млн. грн. Слід зазначити, що це зростання відбулося  в основному за рахунок збільшення обсягу статутного капіталу та загальних резервів, резервного фонду та інших фондів банку. За перше півріччя банки отримали прибуток у 2147,7 млн. грн. (у відповідному періоді 2005 року – 892,6 млн. грн.).

Облікова ставка знизилась з 9,5% до 8,5% (з 10.06.2006р). А кредитні ставки банків у національній валюті зменшилися з 16,4% до 15,5% річних. За цей же період сума кредитів, наданих суб’єктам господарювання, зросла на 19,7%, а фізичним особам на 46,7%.  Довгострокові кредити зросли на 29,9%, і становили 111 972  млн. грн., або 56,2% від наданих кредитів.

*  *  * 

Для аналізу показників роботи банків за минулий рік  Асоціація українських банків використала баланси 146 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.07.2006 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 120 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій протягом півріччя 2006 року.

За словами Президента АУБ, загальний обсяг активів 146 банків за перше півріччя року сягнув 208,23 млрд. грн., що становить 81% по банківській системі. По індикативній групі банків активи зросли на 36,25 млрд. грн., або на 19,25%.

Структура активів індикативної групи протягом кварталу зазнала певних змін: зросла питома вага кредитів суб’єктам господарювання з 62,4% до 66,5%,  міжбанківських кредитів з 6,3% до 7,4%; зменшилися залишки на коррахунках з 13,5% до 10,8% та вкладень банків у цінні папери з 6,9% до 5,2%.

За станом на 01.07.2006 р. структура активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.01.2006 року): 66,5% (62,4%) - кредитний портфель та лізинг; 10,8%(13,5%) -  коррахунки в інших банках; 5,2%(6,9%) - інвестиційний  портфель  (державні  цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 7,4%(6,3%) - депозити та кредити в інших банках; 4,8%(5,5%) - матеріальні та нематеріальні активи; 3,0%(3,6%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,2%(0,1%) - інвестиції капіталу; 2,1%(1,7%) – інші активи.

Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування за станом на 01.07.2006 р. була такою: кредити юридичним особам – 62,0%(66,3%) та склали 102,8 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 10,0%(9,2%) – 16,5 млрд. грн.;  кредити фізичним особам – 28,1%(24,5%) – 46,5 млрд. грн.

Структура зобов’язань протягом півріччя також змінилася. При цьому знизилася питома вага коштів до запитання з 29,0% до 26,5%, строкових депозитів з 47,3% до 45,4%; зросла частка залучених коштів банків з 16,4% до 18,1% та коррахунків інших банків з 2,1% до 3,6%.

За станом на 01.07.2006 р. структура зобов’язань мала такий вигляд: 26,5%(29,0%)  - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 45,4%(47,3%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 18‚1%(16,4%) - залучені строкові кошти банків; 3,6%(2,1%)  - коррахунки інших банків; 1,1%(1,2%) - субординована заборгованість;  0,4%(0,5%) - цінні папери власного боргу; 4,9%(3,5%) - інші.

Обсяг  капіталу 146 банків на 01.06.2006 року становив 26 924,0 млн. грн., або 4 255,3 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу  становив 17 854,4 млн. грн., або 2 821,9 млн. ЄВРО. По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) за станом на 1.07.2006 року становив 23 828,7 млн. грн. Приріст капіталу цих банків з початку року склав 12,8%. Зростання капіталу відбувається в основному за рахунок статутного капіталу, який зріс на 15,4% і дорівнює 15 562,0 млн. грн.. та фінансового результату.

Фінансовий результат за перший квартал 146 банків становив 1 709,3млн. грн. По цих банках середня прибутковість активів, станом на 01.07.2006 р. склала 0,73%, а прибутковість статутного капіталу –  9,6%.

У індикативній групі банків прибуток склав 1 654,6 млн. грн., що на 868,5 млн. грн. більше, ніж за відповідний період 2005 року .   

За станом на 01.07.2006 структура доходів (в дужках – значення на 01.01.06 року): 73,5% (70,0%) - процентні, 17,3% (18,8%) - комісійні, 9,2% (11,2%) - інші.
Структура процентних доходів: 52,8% (57,6%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 3,2% (4,0%) - від цінних паперів; 17,8% (18,1%) - від операцій з філіями; 4,1% (3,6%) - від розміщення коштів у інших банках; 22,0% (16,5%) - від кредитів фізичним особам; 0,1% (0,1%) - від інших операцій.

Структура витрат: 51,8% (49,2%) - процентні витрати, 33,3% (36,7%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 2,6% (3,1%) - комісійні витрати; 9,8% (8,3%) – створення резервів; 2,5% (2,7%) - податок на прибуток.

Структура процентних витрат: 36,5% (39,0 %) - за коштами фізичних осіб; 27,7% (27,8 %) - за операціями з філіями; 11,6% (8,8%) - за коштами інших банків; 15,4% (15,8%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 1,8% (0,9%) - від цінних паперів; 0,4% (0,7%) - за коштами, залученими від НБУ; 2,1% (2,3%) - від коштів небанківських фінансових структур; 4,5% (4,7 %) - за іншими операціями.

Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ